Du er her

Hvad er nyt i NVDA?

Dette er en dedikeret side til dem, som ønsker at vide hvad der er nyt i NVDA. Siden bliver konstant vedligeholdt, så alle de seneste ændringer til skærmlæseren kan findes her.

Siden bevarer også ældre ændringer, så du kan følge med i NVDAs udvikling gennem tidens løb. Dette er mest gjort af historiske grunde, men desværre er de helt gamle ændringslogge tabt til fortiden, da de typisk fjernes under oversættelse. Den eneste brugervejledning, hvor dette bevares i selve vejledningen der følger med i NVDA er den engelske ændringslog, hvor ændringer fra version 0.5 er medtaget.

Nedenunder følger dog ændringer fra NVDA, og denne vil blive løbende opdateret, så der kan dannes et overblik over hvor vi er, og hvor langt NVDA er kommet eftersom nyere ændringslogge udkommer og NVDA udvikles.

2024.2

Der er en ny funktion kaldet lydopdeling.
Funktionen gør det muligt at have NVDA-lyde i én kanal (f.eks. venstre), mens lyde fra alle andre programmer udsendes i den anden kanal (f.eks. højre).

Der er nye kommandoer til ændring af ringen af talesynteseindstillinge, hvilket giver brugerne mulighed for at springe til den første eller sidste indstilling, og for at øge eller mindske den aktuelle indstilling med større trin.
Der er også nye hurtignavigationskommandoer, der gør det muligt for brugere at tilknytte tastetryk til hurtigt at hoppe mellem: afsnit, lodret justeret afsnit, tekst med samme typografi, tekst med en anderledes typografi, menuemne, skifteknap, behandlingslinje, figur og matematisk formel.

Der er mange nye punktskriftsfunktioner og fejlrettelser.
En ny punktskrifttilstand kaldet “vis taleoutput” er blevet tilføjet.
Når den er aktiv, viser punktdisplayet, hvad NVDA siger.
Der er også tilføjet understøttelse for punktdisplays BrailleEdgeS2, BrailleEdgeS3.
LibLouis blev opdateret, og tilføjede nye detaljerede (med store bogstaver angivet) hviderussiske og ukrainske punktskriftstabeller, en punkttabel for Lao, og en spansk tabel til læsning af græske tekster.

eSpeak blev opdateret med tilføjelsen af det nye sprog Tigrinya.

Der er mange mindre fejlrettelser for programmer, såsom Thunderbird, Adobe Reader, webbrowsere, Nudi og Geekbench.

Nye Funktioner

 • Nye tastaturkommandoer:
  • Ny hurtignavigationskommando p til at hoppe til næste/forrige tekstafsnit i gennemsynstilstand. (#15998, @mltony)
  • Nye ikke-tildelte hurtignavigationskommandoer, som kan bruges til at hoppe til næste/forrige:
  • Tilføjede kommandoer til at springe til første, sidste, frem og tilbage gennem indstillingsværdier i ringen for talesynteseindstillinger. (#13768, #16095, @rmcpantoja)
   • Skift til første og sidste værdi for den aktuelle indstilling i ringen af talesynteseindstillinger. Denne har ingen tildelt kommando. (#13768)
   • Formindske og forøge den aktuelle indstilling i ringen af talesynteseindstillinger med i større trin (#13768):
    • Desktop: NVDA+Ctrl+sideOp eller NVDA+Ctrl+sideNed.
    • Laptop: NVDA+Ctrl+shift+sideOp eller NVDA+Ctrl+Shift+sideNed.
  • Tilføjet en ny ikke-tildelt kommando til at skifte rapportering af figurer og billedtekster. (#10826, #14349)
 • Punktskrift:
  • Tilføjet support for BrailleEdgeS2, BrailleEdgeS3. (#16033, #16279, @EdKweon)
  • En ny punktskrifttilstand kaldet “vis taleoutput” er blevet tilføjet. (#15898, @Emil-18)
   • Når aktiv, viser dit punktdisplay, hvad NVDA siger.
   • Kan aktiveres ved at trykke NVDA+alt+t, eller fra punktskriftsindstillingsdialogen.
 • Lydopdeling: (#12985, @mltony)
  • Gør det muligt at dele NVDA-lyde i én kanal (f.eks. venstre) mens lyde fra alle andre programmer udsendes i den anden kanal (f.eks. højre).
  • Aktiveres med NVDA+alt+s.
 • Rapportering af række- og kolonneoverskrifter understøttes nu i redigerbare HTML-elementer med indhold. (#14113)
 • Tilføjet muligheden for at deaktivere rapportering af figurer og billedtekster i indstillinger for dokumentformatering. (#10826, #14349)
 • I Windows 11 vil NVDA annoncere meddelelser fra stemmeindtastning og foreslåede handlinger, herunder det øverste forslag, når data som telefonnumre kopieres til udklipsholderen (Windows 11 2022-opdatering og senere). (#16009, @josephsl)
 • NVDA kan holde lydenheden i gang efter at tale er stoppet, for at forhindre at starten af næste tale bliver afbrudt med nogle lydenheder som Bluetooth-hovedtelefoner. (#14386, @jcsteh, @mltony)
 • HP Secure Browser er nu understøttet. (#16377)

Ændringer

 • Tilføjelsescenter:
  • Den mindste og den sidst testet NVDA-version for en tilføjelse vises nu i området “andre detaljer”. (#15776, @Nael-Sayegh)
  • Handlingen for fællesskabets anmeldelser vil være tilgængelig, og anmeldelseswebstedet vil blive vist i detaljepanelet, i alle faner i centeret. (#16179, @nvdaes)
 • Komponentopdateringer:
  • Opdateret LibLouis punktskriftsoversætter til 3.29.0. (#16259, @codeofdusk)
   • Tilføjet nye detaljerede (med store bogstaver angivet) hviderussiske og ukrainske punktskriftstabeller.
   • Ny spansk tabel til læsning af græske tekster.
   • Ny tabel for Lao Niveau 1. (#16470)
  • eSpeak NG er blevet opdateret til 1.52-dev commit cb62d93fd7. (#15913)
   • Tilføjet nyt sprog Tigrinya.
 • Ændret flere kommandoer for BrailleSense-enheder for at undgå konflikter med tegn fra den franske punktskriftstabel. (#15306)
  • alt+venstre pil er nu tildelt punkt2+punkt7+mellemrum.
  • alt+højre pil er nu tildelt punkt5+punkt7+mellemrum
  • alt+pil op er nu tildelt punkt2+punkt3+punkt7+mellemrum
  • alt+pil ned er nu tildelt punkt5+punkt6+punkt7+mellemrum
 • Prikker, der almindeligvis bruges i indholdsfortegnelser, rapporteres ikke længere på lave tegnsætningsniveauer. (#15845, @CyrilleB79)

Fejlrettelser

 • Windows 11-rettelser:
  • NVDA vil igen oplyse forslag til hardwaretastaturindtastning. (#16283, @josephsl)
  • I version 24H2 (2024-opdatering og Windows Server 2025) kan mus og berøringsinteraktion bruges i hurtige indstillinger. (#16348, @josephsl)
 • Tilføjelsescenter:
  • Når der trykkes på ctrl+tab, flyttes fokus korrekt til den nye aktuelle faneoverskrift. (#14986, @ABuffEr)
  • Hvis filer i NVDAs cache ikke er korrekte, vil NVDA ikke længere konstant genstarte. (#16362, @nvdaes)
 • Rettelser for Chromium-baserede browsere, når de bruges med UIA:
  • Rettet fejl, der forårsagede, at NVDA sad fast. (#16393, #16394)
  • Backspace-tasten virker nu korrekt i Gmail log-ind felter. (#16395)
 • Backspace virker nu korrekt, når Nudi 6.1 bruges med NVDA’s indstilling “Håndtér tastetryk fra andre programmer” aktiveret. (#15822, @jcsteh)
 • Rettet en fejl, hvor lydkoordinater ville blive afspillet, mens applikationen er i dvaletilstand, når “Afspil lydkoordinater, når musen bevæger sig” er aktiveret. (#8059, @hwf1324)
 • I Adobe Reader ignorerer NVDA ikke længere alternativ tekst , der benyttes i formularer i PDF’er. (#12715)
 • Rettet en fejl, der forårsagede, at NVDA ikke kunne læse båndet og indstillingerne i Geekbench. (#16251, @mzanm)
 • Rettede et sjældent tilfælde, hvor gemning af konfigurationen kunne fejle, når NVDA gemmer alle profiler. (#16343, @CyrilleB79)
 • I Firefox og Chromium-baserede browsere vil NVDA korrekt gå ind i fokus-tilstand, når der trykkes enter, når man er placeret i en punktopstilling (med tal og punkttegn) i redigerbart indhold. (#16325)
 • Kolonnetilstandsændring rapporteres automatisk, når kolonner vælges til visning i Thunderbirds meddelelsesliste. (#16323)
 • Kommandolinjeparametre -h/--help virker nu igen. (#16522, @XLTechie)
 • NVDAs understøttelse for PoEdit version 3.4 eller nyere fungerer nu igen korrekt, hvis du oversætter til et sprog med én eller flere flertalsformer (F.eks. Kinesisk eller Polsk). (#16318)

Ændringer for udviklere

For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner

For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

2024.1


En ny taletilstand (efter behov) er blevet tilføjet.
Når tale er efter behov, taler NVDA ikke automatisk (f.eks. når man flytter markøren), men taler stadig, når man benytter kommandoer, hvis mål udtrykkeligt er at rapportere noget (f.eks. oplyse vinduets titel).
I talekategorien af NVDAs indstillinger er det nu muligt at fjerne uønskede taletilstande fra kommandoen til at skifte taletilstande (NVDA+s).En ny “Oprindelig markeringstilstand” (aktiveret med NVDA+shift+f10) er nu tilgængelig i NVDAs gennemsynstilstand for Mozilla Firefox.
Når aktiveret, vil valg af tekst i gennemsynstilstand også manipulere Firefox’s egen markering.
Kopiering af tekst med control+c vil gå direkte igennem til Firefox, og dermed kopiere det oprindelige indhold, i stedet for NVDAs almindelige tekstrepræsentation.Tilføjelsescenteret understøtter nu massehandlinger (f.eks. installering, aktivering af tilføjelser) ved at vælge flere tilføjelser.
Der er en ny handling for at åbne en anmeldelseswebside for den valgte tilføjelse.Valgmulighederne for lydudgangsenhed og lyddæmpningstilstand er fjernet fra dialogboksen “Vælg Talesyntese”.
De kan findes i lydindstillingspanelet, som kan åbnes med NVDA+control+u.eSpeak-NG, LibLouis punktskriftsoversætter, og Unicode CLDR er blevet opdateret.
Nye Thai, Filippinske og Rumænske punktskriftstabeller er tilgængelige.Der er mange fejlrettelser, især for Tilføjelsescenteret, punktskrift, Libre Office, Microsoft Office og lyd.


Vigtige bemærkninger • Denne version bryder kompatibilitet med eksisterende tilføjelser.
 • Windows 7 og Windows 8 understøttes ikke længere.
  Windows 8.1 er den tidligst understøttede Windows-version.


Nye Funktioner • Tilføjelsescenter:

  • Tilføjelsescenteret understøtter nu massehandlinger (f.eks. installering, aktivering af tilføjelser) ved at vælge flere tilføjelser. (#15350, #15623, @CyrilleB79)
  • En ny handling er blevet tilføjet for at åbne en dedikeret webside for at se eller give feedback om den valgte tilføjelse. (#15576, @nvdaes)

 • Tilføjet support for Bluetooth Low Energy HID punktdisplays. (#15470)
 • En ny “Oprindelig markeringstilstand” (aktiveret med NVDA+shift+f10) er nu tilgængelig i NVDAs gennemsynstilstand for Mozilla Firefox.
  Når aktiveret, vil valg af tekst i gennemsynstilstand også manipulere Firefoxs egen markering.
  Kopiering af tekst med control+c vil gå direkte igennem til Firefox, og dermed kopiere det oprindelige indhold, i stedet for NVDAs almindelige tekstrepræsentation.
  Bemærk dog, at da Firefox håndterer den faktiske kopiering, vil NVDA ikke give besked om, at indholdet er kopieret til udklipsholderen i denne tilstand. (#15830)
 • Når man kopierer tekst i Microsoft Word med NVDAs gennemsynstilstand aktiveret, inkluderes formateringen nu også.
  En bivirkning af dette er, at NVDA ikke længere vil fortælle, når indhold kopieres til udklipsholderen, når man trykker control+c i Microsoft Word / Outlook gennemsynstilstand, da applikationen nu håndterer kopieringen, ikke NVDA. (#16129)
 • En ny taletilstand “Efter behov” er blevet tilføjet.
  Når tale er efter behov, taler NVDA ikke automatisk (f.eks. når man flytter markøren), men taler stadig, når man benytter kommandoer, hvis mål udtrykkeligt er at rapportere noget (f.eks. oplyse vinduets titel). (#481, @CyrilleB79)
 • I talekategorien af NVDAs indstillinger er det nu muligt at fjerne uønskede taletilstande fra kommandoen til at skifte taletilstand (NVDA+s). (#15806, @lukaszgo1)

  • Hvis du i øjeblikket bruger tilføjelsen NoBeepsSpeechMode, overvej at afinstallere den, og deaktivere “bip” og “efter behov” i indstillingerne.


Ændringer • NVDA understøtter ikke længere Windows 7 og Windows 8.
  Windows 8.1 er den tidligst understøttede Windows-version. (#15544)
 • Komponentopdateringer:

  • Opdateret LibLouis punktskriftsoversætter til 3.28.0. (#15435, #15876, @codeofdusk)

   • Tilføjet nye Thai, Rumænske, og Filippinske punktskriftstabeller.

  • eSpeak NG er blevet opdateret til 1.52-dev commit 530bf0abf. (#15036)
  • CLDR emoji og symbolannotationer er blevet opdateret til version 44.0. (#15712, @OzancanKaratas)
  • Opdateret Java Access Bridge til 17.0.9+8Zulu (17.46.19). (#15744)

 • Tastaturkommandoer:

  • Følgende kommandoer understøtter nu to og tre tryk for at stave den oplyste information og stave med tegnbeskrivelser: Oplys markering, oplys tekst i udklipsholderen og oplys fokuseret objekt. (#15449, @CyrilleB79)
  • Kommandoen til at skifte indstillingen for skærmtæppet har nu en standardkommando tilknyttet: NVDA+control+escape. (#10560, @CyrilleB79)
  • Når kommandoen til at få den aktuelle markering oplyst trykkes fire gange, vil indholdet blive vist i gennemsynstilstand. (#15858, @Emil-18)

 • Microsoft Office:

  • Når man anmoder om formateringsoplysninger på Excel-celler, vil kanter og baggrund kun blive oplyst, hvis formateringen er aktuel. (#15560, @CyrilleB79)
  • NVDA vil igen ikke rapportere grupperinger uden navn som i nyere versioner af Microsoft Office 365-menuer. (#15638)

 • Valgmulighederne for lydudgangsenhed og lyddæmpningstilstand er fjernet fra dialogboksen “Vælg talesyntese”.
  De kan findes i lydindstillingspanelet, som kan åbnes med NVDA+control+u. (#15512, @codeofdusk)
 • Indstillingen “Oplys rolle, når musen går ind i et objekt” i NVDAs museindstillingskategori er blevet omdøbt til “Oplys objekt, når musen går ind i det”.
  Denne indstilling annoncerer nu yderligere relevant information om et objekt, når musen går ind i det, såsom tilstande (markeret/trykket) eller cellekoordinater i en tabel. (#15420, @LeonarddeR)
 • Nye punkter er blevet tilføjet til hjælpemenuen: “Få Hjælp” og “Butik”, drevet af NV Access. (#14631)
 • NVDAs understøttelse for Poedit er blevet opdateret for Poedit version 3 og nyere.
  Brugere af Poedit 1 opfordres til at opdatere til Poedit 3, hvis de ønsker at benytte den forbedrede tilgængelighed i Poedit, såsom tastaturgenveje til at læse oversætternoter og kommentarer. (#15313, #7303, @LeonarddeR)
 • Punktskriftsviser og taleviser er nu deaktiveret i sikker tilstand. (#15680)
 • Under objektnavigation vil deaktiverede (utilgængelige) objekter ikke længere blive ignoreret. (#15477, @CyrilleB79)
 • Tilføjet indholdsfortegnelse til dokumentet “Kommandooversigt”. (#16106)


Fejlrettelser • Tilføjelsescenter:

  • Når status for en tilføjelse ændres, mens den har fokus, f.eks. en ændring fra “henter” til “hentet”, annonceres det opdaterede emne nu korrekt. (#15859, @LeonarddeR)
  • Når man installerer tilføjelser, overlapper installationsprompterne ikke længere genstartsdialogen. (#15613, @lukaszgo1)
  • Når man geninstallerer en inkompatibel tilføjelse, bliver den ikke længere tvangsdeaktiveret. (#15584, @lukaszgo1)
  • Deaktiverede og inkompatible tilføjelser kan nu opdateres. (#15568, #15029)
  • NVDA gendanner nu og viser en fejl i det tilfælde, hvor en tilføjelse ikke hentes korrekt. (#15796)
  • NVDA mislykkes ikke længere lejlighedsvis med at genstarte efter at have åbnet og lukket Tilføjelsescenteret. (#16019, @lukaszgo1) • Lyd:

  • NVDA fryser ikke længere kortvarigt, når flere lyde afspilles hurtigt efter hinanden. (#15311, #15757, @jcsteh)
  • Hvis lydudgangsenheden er sat til noget andet end standard, og den enhed bliver tilgængelig igen efter at have været utilgængelig, skifter NVDA nu tilbage til den konfigurerede enhed i stedet for at fortsætte med at bruge standardenheden. (#15759, @jcsteh)
  • NVDA genoptager nu lydafspilning, hvis konfigurationen af udgangsenheden ændres, eller en anden applikation frigiver eksklusiv kontrol over enheden. (#15758, #15775, @jcsteh) • Punktskrift:

  • Punktdisplays med mere end én linje til visning af punkt får ikke længere BRLTTY-driveren til at gå ned og behandles som ét sammenhængende displays. (#15386)
  • Flere objekter, som indeholder nyttig tekst detekteres, og tekstindholdet vises på punktskrift. (#15605)
  • Indtastning af forkortet punktskrift fungerer nu korrekt igen. (#15773, @aaclause)
  • Punktskrift opdateres nu, når navigatorobjektet flyttes mellem tabelceller i flere situationer. (#15755, @Emil-18)
  • Resultatet af kommandoerne til at oplyse det aktuelle fokus, aktuelle navigatorobjekt og den aktuelle markering vises nu på punktskrift. (#15844, @Emil-18)
  • Albatross punktskriftdriveren behandler ikke længere en Esp32 mikrocontroller som et Albatross-display. (#15671) • LibreOffice:

  • Ord, der slettes ved hjælp af control+backspace tastaturgenvejen, annonceres nu også korrekt, når det slettede ord efterfølges af blanke tegn (som mellemrum og tab). (#15436, @michaelweghorn)
  • Annoncering af statuslinjen ved hjælp af NVDA+end tastaturgenvejen fungerer nu også for dialoger i LibreOffice version 24.2 og nyere. (#15591, @michaelweghorn)
  • Alle forventede tekstattributter understøttes nu i LibreOffice versioner 24.2 og nyere.
   Dette gør, at annoncering af stavefejl fungerer, når man får oplæst en linje i Writer. (#15648, @michaelweghorn)
  • Annoncering af overskriftsniveauer fungerer nu også for LibreOffice versioner 24.2 og nyere. (#15881, @michaelweghorn) • Microsoft Office:

  • I Excel med UIA deaktiveret opdateres punktskrift, og det aktive celleindhold udtales, når control+y, control+z eller alt+backspace trykkes. (#15547)
  • I Word med UIA deaktiveret opdateres punktskrift, når control+v, control+x, control+y, control+z, alt+backspace, backspace eller control+backspace trykkes.
   Det opdateres også med UIA aktiveret, når der indtastes tekst, og punktskrift er tøjret til læsemarkøren og følger systemmarkøren. (#3276)
  • I Word oplyses cellen, der flyttes til nu korrekt, når man bruger Word-kommandoerne til tabelnavigation alt+home, alt+end, alt+pageUp og alt+pageDown. (#15805, @CyrilleB79)

 • Rapportering af objektgenvejstaster er forbedret. (#10807, #15816, @CyrilleB79)
 • SAPI4-talesyntese understøtter nu korrekt ændringer i lydstyrke, hastighed og tonehøjde indlejret i tale. (#15271, @LeonarddeR)
 • Når noget omfatter flere rækker, oplyses dette nu korrekt i programmer, der bruger Java Access Bridge. (#14609)
 • NVDA vil annoncere dialogindhold for flere Windows 10 og 11-dialoger. (#15729, @josephsl)
 • NVDA vil ikke længere fejle med at læse en nyindlæst side i Microsoft Edge, når man bruger UI Automation. (#15736)
 • Når man bruger sig alt eller kommandoer, som staver tekst, forkotes pauserne mellem sætninger eller tegn ikke længere gradvist over tid. (#15739, @jcsteh)
 • NVDA fryser ikke længere nogle gange, når der siges en stor mængde tekst. (#15752, @jcsteh)
 • Når man tilgår Microsoft Edge ved hjælp af UI Automation, kan NVDA aktivere flere kontrolelementer i gennemsynstilstand. (#14612)
 • NVDA vil ikke længere fejle med at starte, når konfigurationsfilen er beskadiget, men vil gendanne konfigurationen til standard, som det gjorde tidligere. (#15690, @CyrilleB79)
 • Fast understøttelse for System List view (SysListView32) kontrolelementer i Windows Forms-applikationer. (#15283, @LeonarddeR)
 • Det er ikke længere muligt at overskrive NVDA’s Python konsolhistorik. (#15792, @CyrilleB79)
 • NVDA forbliver responsiv, når den oversvømmes med mange UI Automation-hændelser, f.eks. når store tekststykker udskrives til en terminal eller når man lytter til talebeskeder i WhatsApp messenger. (#14888, #15169)

  • Denne nye adfærd kan deaktiveres ved hjælp af den nye indstilling “Brug forbedret hændelsesbehandling” i NVDAs avancerede indstillinger.

 • NVDA er igen i stand til at spore fokus i applikationer, der kører inden for Windows Defender Application Guard (WDAG). (#15164)
 • Taleteksten opdateres ikke længere, når musen bevæger sig i Taleviseren. (#15952, @hwf1324)
 • NVDA skifter igen tilbage til gennemsynstilstand, når combo boxe lukkes med escape eller alt+upArrow i Firefox eller Chrome. (#15653)
 • At bevæge sig op og ned i combo boxe i iTunes vil ikke længere uretmæssigt skifte tilbage til gennemsynstilstand. (#15653)


Ændringer for udviklereFor nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


Tidligere versionerFor nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


2023.3


Denne udgivelse inkluderer forbedringer til ydeevne, responsivitet og stabilitet af lydoutput.
Der er blevet tilføjet indstillinger til at kontrollere lydstyrken af NVDA-lyde og bip, eller til at have dem følge lydstyrken af den stemme, du bruger.NVDA kan nu regelmæssigt opdatere vinduet, hvor tekstgenkendelse vises, og sige den nye tekst, når den vises.
Dette kan konfigureres i kategorien Windows Tekstgenkendelse i NVDA’s indstillingsdialog.Der er flere rettelser til punktdisplays, der forbedrer enhedsdetektering og bevægelse af markøren.
Det er nu muligt at fravælge uønskede drivere fra automatisk detektion for at forbedre ydeevnen for denne funktionalitet.
Der er også nye BRLTTY-kommandoer.Der er også fejlrettelser for Tilføjelsescenteret, Microsoft Office, kontekstmenuer i Microsoft Edge og lommeregneren i Windows.


Nye funktioner • Forbedret lydstyring:

  • Et nyt lydindstillingspanel:

   • Dette kan åbnes med NVDA+control+u. (#15497)
   • En mulighed i Lydindstillinger til at have lydstyrken af NVDA-lyde og bip følge lydstyrkeindstillingen for den stemme, du bruger. (#1409)
   • En mulighed i Lydindstillinger til separat at konfigurere lydstyrken af NVDA-lyde. (#1409, #15038)
   • Indstillingerne for at skifte lydudgangsenhed og skifte lyddækning er blevet flyttet til det nye lydindstillingspanel fra dialogboksen Vælg Talesyntese.
    Disse indstillinger vil blive fjernet fra dialogboksen “vælg Talesyntese” i 2024.1. (#15486, #8711)

  • NVDA vil nu udsende lyd via Windows Audio Session API (WASAPI), hvilket kan forbedre respons, ydeevne og stabilitet for NVDA-tale og -lyde. (#14697, #11169, #11615, #5096, #10185, #11061)
  • Bemærk: WASAPI er inkompatibel med nogle tilføjelsesprogrammer.
   Kompatible opdateringer er tilgængelige for disse tilføjelsesprogrammer. Opdater dem venligst, før du opdaterer NVDA.
   Inkompatible versioner af disse tilføjelsesprogrammer vil blive deaktiveret, når du opdaterer NVDA:

   • Tony’s Enhancements version 1.15 eller ældre. (#15402)
   • NVDA global commands extension 12.0.8 eller ældre. (#15443)
 • NVDA kan nu automatisk opdatere resultatet, når der udføres tekstgenkendelse (OCR), og NVDA vil oplæse den nye tekst, når den vises. (#2797)

  • For at aktivere denne funktionalitet, aktivér indstillingen “Opdater regelmæssigt genkendt indhold” i kategorien Windows Tekstgenkendelse i NVDAs indstillingsdialog.
  • Når dette er aktiveret, kan du bestemme om ny tekst skal oplæses ved at slå oplæsning af dynamisk indhold til og fra med NVDA+5.

 • Når du bruger automatisk detektion af punktdisplay, er det nu muligt at fravælge drivere fra detektion fra dialogboksen til valg af display. (#15196)
 • En ny indstilling i Dokumentformateringsindstillinger, “Ignorer blanke linjer ved rapportering af linjeindrykning”. (#13394)
 • Tilføjet en uanvendt kommando til at navigere efter faner i gennemsynstilstand. (#15046)


Ændringer • Punktdisplays:

  • Når teksten i en terminal ændres uden opdatering af systemmarkøren, vil teksten på et punktdisplay nu korrekt opdatere, når den er placeret på en ændret linje.
   Dette inkluderer situationer, hvor punktskrift er tøjret til læsemarkøren. (#15115)
  • Flere BRLTTY-tastetryk er nu tildelt NVDA-kommandoer (#6483):

   • learn: Slå tastaturhjælp til og fra
   • prefmenu: åbn NVDA-menuen
   • prefload/prefsave: Genindlæs/gem NVDA-konfiguration
   • time: Vis tid
   • say_line: Sig den aktuelle linje, hvor læsemarkøren er placeret
   • say_below: Sig alt ved hjælp af læsemarkøren

  • BRLTTY-driveren er kun tilgængelig, når en BRLTTY-instans med BrlAPI aktiveret kører. (#15335)
  • Den avancerede indstilling til at aktivere support til HID-punktdisplay er blevet fjernet til fordel for en ny indstilling.
   Du kan nu deaktivere specifikke drivere for automatisk detektion af punktdisplay i dialogboksen til valg af punktdisplay. (#15196)

 • Tilføjelsescenter: Installerede tilføjelsesprogrammer vil nu blive vist i fanen Tilgængelige tilføjelser, hvis de er tilgængelige i Tilføjelsescenteret. (#15374)
 • Nogle genvejstaster er blevet opdateret i NVDA-menuen. (#15364)


Fejlrettelser • Microsoft Office:

  • Rettet nedbrud i Microsoft Word, når dokumentformateringsindstillingerne “overskrifter” og “kommentarer og noter” ikke var aktiveret. (#15019)
  • I Word og Excel vil tekstjustering nu blive korrekt rapporteret i flere situationer. (#15206, #15220)
  • Rettet annonceringen af nogle celleformateringsgenveje i Excel. (#15527)

 • Microsoft Edge:

  • NVDA vil ikke længere hoppe tilbage til den sidste position i gennemsynstilstand, når kontekstmenuen åbnes i Microsoft Edge. (#15309)
  • NVDA kan igen læse kontekstmenuer for downloads i Microsoft Edge. (#14916)

 • Punktdisplay:

  • Punktdisplaymarkøren og valgmarkøren vil nu altid blive opdateret korrekt, efter at have vist eller skjult respektive indikatorer med et tastetryk. (#15115)
  • Rettet fejl, hvor Albatross punktdisplays forsøger at initialisere, selvom et andet punktdisplayenhed er blevet tilsluttet. (#15226)

 • Tilføjelsescenter:

  • Rettet fejl, hvor fjernelse af markeringen for boksen “inkluder inkompatible tilføjelser” ville resultere i, at inkompatible tilføjelsesprogrammer stadig blev vist i tilføjelsescenteret. (#15411)
  • Tilføjelser, der er blokeret på grund af kompatibilitetsproblemer, burde nu filtreres korrekt, når filteret for aktiveret/deaktiveret status ændres. (#15416)
  • Rettet fejl, der forhindrede, at tilsidesatte aktiverede inkompatible tilføjelser kunne blive opdateret eller erstattet ved hjælp af det eksterne installationsværktøj. (#15417)
  • Rettet fejl, hvor NVDA ikke ville tale, indtil den blev genstartet efter installation af tilføjelser. (#14525)
  • Rettet fejl, hvor tilføjelser ikke kunne installeres, hvis en tidligere download mislykkedes eller blev annulleret. (#15469)
  • Rettet problemer med håndtering af inkompatible tilføjelser, når NVDA nlev opdateret. (#15414, #15412, #15437)

 • NVDA annoncerer igen regneresultater for lommeregneren i Windows 32bitpå Server, LTSC og LTSB-versioner af Windows. (#15230)
 • NVDA ignorerer ikke længere fokusændringer, når et indlejret vindue får fokus. (#15432)
 • Rettet en potentiel årsag til nedbrud under NVDA-opstart. (#15517)


Ændringer for udviklereFor nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


Tidligere versionerFor nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


2023.2


Denne version af NVDA introducerer Tilføjelsescenteret, der erstatter den tidligere styring af tilføjelser.
I Tilføjelsescenteret kan du gennemse, søge, installere og opdatere fællesskabets tilføjelser.
Du kan nu manuelt tilsidesætte inkompatibilitetsproblemer med forældede tilføjelser på eget ansvar.Der er nye punktskriftsfunktioner, kommandoer og understøttelse for nye punktdisplays.
Der er også nye tastaturkommandoer til OCR (tekstgenkendelse) og flad objektnavigation.
Navigation og rapportering af formatering i Microsoft Office er forbedret.Der er mange fejlrettelser, især for punktskrift, Microsoft Office, webbrowsere og Windows 11.eSpeak-NG, LibLouis punktskriftsoversætter og Unicode CLDR er blevet opdateret.


Nye funktioner • Tilføjelsescenteret er blevet tilføjet til NVDA. (#13985)

  • Gennemse, søg, installer og opdater tilføjelser fra fællesskabet.
  • Tilsidesæt (på eget ansvar) kompatibilitetsproblemer med forældede tilføjelser.
  • Funktionaliteten til at styre tilføjelser er blevet erstattet med “Tilføjelsescenteret”.
  • For mere information, læs venligst den opdaterede brugervejledning.

 • Nye kommandoer:

  • En kommando uden tastetryk, der lader dig skifte mellem tilgængelige sprog for Windows-tekstgenkendelse. (#13036)
  • En kommando uden tastetryk, der lader dig skifte mellem indstillinger for visningen af beskeder på punkt. (#14864)
  • En kommando uden tastetryk, der lader dig slå punktmarkøren til og fra, som vises når noget er valgt. (#14948)
  • Tilføjet standard tastaturkommandoer for at flytte til det næste eller foregående objekt i en flad visning af objekthierarkiet. (#15053)

   • Desktop: NVDA+numpad9 og NVDA+numpad3 for at flytte til forrige og næste objekt.
   • Laptop: shift+NVDA+ø og shift+NVDA+’ for at flytte til forrige og næste objekt.


 • Nye funktioner for punkt:

  • Tilføjet support for Help Tech Activator punktdisplay. (#14917)
  • En ny punktindstilling for at skifte visningen af valgmarkøren (punkt 7 og 8). (#14948)
  • En ny indstilling, der lader dig vælge om du vil flytte systemmarkøren eller fokus, når du bruger markørknapperne på dit punktdisplay. (#14885, #3166)
  • Når man trykker på numpad2 tre gange for at rapportere den numeriske værdi af tegnet ved læsemarkørens position, vises oplysningerne nu også på punkt. (#14826)
  • Tilføjet understøttelse for aria-punktroledescription ARIA 1.3 attribut, som giver webudviklere mulighed for at overskrive typen af et element vist i punktskriftsviseren. (#14748)
  • Baum braille driver: Tilføjet nogle tastetryk der udfører ofte-benyttede kommandoer, når de skrives på disse punktdisplays, herunder windows+d og alt+tab.
   Læs venligst NVDAs brugervejledning for den fulde liste over kommandoer. (#14714)

 • Tilføjet udtalelse af Unicode-symboler:

  • Punktsymboler såsom “???????”. (#14548)
  • Mac alternativ-tast “?”. (#14682)

 • Tilføjet kommandoer for Tivomatic Caiku Albatross punktdisplays. (#14844, #15002)

  • Vis punktindstillingsdialogen.
  • Adgang til statuslinjen.
  • Skift formen for punktmarkøren.
  • Skift mellem metoderne for visningen af punktbeskeder.
  • Slå visning af punktmarkøren til og fra.
  • Slå indstillingen for visningen af punktformen for valgte emner til og fra.
  • Skift indstillingen for “Punkt flytter systemmarkør, når læsemarkøren flyttes med markørknapperne”. (#15122)

 • Funktioner for Microsoft Office:

  • Når fremhævet tekst er aktiveret i dokumentformatering, rapporteres farverne på fremhævningen nu i Microsoft Word. (#7396, #12101, #5866)
  • Når farver er aktiveret i dokumentformatering, rapporteres baggrundsfarverne nu i Microsoft Word. (#5866)
  • Når man bruger Excel genveje til at skifte format som fed, kursiv, understregning og gennemstregning af en celle i Excel, rapporteres resultatet nu. (#14923)

 • Forsøgsvise forbedringer til håndtering af lyd med NVDA:

  • NVDA udsender nu lyd via Windows Audio Session API (WASAPI), hvilket kan forbedre reaktionstiden, ydeevnen og stabiliteten af NVDAs tale og lyde.
  • Dette kan deaktiveres i avancerede indstillinger, hvis der opstår lydproblemer. (#14697)
   Hvis WASAPI er aktiveret, kan du også tilpasse følgende avancerede indstillinger:

   • En indstilling, der gør det muligt for NVDA’s lyde og bip at følge stemmens lydstyrkeindstilling. (#1409)
   • En indstilling for at justere lydstyrken af NVDA’s lyde separat. (#1409, #15038)

  • Bemærk: Der kan forekomme lejlighedsvise nedbrud, når WASAPI er slået til. (#15150)

 • I Mozilla Firefox og Google Chrome rapporterer NVDA nu, når en kontrol åbner en dialog, et gitter, en liste eller en trævisning, hvis forfatteren har angivet dette ved hjælp af aria-haspopup. (#14709)
 • Det er nu muligt at bruge systemvariabler (såsom %temp% eller %homepath%) i stispecifikationen ved oprettelsen af flytbare kopier af NVDA. (#14680)
 • I Windows 10 maj 2019-opdatering og senere, kan NVDA annoncere navne på virtuelle skriveborde, når man åbner, ændrer og lukker dem. (#5641)
 • Et systemparameter er blevet tilføjet for at tillade brugere og systemadministratorer at tvinge NVDA til at starte i sikker tilstand. (#10018)


Ændringer • Komponentopdateringer

  • eSpeak NG er blevet opdateret til 1.52-dev commit ed9a7bcf. (#15036)
  • LibLouis punktoversætter er blevet opdateret til 3.26.0. (#14970)
  • CLDR er blevet opdateret til version 43.0. (#14918)

 • Ændringer i LibreOffice:

  • Når læsemarkørens position rapporteres, vil den nuværende markørposition blive rapporteret i forhold til den nuværende side i LibreOffice Writer for LibreOffice versioner >= 7.6, svarende til hvad der gøres for Microsoft Word. (#11696)
  • Annoncering af statuslinjen (f.eks. ved at bruge NVDA+end) virker i LibreOffice. (#11698)
  • Når du flytter mellem celler i LibreOffice Calc, vil NVDA ikke fejlagtigt meddele den tidligere celles koordinater, hvis denne funktion er slået fra i NVDA’s indstillinger. (#15098)

 • Ændringer for punkt:

  • Når du bruger et punktdisplay via Standard HID punktdriveren, kan dpad bruges til at efterligne piletasterne og enter.
   mellemrum+punkt1 og mellemrum+punkt4 fungerer nu også som forventet som pil op og ned. (#14713)
  • Opdateringer til dynamisk webindhold (aria live regions) vises nu på punktskrift.
   Dette kan deaktiveres i NVDAs avancerede indstillinger. (#7756)

 • Symboler for bindestreg og kort/lang tankestreg vil altid blive sendt til talesyntesen. (#13830)
 • Afstanden rapporteret i Microsoft Word vil nu overholde den afstandsenhed, der er indstillet i Words avancerede indstillinger, selv når der bruges UIA til at få adgang til Word-dokumenter. (#14542)
 • NVDA reagerer hurtigere, når markøren bevæges under redigering. (#14708)
 • Script til rapportering af destinationen for et link rapporterer nu fra systemmarkøren/fokus-positionen i stedet for navigationsobjektet. (#14659)
 • Oprettelse af flytbar kopi af NVDA kræver ikke længere, at et drevbogstav indtastes som en del af den absolutte sti. (#14681)
 • Hvis Windows er konfigureret til at vise sekunder på uret i systembakken, vil brug af NVDA+f12 til at rapportere tiden nu overholde denne indstilling. (#14742)
 • NVDA vil nu rapportere unavngivne grupperinger, der har nyttig positionsinformation, som i nyere versioner af Microsoft Office 365-menuer. (#14878)


Fejlrettelser • Punkt:

  • Flere stabilitetsrettelser ang. input og output for punktdisplays, hvilket resulterer i mindre hyppige fejl og nedbrud af NVDA: (#14627)
  • NVDA vil ikke længere unødigt skifte til “ingen punkt” flere gange under automatisk detektering af punktdisplays, hvilket resulterer i en renere log og et mindre unødvendigt ressourceforbrug. (#14524)
  • NVDA vil nu skifte tilbage til USB, hvis en HID Bluetooth-enhed (såsom HumanWare Brailliant eller APH Mantis) automatisk detekteres, og en USB-forbindelse bliver tilgængelig.
   Dette fungerede kun for Bluetooth-serielle porte tidligere. (#14524)
  • Når intet punktdisplay er forbundet og punktskriftsviseren lukkes med alt+f4 eller ved at klikke knappen “Luk”, vil displaystørrelsen for punktsystemet korrekt blive nulstillet til “ingen celler”. (#15214)

 • Webbrowsere:

  • NVDA får ikke længere lejlighedsvis Mozilla Firefox til at gå ned eller stoppe med at svare. (#14647)
  • I Mozilla Firefox og Google Chrome rapporteres indtastede tegn ikke længere i nogle tekstbokse, selv når “Sig indtastede tegn” er deaktiveret. (#14666)
  • Du kan nu bruge gennemsynstilstand i Chromium Embedded Controls, hvor det ikke tidligere var muligt. (#13493, #8553)
  • I Mozilla Firefox rapporteres teksten nu pålideligt, når musen bevæges over tekst efter et link. (#9235)
  • Destinationen for grafiske links rapporteres nu mere præcist i flere tilfælde i Chrome og Edge. (#14779)
  • Når du forsøger at rapportere URL’en for et link uden en href-attribut, er NVDA ikke længere stille.
   I stedet oplyser NVDA, at linket ikke har nogen destination. (#14723)
  • I gennemsynstilstand vil NVDA ikke længere fejlagtigt ignorere fokus, der flytter til en overordnet eller underordnet kontrol, f.eks. flytning fra en kontrol til dens overordnede listeemne eller gittercelle. (#14611)

   • Bemærk dog, at denne rettelse kun gælder, når indstillingen “Automatisk fokustilstand ved ændring af fokus” i indstillingerne for gennemsynstilstand er slået fra (som er standard).


 • Rettelser for Windows 11:

  • NVDA kan igen annoncere indholdet i Notesbloks statuslinje. (#14573)
  • Skift mellem faner vil annoncere positionen og navnet på det nye faneblad i både Notesblok og Stifinder. (#14587, #14388)
  • NVDA vil igen annoncere kandidatelementer, når du indtaster tekst på sprog som kinesisk og japansk. (#14509)
  • I Windows 11 er det igen muligt at åbne menupunkterne “bidragydere” og “licens” i NVDA-hjælpemenuen. (#14725)

 • Rettelser for Microsoft Office:

  • Når du hurtigt bevæger dig gennem celler i Excel, er NVDA nu mindre tilbøjelig til at rapportere den forkerte celle eller markering. (#14983, #12200, #12108)
  • Når man lander på en Excel-celle udefra et regneark, bliver punktskrift og fokusfremhævning ikke længere unødigt opdateret til det objekt, der tidligere havde fokus. (#15136)
  • NVDA undlader ikke længere at annoncere, at der fokuseres på adgangskodefelter i Microsoft Excel og Outlook. (#14839)

 • For symboler, som ikke har en symbolsbeskrivelse i det nuværende sprog, vil det standard engelske symbolniveau blive brugt. (#14558, #14417)
 • Det er nu muligt at bruge backslash-tegnet i erstatningsfeltet i ordbogen, når typen ikke er indstillet til regulært udtryk. (#14556)
 • I Lommeregner i Windows 10 og 11 vil en flytbar kopi af NVDA ikke længere gøre ingenting eller afspille fejlsignaler, når der indtastes udtryk i standardlommeregner i kompaktvisning. (#14679)
 • NVDA genoplever igen fra mange flere situationer, såsom applikationer, der holder op med at reagere, hvilket tidligere fik den til at fryse helt. (#14759)
 • Når du tvinger UIA-understøttelse med visse terminaler og konsoller, er en fejl rettet, som forårsagede en frysning og at logfilen blev spammet. (#14689)
 • NVDA vil ikke længere nægte at gemme konfigurationen efter en konfigurationsnulstilling. (#13187)
 • Når du kører en midlertidig version fra launcher, vil NVDA ikke vildlede brugere til at tro, at de kan gemme konfigurationen. (#14914)
 • NVDA reagerer nu generelt lidt hurtigere på kommandoer og fokusændringer. (#14928)
 • Visning af indstillingerne for tekstgenkendelse i NVDA vil ikke længere fejle på nogle systemer. (#15017)
 • Fejlretning i forbindelse med gemning og indlæsning af NVDA-indstillingerne, herunder skift af talesyntesen. (#14760)


Ændringer for udviklereFor nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


Tidligere versionerFor nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


2023.1


Der er tilføjet en ny kategori, der hedder “Dokumentnavigation” i NVDAs indstillinger. Her findes indstillingen “Navigering af afsnit”.
Dette kan bruges til at indstille, hvordan du vil navigere rundt mellem afsnit i tekstredigeringsprogrammer, hvor denne type af navigation ikke normalt understøttes, såsom Notesblok og Notepad++.Der er en ny kommando, der oplyser webadressen for det aktuelle link (NVDA+k).Understøttelse af annoteret webindhold, såsom kommentarer og fodnoter, er forbedret.
Tryk NVDA+D for at skifte mellem de tilgængelig sammendrag af annoteringsdetaljer, når du eksempelvis får oplyst “har kommentarer” eller “har fodnoter”.Tivomatic Caiku Albatross 46/80 punktdisplays er nu understøttet.Understøttelsen af ARM64 og AMD64-versioner af Windows er forbedret.Der er en del fejlrettelser, hvor mange omfatter Windows 11.eSpeak, LibLouis, Sonic rate boost and Unicode CLDR er blevet opdateret.
Der er nye punkttabeller for georgiske, swahili (Kenya) og Chichewa (Malawi).Bemærk: • Denne version af NVDA er inkompatibel med eksisterende tilføjelsesprogrammer. Hvis du har tilføjelser til NVDA installeret, skal du sørge for, at de er opdateret, før du opdaterer.


Nye funktioner • Microsoft Excel via UI Automation: Automatisk oplæsning af række- og kolonneoverskrifter i tabeller. (#14228)

  • Bemærk: Dette refererer til tabeller, der er formateret via knappen “Tabel” under “Indsæt” på båndet.
   “Første kolonne” og “Overskriftsrække” i “Tabelstilindstillinger” svarer til henholdsvis kolonne- og rækkeoverskrifter.
  • Dette refererer ikke til skærmlæserspecifikke overskrifter via navngivne områder, som i øjeblikket ikke understøttes via UI Automation.

 • Et script uden tildelt tastetryk er blevet tilføjet, der lader dig slå forsinkede beskrivelser af tegn til og fra. (#14267)
 • Tilføjet eksperimentel funktionalitet for UIA-meddelelser, hvilket bør øge ydeevnen og stabiliteten i Windows Terminal, når der er ny eller ændret tekst. (#13781)

  • Læs brugervejledningen for informationer om begrænsningerne, når du bruger denne indstilling.

 • Gennemsynstilstand er nu tilgængelig i Windows 11 ARM64, når du bruger AMD64-apps som Firefox, Google Chrome og 1Password. (#14397)
 • En ny indstilling kaldet “Navigering af afsnit” er blevet tilføjet til en ny kategori i NVDAs indstillinger ved navn “Dokumentnavigation”.
  Dette muliggør navigation efter enkelte linjeskift (normal) eller flere linjeskift (mere end ét).
  Dette kan bruges til at indstille, hvordan du vil navigere rundt mellem afsnit i tekstredigeringsprogrammer, hvor denne type af navigation ikke normalt understøttes, såsom Notesblok og Notepad++. (#13797)
 • Hvis mere end én annotering er at finde i det læste indhold, vil dette nu blive oplyst.
  NVDA+d vil nu skifte mellem de tilgængelig sammendrag af annoteringsoplysninger, når der findes mere end én annotering.
  Dette kan eksempelvis forekomme, når et stykke tekst både har en kommentar og en fodnote. (#14507, #14480)
 • Tilføjet understøttelse af Tivomatic Caiku Albatross 46/80 punktdisplays. (#13045)
 • Ny global kommando: Oplys linkets webadresse (NVDA+k).
  Hvis du trykker én gang, vil adressen for det aktuelle link ved navigatorobjektet blive oplæst og vist på punkt.
  Hvis du trykker to gange, vil denne information blive vist i et vindue. (#14583)
 • Ny global kommando uden et tildelt tastetryk til at få adressen for et link vist i et vindue.
  Det er det samme som at trykke NVDA+k to gange, men er muligvis mere nyttigt for punktbrugere. (#14583)


Ændringer • Opdateret LibLouis punktoversættelse til 3.24.0. (#14436)

  • Større opdateringer til ungarsk, UEB og kinesisk bopomofo-braille.
  • Understøttelse for den nye danske standard for punktskrift i 2022.
  • Nye punktskriftstabeller til georgisk litterær braille, Swahili (Kenya) og Chichewa (Malawi).

 • Opdateret Sonic rate boost library til commit 1d70513. (#14180)
 • CLDR er blevet opdateret til version 42.0. (#14273)
 • eSpeak NG er blevet opdateret til 1.52-dev commit f520fecb. (#14281, #14675)

  • Rettet fejl med oplæsning af store numre. (#14241)

 • Java-applikationer, der bruger selectable state på et kontrolelement, vil nu oplyse, når et emne ikke er valgt i stedet for valgt. (#14336)


Fejlrettelser • Rettelser for Windows 11:

  • NVDA vil oplyse fremhævede søgninger, når du åbner start-menuen. (#13841)
  • Når du kører på ARM, vil X64-programmer ikke længere identificeres som ARM64-applikationer. (#14403)
  • Du kan nu bruge elementer i udklipshistorikken som f.eks. “Fastgør element”. (#14508)
  • Det er nu igen muligt at bruge områder som overløbet fra systembakken, der viser flere ikoner, samt dialogen “Åbn med”, når du bruger musen eller berøringsinteraktion i Windows 11 22H2 og nyere. (#14538, #14539)

 • Forslag bliver nu oplyst, når du bruger @navn for at nævne en person i en kommentar. (#13764)
 • Kontrolelementer til forslag i adresselinjen i Google Chrome (skift til fane, fjern forslag, osv) bliver nu oplyst. (#13522)
 • Når du anmoder om formateringsoplysninger, rapporteres farver nu eksplicit i Wordpad eller logviseren i stedet for kun “Standardfarve”. (#13959)
 • Aktivering af knappen “Show options” på GitHub issue-sider virker nu korrekt i Firefox. (#14269)
 • Datovælgeren i dialogen for Outlook 2016 / 365 Avanceret Søgning oplyser nu deres navn og værdi. (#12726)
 • ARIA switch-kontrolelementer rapporteres nu som switch i Firefox, Chrome og Edge i stedet for check box. (#11310)
 • NVDA vil nu automatisk oplyse, når sorteringen af elementer i en HTML-tabel ændres via en knap, der befinder sig i samme tabel. (#10890)
 • Et landmærke eller en regions navn bliver altid automatisk læst op, når du hopper til sådanne elementer udefra, hvis dette sker ved hjælp af bogstavnavigation eller en fokusændring i gennemsynstilstand. (#13307)
 • Når indstillingerne “Sig stort før store bogstaver” og “bip ved store bogstaver” er slået til, vil NVDA ikke bippe eller sige “stort” to gange, når forsinkede beskrivelser af tegn er slået til. (#14239)
 • Kontrolelementer i tabeller i Java-applikationer vil nu blive annonceret mere præcist af NVDA. (#14347)
 • Nogle indstillinger vil ikke længere fejlagtigt ændres uventet, når der bruges flere indstillingsprofiler. (#14170)

  • Dette omfatter følgende indstillinger:

   • “Linjeindrykning” i indstillingerne for dokumentformatering.
   • “Cellekanter” i indstillingerne for dokumentformatering.
   • “Vis beskeder” i indstillingerne for punkt.
   • “Punkt følger” i indstillingerne for punkt.

  • I nogle sjældne tilfælde kan disse indstillinger, der bruges i profiler, forekomme uventet ændret, når denne version af NVDA installeres.
  • Gennemgå venligst ovenstående indstillinger for dine profiler, når du har opdateret til denne version, hvis dette er aktuelt for dig.

 • Emoji bør blive oplæst på flere sprog. (#14433)
 • Når annotationer fremkommer, vil dette nu altid korrekt vises, når du benytter et punktdisplay. (#13815)
 • Rettet en fejl, hvor konfigurationen ikke blev gemt, hvis en indstilling blev ændret mellem “standard” som indstillingsmulighed og den aktuelle værdi, der ville blive benyttet, når “standard” var valgt. (#14133)
 • Når NVDA konfigureres, vil én tast altid fungere som NVDA-tasten. (#14527)
 • Når du åbner NVDA-menuen fra systembakken, vil NVDA ikke længere meddele om en ventende opdatering, hvis dette ikke er tilfældet. (#14523)
 • Resterende, forløbet og total tid er nu korrekt oplyst i Foobar2000, hvis filen er længere end én dag. (#14127)
 • I webbrowsere som Chrome og Firefox vises advarsler som f.eks. downloads på punkt samtidigt med, at de også oplæses. (#14562)
 • Fejl rettet, når der navigeres til første eller sidste kolonne i Firefox (#14554)
 • Når NVDA startes med systemparametret –lang=Windows kan man nu igen åbne NVDAs generelle indstillinger. (#14407)


Ændringer for udviklereFor nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


Tidligere versionerFor nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


2022.4


Denne udgivelse indeholder flere nye nøglekommandoer, bl.a. tabelkommandoer til kontinuerlig læsning.
En “Hurtigstartguide” er blevet tilføjet til brugervejledningen.
Der er også flere fejlrettelser.eSpeak er blevet opdateret, og LibLouis er blevet opdateret.
Der er nye kinesiske, svenske, Luganda og Kinyarwanda punktskriftstabeller.


Nye funktioner • Tilføjede en hurtigstartguide til brugervejledningen. (#13934)
 • Tilføjede en ny kommando til at få genvejstasten for det aktuelle element i fokus oplyst. (#13960)

  • Desktop: shift+numpad2.
  • Laptop: NVDA+ctrl+shift+..

 • Tilføjede en ny kommando, der lader læsemarkøren navigere efter sider, hvis dette understøttes af det aktuelle program. (#14021)

  • Flyt til forrige side:

   • Desktop: NVDA+side op.
   • Laptop: NVDA+shift+Side op.

  • Flyt til næste side:

   • Desktop: NVDA+Side ned.
   • Laptop: NVDA+shift+Side ned.


 • Tilføjede følgende kommandoer til brug i tabeller. (#14070)

  • Sig alt i kolonne: NVDA+Ctrl+alt+pil ned
  • Sig alt i række: NVDA+ctrl+alt+højre pil
  • Læs hel kolonne: NVDA+Ctrl+alt+Pil op
  • Læs hel række: NVDA+Ctrl+alt+venstre pil

 • Microsoft Excel med UI Automation: NVDA fortæller nu, når du bevæger dig udenfor en tabel i et regneark. (#14165)
 • Rapportering af overskrifter i tabeller kan nu indstilles særskilt for både rækker og kolonner. (#14075)


Ændringer • eSpeak NG er blevet opdateret til 1.52-dev commit 735ecdb8. (#14060, #14079, #14118, #14203)

 • Opdaterede LibLouis-punktoversættelse til 3.23.0. (#14112)

  • Tilføjede følgende punkttabeller:

   • Kinesisk almindelig braille (forenklede kinesiske tegn)
   • Kinyarwanda litterær punktskrift
   • Luganda litterær punktskrift
   • Svensk uforkortet puntkskrift
   • Svensk delvist forkortet punktskrift
   • Svensk forkortet punktskrift
   • Kinesisk (Kina, Mandarin) nuværende punktskriftssystem (ingen toner) (#14138)


 • NVDA inkluderer nu operativsystemets processorarkitektur som en del af sporing af brugerstatistik. (#14019)


Fejlrettelser • Når du opdaterer NVDA via Windows Pakkemanager fra kommandolinjen (winget), vil en udgivet version af NVDA ikke længere forekomme som en nyere version af NVDA. Dette var før tilfældet, selv hvis du installerede en nyere alpha-version. (#12469)
 • NVDA vil nu korrekt oplyse gruppebokse i Java-programmer. (#13962)
 • Markøren følger nu korrekt talen med funktionen “Sig alt” aktiv i programmer som Bookworm, WordPad, eller logviseren i NVDA. (#13420, #9179)
 • Delvist markerede check bokse vil nu oplyses korrekt i programmer, hvor UI Automation er aktiveret. (#13975)
 • Forbedrede ydeevne og stabilitet i Microsoft Visual Studio, Windows Terminal, og andre programmer baseret på UI Automation. (#11077, #11209)

  • Disse rettelser gælder Windows 11 Sun Valley 2 (version 22H2) og nyere.
  • Selektiv registrering af UIA-hændelser og egenskabsændringer er nu aktiveret som standard.

 • Tekstrapportering, punktskriftsoutput og adgangskodeundertrykkelse fungerer nu som forventet i den indlejrede Windows Terminal-kontrol i Visual Studio 2022. (#14194)
 • NVDA benytter nu DPI, når du bruger flere skærme.
  Der er flere rettelser, når der bruges en DPI-indstilling højere end 100 % eller flere skærme.
  Problemer kan stadig eksistere med versioner af Windows ældre end Windows 10 1809.
  For at disse rettelser skal virke, skal applikationer, som NVDA interagerer med, også være DPI-bevidste.
  Bemærk, at der stadig er kendte problemer med Chrome og Edge. (#13254)

  • Rammer til brug ved visuel fremhævning skulle nu være mere korrekt placerede i de fleste programmer. (#13370, #3875, #12070)
  • Brugen af en touchskærm bør være mere præcis og pålidelig i de fleste programmer. (#7083)
  • Sporing af musen bør nu virke i de fleste programmer. (#6722)

 • Ændring af orienteringen (stående/liggende) vil nu blive ignoreret, hvis der er tale om ændringer i forhold til tilkoblede skærme. (#14035)
 • NVDA vil oplyse, når du trækker elementer rundt på skærmen som omarrangering af Windows 10 Start-menufelter og virtuelle skriveborde i Windows 11. (#12271, #14081)
 • Indstillingen “Afspil en lyd, når fejl opstår” i NVDAs avancerede indstillinger gendannes nu korrekt, når knappen “Gendan standarder” aktiveres. (#14149)
 • NVDA kan nu vælge tekst i Java-programmer, når du bruger NVDA+f10. (#14163)
 • NVDA vil ikke længere sidde fast i menuen, når du piler op og ned i en samtaletråd i Microsoft Teams. (#14355)


Ændringer for udviklereFor nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


Tidligere versionerFor nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


2022.3


En markant del af denne version af NVDA er medtaget bidrag fra fællesskabet.
Dette omfatter bl.a. en indstilling der forsinker beskrivelser af tegn, samt forbedret understøttelse til Windows konsol.Denne version indeholder også nogle fejlrettelser.
Opdaterede versioner af Adobe Reader vil ikke længere gå ned, når du forsøger at læse et PDF-dokument.eSpeak er blevet opdateret, hvilket introducerer 3 nye sprog: hviderussisk, luxembourgsk og Totontepec Mixe.


Nye funktioner • I Windows-konsollen brugt af kommandoprompt, PowerShell, og Windows Subsystem for Linux i Windows 11 version 22H2 (Sun Valley 2) og nyere:

  • Væsentligt forbedret ydeevne og stabilitet. (#10964)
  • Når du bruger Ctrl+F til at søge efter tekst, vil læsemarkøren flytte sig til søgeresultatet. (#11172)
  • Annoncering af tekst, der ikke vises på skærmen (eksempelvis adgangskoder) er deaktiveret som standard.
   Dette kan aktiveres ved at gå til NVDAs indstillinger under “Avanceret”. (#11554)
  • Tekst, der er rullet af skærmen, kan nu læses ved brug af læsemarkøren uden at rulle i konsolvinduet. (#12669)
  • Flere detaljerede tekstformateringsoplysninger er nu tilgængelige. (microsoft/terminal PR 10336)

 • En ny indstilling er nu blevet tilføjet i taleindstillinger, der lader dig få beskrivelser af tegn oplæst efter en forsinkelse. (#13509)
 • En ny indstilling er blevet tilføjet i punktindstillinger. Denne lader dig bestemme om panorerering af dit punktdisplay skal afbryde talen. (#2124)


Ændringer • eSpeak NG er blevet opdateret til 1.52-dev commit 9de65fcb. (#13295)

  • Tilføjede sprog:

   • Hviderussisk
   • Luxembourgsk
   • Totontepec Mixe


 • Når du bruger NVDA med Microsoft Excel og UIA aktiveret, kan NVDA nu oplyse, hvis den valgte celle er flettet. (#12843)
 • I stedet for altid at oplyse “har detaljer”, når dette er tilfældet, vil NVDA forsøge at oplyse den korrekte form for detalje, eksempelvis “har kommentar”. (#13649)
 • NVDAs størrelse efter installation vises nu i Windows Programmer og Funktioner. (#13909)


Fejlrettelser • Adobe Reader 64 bit vil ikke længere gå ned, når du læser et PDF-dokument. (#12920)

  • Bemærk, at du skal sørge for, at Adobe Reader er opdateret.

 • Måleenheder for skrifttypens størrelse kan nu oversættes i NVDA. (#13573)
 • Ignorer Java Access Bridge events, hvor ingen window handle kan findes for Java-applikationer.
  Dette vil forbedre ydeevnen for nogle Java-applikationer, herunder IntelliJ IDEA. (#13039)
 • NVDA er bedre i stand til at oplyse informationer om de valgte celler i Libre Calc. Dette vil ikke længere forårsage et nedbrud af Libre Office Calc, hvis mange celler er valgt. (#13232)
 • Når Microsoft Edge køres under en anden bruger, vil programmet ikke længere være utilgængeligt. (#13032)
 • Når “Forøg hastighed” er slået fra, vil eSpeaks talehastighed ikke længere skiftevis ændre sig til 99% og 100%. (#13876)
 • Rettet en fejl, hvor to dialoger til håndtering af kommandoer kunne åbnes samtidigt. (#13854)


Ændringer for udviklereFor nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


Tidligere versionerFor nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


2022.2


Denne version indeholder mange fejlrettelser.
Der er markante forbedringer, når du bruger Java-baserede programmer, punktdisplays og nogle Windows-funktioner.Der er nye kommandoer til navigation i tabeller.
Unicode CLDR er blevet opdateret.
LibLouis er blevet opdateret med en ny punkttabel på tysk.


Nye funktioner • Understøttelse for brug af Microsoft Loop Components i Microsoft Office. (#13617)
 • Nye kommandoer til navigation i tabeller. (#957)

  • Ctrl+alt+hjem/end går til første eller sidste kolonne.
  • Ctrl+alt+side op/ned går til første og sidste række.

 • En funktion til hurtigt at slå automatisk skift af sprog- og dialekt til eller fra er blevet tilføjet. Funktionen har som standard ingen tast tilknyttet. (#10253)


Ændringer • NSIS er blevet opdateret til version 3.08. (#9134)
 • CLDR er blevet opdateret til version 41.0. (#13582)
 • Opdateret LibLouis punktoversættelse til 3.22.0. (#13775)

  • Ny tysk punkttabel: Tysk niveau 2 (detaljeret).

 • Tilføjet ny rolle for optagede behandlingslinjer. (#10644)
 • Skærmlæseren vil nu meddele, når en NVDA-handling ikke kan udføres. (#13500)

  • Dette er tilfældet, når:

   • Du bruger NVDA fra Microsoft Store.
   • I et sikkert/beskyttet miljø.
   • Du venter på et svar fra en modal dialog.Fejlrettelser • Rettelser for Java-baserede programmer:

  • NVDA vil nu meddele skrivebeskyttet status for de pågældende kontrolelementer. (#13692)
  • NVDA vil nu korrekt meddele aktiveret/deaktiveret status. (#10993)
  • NVDA vil nu oplyse tastaturgenveje. (#13643)
  • NVDA kan nu oplyse status for behandlingslinjer med bip eller tale. (#13594)
  • NVDA vil ikke længere fejlagtigt fjerne tekst fra widgets, når disse bliver oplæst. (#13102)
  • NVDA vil nu meddele status for skifteknapper. (#9728)
  • NVDA vil nu identificerer vinduet i et Java-program, der har flere vinduer. (#9184)
  • NVDA vil nu meddele position for elementer, der kan tabbes til. (#13744)

 • Rettelser til punkt:

  • Rettede en fejl i output for punktskrift, der ville opstå, når du navigerede dig rundt i et “Mozilla rich edit” felt, som f.eks. Thunderbird under skrivelse af en ny meddelelse. (#12542)
  • Når indstillingen “Punkt følger” er indstillet til “automatisk”, og musen flyttes, når “Følg musen” er slået til,
   Kommandoer til brug ved læsning af tekst vil nu også opdateret indholdet, der vises på dit punktdisplay. (#11519)
  • Det er nu muligt at panorere punktdisplayet, når du benytter kommandoer til læsning af tekst. (#8682)

 • NVDAs installationsprogram kan nu afvikles fra en mappe, der indeholder specialtegn. (#13270)
 • NVDA vil ikke længere være ude af stand til at oplyse elementer på en webside, når aria-rowindex, aria-colindex, aria-rowcount eller aria-colcount attributter er ugyldige. (#13405)
 • Markøren vil ikke længere fejlagtigt sprænge over kolonner eller rækker, når du navigere gennem flettede celler. (#7278)
 • Når du læser ikke-interaktive PDF-dokumenter i Adobe Reader, vil NVDA nu korrekt oplyse status for de forskellige formularfelter, såsom check boxe, radioknapper, osv. (#13285)
 • Menupunktet “Gendan konfiguration til fabriksindstillingerne” i NVDA-menuen kan nu benyttes, når NVDA kører i sikker tilstand. (#13547)
 • Alle museknapper bliver låst op, når NVDA afslutter. Tidligere var dette ikke tilfældet, og museknapperne ville forblive låst. (#13410)
 • Visual Studio oplyser nu linjenumre. (#13604)

  • Bemærk: Før denne funktion kan virke, skal linjenumre være slået til i Visual Studio og NVDA.

 • Visual Studio oplyser nu den korrekte linjeindrykning. (#13574)
 • NVDA kan nu igen oplyse søgeresultater i Windows start-menuen i Windows 10 og 11. (#13544)
 • I Windows 10 og 11 Lommeregner version 10.1908 og nyere,
  NVDA vil nu oplyse resultatet, når du trykker en kommando, herunder dem i videnskabelig tilstand. (#13383)
 • Det er nu igen muligt i Windows 11 at benytte de elementer, der udgør brugergrænsefladen,
  såsom proceslinjen og opgavevisning ved brug af musen og berøringsinteraktion. (#13506)
 • NVDA kan nu oplyse statuslinjen i Notesblok i Windows 11. (#13688)
 • Fremhævning af navigatorobjekt vil nu blive aktiveret med det samme, når funktionen slås til. (#13641)
 • Rettet læsning af kolonner i en liste, hvor kolonnerne kun består af én kolonne. (#13659, #13735)
 • Rettet automatisk skift af sprog, når eSpeak skifter tilbage til engelsk eller fransk, så talen korrekt vil benytte engelsk (Storbritannien) og fransk (Frankrig). (#13727)
 • Rettet en fejl i automatisk skift af sprog, der opstod, hvis OneCore forsøgte at skifte til et afinstalleret sprog. (#13732)


Ændringer for udviklereFor nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


Tidligere versionerFor nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


2022.1


Denne version af NVDA indeholder markante forbedringer til UIA-understøttelse i Microsoft Office.
I Microsoft Office 16.0.15000 og i nyere versioner vil NVDA benytte UIA som standard, når du benytter Windows 11.
Dette øger ydeevnen markant i forhold til den tidligere objektmodel.Der er forbedringer til forskellige drivere til punktdisplays, herunder Seika Notetaker, Papenmeier og HID Braille.
Der er også diverse fejlrettelser i Windows 11 og de forskellige apps, herunder lommeregneren, konsollen, terminal og emoji-panelet.eSpeak-NG og LibLouis er blevet opdateret og tilføjer nye japanske, tyske og catalanske tabeller.Bemærk: • Denne version af NVDA er ikke kompatibel med eksisterende tilføjelsespakker. Sørg for, at du opdatere dem først.


Nye funktioner • Understøttelse for rapportering af noter i Microsoft Excel i Windows 11 med UI Automation aktiveret. (#12861)
 • I nyligere builds af Microsoft Word med UI Automation i Windows 11, vil du nu få oplyst bogmærker, udkast til kommentarer og løste kommentarer. (#12861)
 • Den nye –lang kommandolinjeparameter lader dig tvinge NVDA til at benytte et andet sprog. (#10044)
 • NVDA vil nu advare dig, hvis der bruges ukendte kommandolinjeparametre, der ikke benyttes af tilføjelser. (#12795)
 • Når Microsoft Word benyttes og du har UI Automation aktiveret, vil NVDA benytte MathPlayer til at læse og navigere gennem ligninger. (#12946)

  • Hvis denne funktionalitet skal virke, skal du køre Microsoft Word 365/2016 build 14326 eller nyere.
  • MathType-ligninger skal også manuelt konverteres til Office-matematikligninger vil at vælge hver ligning, åbne kontekstmenuen, vælg Equation options, Convert to Office Math.

 • Rapportering af “har detaljer” og den tilsvarende kommando er blevet opdateret til at virke i fokustilstand. (#13106)
 • Seika Notetaker kan nu blive tilkoblet automatisk, når du bruger USB eller Bluetooth. (#13191, #13142)

  • Dette påvirker følgende enheder: MiniSeika (16, 24 celler), V6, og V6Pro (40 celler)
  • Du kan også manuelt vælge Bluetooth COM port.

 • Tilføjet en kommando til at aktivere punktskriftsviseren. Der er intet tastetryk tilknyttet som standard. (#13258)
 • Tilføjet kommandoer til at trykke på flere funktionstaster på én gang. (#13152)
 • Dialogen til at håndtere udtaleordbøger har nu en knap der hedder “Fjern alle”. Dette lader dig ryde en hel ordbog. (#11802)
 • Tilføjet understøttelse for Windows 11 Lommeregner. (#13212)
 • I Microsoft Word i Windows 11 og med UI Automation aktiveret, kan du nu få oplyst antal linjer og afsnit. (#13283, #13515)
 • For Microsoft Office 16.0.15000 og nyere i Windows 11, vil NVDA bruge UI Automation til at få adgang til Microsoft Word-dokumenter som standard, hvilket giver en væsentlig forbedring af ydeevnen i forhold til den gamle Objektmodel. (#13437)

  • Dette inkludere selve Microsoft Word, samt meddelelsesvinduet i Microsoft Outlook og når du skriver en ny meddelelse i Microsoft Outlook.


Ændringer • Espeak-ng er blevet opdateret til 1.51-dev commit 7e5457f91e10. (#12950)
 • Opdateret liblouis punktoversættelse til 3.21.0. (#13141, #13438)

  • Tilføjet ny punkttabel: Japansk (Kantenji) literær punktskrift.
  • Tilføjet ny punkttabel for tysk sekspunkt computer braille.
  • Tilføjet Catalansk punkttabel niveau 1. (#13408)

 • NVDA vil oplyse valgte og flettede celler i LibreOffice Calc 7.3 og nyere. (#9310, #6897)
 • Opdateret Unicode Common Locale Data Repository (CLDR) til 40.0. (#12999)
 • NVDA+NumpadDelete vil oplyse systemmarkørens eller objektets position som standard. (#13060)
 • NVDA+Skift+NumpadDelete oplyser læsemarkørens position. (#13060)
 • Tilføjet kommandoer, der lader dig benytte funktionstaster, hvis du bruger et punktdisplay fra Freedom Scientific. (#13152)
 • “Grundstreg” vil ikke længere blive oplyst, hvis du bruger NVDA+F til at få oplyst tekstformatering. (#11815)
 • “Aktivér lang beskrivelse” har ikke længere et tastetryk tildelt som standard. (#13380)
 • Kommandoen til at få et sammendraag af annoteringsdetaljer har nu fået et tastetryk tildelt (NVDA+d). (#13380)
 • NVDA skal genstartes efter MathPlayer er blevet installeret. (#13486)


Fejlrettelser • Ruden med udklipsholder skulle ikke længere tage fokus, når du åbner nogle Office-programmer. (#12736)
 • På systemer hvor brugeren har valgt at ændre den primære museknap fra venstre museknap til den højre, vil NVDA ikke længere vise en kontekstmenu, når du eksempelvis bruger webbrowsere. (#12642)
 • Når du flytter læsemarkøren forbi en tekstkontrol, vil NVDA nu korrekt oplyse “bund” i flere tilfælde, når du er i Microsoft Word med UIA aktiveret. (#12808)
 • NVDA kan nu oplyse navne og versionsnumre på programmer placeret i system32, når NVDA afvikles på en 64-bit version af Windows. (#12943)
 • Forbedrede læseevnen i terminalprogrammer. (#12974)

  • Bemærk, at i nogle situationer, når du indsætter eller sletter tegn midt på en linje, vil tegnene efter systemmarkøren muligvis blive læst op.

 • Microsoft word med UIA: Når du benytter bogstavnavigering til at flytte mellem overskrifter i gennemsynstilstand, vil NVDA ikke længere sidde fast ved den sidste overskrift i et dokument. Denne overskrift vil heller ikke fejlagtigt blive vist to gange, når du benytter elementlisten. (#9540)
 • NVDA kan nu oplyse statuslinjen for Stifinder i Windows 8 og nyere ved brug af kommandoen NVDA+end (desktop) / NVDA+skift+end (laptop). (#12845)
 • Indgående meddelelser i Skype for Business bliver nu oplyst igen som forventet. (#9295)
 • NVDA kan nu igen korrekt dæmpe lyden, når du bruger talesyntesen SAPI5 i Windows 11. (#12913)
 • NVDA vil nu oplyse navne for emner i historik og hukommelse, når du bruger lommeregneren i Windows 10. (#11858)
 • Kommandoer til at rulle og hurtigt flytte markøren virker nu igen med enheder, der bruger HID Braille. (#13228)
 • Windows 11 Mail: Når du læser en mail og flytter fokus til eksempelvis en anden app, vil NVDA ikke længere sidde fast ved den aktuelle linje af meddelelsen, når du vender tilbage. (#13050)
 • HID braille: Chord-kommandoer (f.eks. mellemrum+punkt4) kan nu udføres fra punktdisplays. (#13326)
 • Rettede et problem, hvor flere indstillingsdialoger kunne forblive åbne samtidigt. (#12818)
 • Rettede et problem, hvor nogle Focus Blue punktdisplays ikke længere fungerede, når man bragte computeren ud af slumringstilstand. (#9830)
 • “Grundstreg” rapporteres ikke længere konstant, når indstillingen “Oplys hævet og sænket skrift” er aktiv. (#11078)
 • NVDA vil ikke længere forhindre valg af emoji i Windows 11, når du bruger emoji-panelet. (#13104)
 • Forhindre en fejl, der gjorde at NVDA oplyste tekst to gange med Windows-konsol og terminalen. (#13261)
 • Rettet et problem, der forhindrede at listeemner kunne oplæses i 64 bit-applikationer, såsom REAPER. (#8175)
 • NVDA vil nu automatisk skifte til fokustilstand i filhentning i Microsoft Edge, når listeemnet tilhørende den seneste overførsel har fokus. (#13221)
 • NVDA får nu ikke længere 64-bit versioner af Notepad++ 8.3 og nyere til at gå ned. (#13311)
 • Adobe Reader går ikke længere ned under opstart, hvis “Beskyttet tilstand” er aktiveret. (#11568)
 • Rettet en fejl der forårsagede at NVDA gik ned, hvis man valgte Papenmeier punktdisplay. (#13348)
 • I Microsoft word med UIA: Sidetal og anden formatering annonceres ikke længere uhensigtsmæssigt, når du flytter fra en tom tabelcelle til en celle med indhold eller fra slutningen af dokumentet til eksisterende indhold. (#13458, #13459)
 • NVDA vil ikke længere undgå at oplæse sidens titel og påbegynde automatisk oplæsning af siden, når en side indlæses i Google chrome 100. (#13571)
 • NVDA går ikke længere ned, hvis du nulstiller til fabriksindstillinger og funktionen “Sig funktionstaster” er aktiveret. (#13634)


Ændringer for udviklereFor nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


Tidligere versionerFor nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


2021.3

Denne version af NVDA introducerer HID Braille.
Denne specifikation har til hensigt at standardisere understøttelse for punktdisplay uden behovet for særskilte drivere.
Der er opdateringer til eSpeak-NG, samt LibLouis med nye russiske og Tshivenda punkttabeller.
Der er nu en indstilling i de avancerede indstillinger, der lader dig aktivere en lyd, når fejl i NVDA opstår.
Kommandoen “Sig alt” ruller nu dokumentet i Word, eftersom dokumentet læses op, således den nuværende position i dokumentet er synlig på skærmen.
Der er mange forbedringer til Office, når man bruger UIA.
En UIA-rettelse er, at NVDA nu ignorere layouttabeller i Outlook, når man læser meddelelser.Vigtige bemærkninger:På grund af en opdatering til vores sikkerhedscertifikat, vil et lille antal af NVDA-brugere modtage en fejlmeddelelse, når de forsøger at opdatere fra NVDA 2021.2.
NVDA vil fremover bede Windows om at opdatere sikkerhedscertifikater, hvilket vil forhindre denne fejl i at opstå i fremtiden.
Brugere, der er påvirkede af denne fejl, skal hente opdateringen manuelt.


Nye funktioner • Tilføjet en kommando, der lader dig bestemme, hvordan typografier for cellekanter skal oplyses. (#10408)
 • Tilføjet understøttelse for den nye HID Braille specifikation, der har til hensigt at standardisere understøttelsen for punktdisplays. (#12523)

 • Tilføjet understøttelse for VisioBraille Vario 4 Braille Device. (#12607)
 • En lyd, når fejl opstår i NVDA, kan aktiveres under NVDAs avancerede indstillinger. (#12672)
 • NVDA vil nu oplyse antallet af forslag under en søgning i Windows 10 og nyere, når du bruger apps som Indstillinger eller Microsoft Store. (#7330, #12758, #12790)
 • Tabelnavigation understøttes nu i gitterkontroller oprettet af Out-GridView cmdlet i PowerShell. (#12928)


Ændringer • Espeak-ng er opdateret til 1.51-dev commit 74068b91bcd578bd7030a7a6cde2085114b79b44. (#12665)
 • NVDA vil automatisk benytte eSpeak-NG, hvis Windows OneCore ikke understøtter det foretrukne sprog. (#10451)
 • Hvis Windows OneCore konsekvent fejler, vil NVDA bruge eSpeak-NG. (#11544)
 • Når du læser statuslinjen med NVDA+end, vil læsemarkøren ikke længere flytte dertil automatisk.
  Hvis du har brug for denne funktion, skal du tildele en kommando under “Håndter kommandoer” under kategorien “Objektnavigation”. (#8600)
 • Når du åbner en indstillingsdialog i NVDA, der allerede er åbnet, vil NVDA ikke længere melde fejl. (#5383)
 • Opdaterede LibLouis punktoversættelse til 3.19.0. (#12810)

  • Nye punkttabeller: Russisk niveau 1, Tshivenda niveau 1, Tshivenda niveau 2

 • I stedet for “markeret indhold” eller “mrkt”, vil “fremhævet” eller “frhv” henholdsvist blive benyttet for tale og punktskrift. (#12892)
 • NVDA vil ikke længere forsøge at afslutte, hvis en dialog afventer en påkrævet handling (f.eks. bekræft/annuller). (#12984)


Fejlrettelser • Sporing af funktionstaster (såsom ctrl og insert) er mere robust, når watchdog gendannes. (#12609)
 • Det er nu igen muligt at søge efter opdateringer på bestemte systemer (f.eks. rene Windows-installationer). (#12729)
 • NVDA annoncerer nu korrekt blanke tabelceller i Microsoft Word, når UI Automation benyttes. (#11043)
 • Escape-tasten vil nu blive sendt direkte igennem til Aria-gitterkontrolelementer, når du befinder dig i en datacelle i et ARIA-gitter på internettet. (#12413)
 • Når du læser en kolonneoverskrift i en tabel i Chrome, vil denne ikke længere blive oplyst to gange. (#10840)
 • NVDA rapporterer ikke længere en numerisk værdi for UIA-skydere, der har en tekstværdi defineret. (UIA ValuePattern foretrækkes nu i stedet for RangeValuePattern). (#12724)
 • NVDA behandler ikke længere UIA-skydere, som om de altid er angivet i procenter.
 • Rapportering af placeringen af en celle i Microsoft Excel, når UI Automation benyttes fungerer nu igen korrekt i Windows 11. (#12782)
 • NVDA vil ikke længere forsøge at indstille Python til en ugyldig lokalisering. (#12753)
 • Hvis en deaktiveret tilføjelse fjernes og bagefter geninstalleres, vil den blive genaktiveret. (#12792)
 • Rettede fejl med opdatering og fjernelse af tilføjelser, når mappen for den pågældende tilføjelse er blevet omdøbt eller har åbne filer. (#12792, #12629)
 • NVDA vil ikke længere overflødigt oplyse, når blot én celle vælges, hvis regneark benyttes med UI Automation. (#12530)
 • Mere tekst i dialoger læses nu i LibreOffice Writer, såsom den tekst, der vises i dialoger, der beder dig om at bekræfte din handling. (#11687)
 • Læsning/navigering med gennemsynstilstand i Microsoft Word via UI Automation sikrer nu, at dokumentet altid rulles, så den aktuelle position i gennemsynstilstand er synlig, og at systemmarkørens position i fokustilstand korrekt afspejler placeringen i gennemsynstilstand. (#9611)
 • Når kommandoen “Sig alt” udføres i Microsoft Word med UI Automation aktiveret, vil dokumentet automatisk rulle i takt med, at systemmarkøren bevæger sig. (#9611)
 • Når du læser meddelelser i Outlook og du har UI Automation slået til, vil bestemte tabeller nu opfattes som layouttabeller af NVDA, hvilket betyder, at disse ikke længere vil blive vist som standard under læsning. (#11430)
 • En sjælden fejl, der kunne opstå, når man skifter lydkort er rettet. (#12620)
 • Indtastning med litterære punkttabeller burde fungere mere pålideligt i redigeringsfelter. (#12667)
 • Når du navigerer Windows-kalenderen fra systembakken, vil NVDA nu korrekt oplyse hele ugen. (#12757)
 • Når du bruger en kinesisk indtastningsmetode såsom Taiwan – Microsoft Quick i Microsoft Word, vil punktdisplays ikke længere hoppe tilbage til den oprindelige position for systemmarkøren, når du panorerer frem og tilbage. (#12855)
 • Når du navigerer dokumenter i Microsoft Word med UI Automation aktiveret, vil du nu igen være i stand til at navigere mellem sætninger med Alt+pil op og Alt+pil ned. (#9254)
 • Når du bruger Microsoft Word med UI Automation aktiveret, vil indrykning af afsnit nu igen blive oplyst korrekt. (#12899)
 • Når du bruger Microsoft Word med UIA, vil kommandoer såsom den til at ændre indstillingen for sporing af ændringer, samt andre lokaliserede kommandoer blive oplyst. (#12904)
 • Rettede fejl med duplikerede meldinger på punkt og via tale, når “beskrivelse” matcher med “indhold” eller “navn”. (#12888)
 • Lyden for stavefejl under skrivning afspilles nu mere konsekvent, når du har UI Automation aktiveret i Microsoft Word. (#12161)
 • NVDA vil ikke længere konstant annoncere “rude”, når du trykker Alt+Tab for at skifte mellem programmer i Windows 11. (#12648)
 • Den nye moderne kommentarrude i siden i Microsoft Word, vil nu være tilgængelig, når UI Automation ikke er slået til. Tryk Alt+F12 for at flytte mellem ruden og dokumentet. (#12982)


Ændringer for udviklereFor nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


Tidligere versionerFor nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


2021.2


Denne udgave indeholder foreløbig understøttelse af Windows 11.
Selvom Windows 11 ikke er udgivet endnu, har man testet med forhåndsversioner af Windows 11.
Versionen af NVDA indeholder også en vigtig rettelse til skærmtæppefunktionen (læs vigtige bemærkninger).
Værktøjet til løsning af almindelige problemer kan nu også løse yderligere problemer med NVDA.
Der er opdateringer til talesyntesen eSpeak-NG og punktoversættelsen LibLouis.
Der er desuden mange fejlrettelser, bl.a. til Windows-terminalprogrammer, emoji-panelet, udklipshistorik og lommeregner, samt punktskriftsunderstøttelse i NVDA.


Vigtige bemærkningerPga. ændringer i Windows Magnification API, var det nødvendigt at opdatere skærmtæppefunktionen for at understøtte de nyeste versioner af Windows.
Benyt NVDA 2021.2 til at aktivere skærmtæppet med Windows 10 21H2 (10.0.19044) eller nyere.
Dette gælder også Windows 10 Insiders og Windows 11.
Af sikkerhedsmæssige årsager kan det være en god idé at få bekræftet af en seende person, hvorvidt skærmtæppefunktionen er aktiv og gør skærmen fuldstændigt sort, når denne benyttes med nyere versioner af Windows.


Nye funktioner • Eksperimentel understøttelse for ARIA-annotationer:

  • Tilføjet en kommando, der giver en oversigt over detaljerne for et objekt med ARIA-detaljer. (#12364)
  • Tilføjet en indstilling under “Avanceret” i NVDAs indstillinger, der bestemmer om NVDA skal oplyse, når et objekt har yderligere detaljer i gennemsynstilstand. (#12439)

 • NVDA vil nu oplyse antallet af søgeforslag i Stifinder i Windows 10 Version 1909 og nyere, samt Windows 11. (#10341, #12628)
 • NVDA vil nu oplyse, når du bruger kommandoerne til indrykning og hængende indrykning i Microsoft Word. (#6269)


Ændringer • Espeak-ng er opdateret til 1.51-dev commit ab11439b18238b7a08b965d1d5a6ef31cbb05cbb. (#12449, #12202, #12280, #12568)
 • NVDA vil annoncere “artikel” efter læsning af indholdet, hvis indstillingen er slået til under “Dokumentformatering” i indstillingspanelet. (#11103)
 • Opdaterede LibLouis punktoversættelse til 3.18.0. (#12526)

  • Nye punkttabeller: Bulgarsk niveau 1, burmesisk niveau 1, burmesisk niveau 2, kasakhisk niveau 1, Khmer niveau 1, nordkurdisk niveau 0, Sepedi niveau 1, Sepedi niveau 2, Sesotho niveau 1, Sesotho niveau 2, Setswana niveau 1, Setswana niveau 2, tatarisk niveau 1, vietnamesisk niveau 0, vietnamesisk niveau 2, sydvietnamesisk niveau 1, Xhosa niveau 1, Xhosa niveau 2, Yakut niveau 1, zulu niveau 1, zulu niveau 2

 • Windows 10 Tekstgenkendelse er blevet omdøbt til Windows Tekstgenkendelse. (#12690)


Fejlrettelser • NVDA vil nu vise regneudtryk på et punktdisplay i Windows 10 Lommeregner. (#12268)
 • I terminalprogrammer i Windows 10 version 1607 og nyere, vil du ikke længere få tegn til højre for markøren oplæst, når du sletter eller indsætter tegn midtpå en linje. (#3200)

  • Diff Match Patch er nu aktiveret som standard. (#12485)

 • Punktindtastning virker nu korrekt med følgende punkttabeller med forkortet punktskrift: Arabisk niveau 2, spansk niveau 2, urdu niveau 2, kinesisk (Kina, mandarin) niveau 2. (#12541)
 • Værktøjet til løsning af almindelige problemer løser nu endnu flere problemer, særligt med 64-bit varianter af Windows. (#12560)
 • Forbedringer til knappehåndtering på Seika-notatapparatet fra Nippon Telesoft. (#12598)
 • Forbedring til oplæsning af Emoji-panelet og historikken for udklipsholderen. (#11485)
 • Opdaterede de bengalske alfabettegnbeskrivelser. (#12502)
 • NVDA afslutter nu på en sikker måde, når en ny proces igangsættes. (#12605)
 • Genvalg af Handy Tech driveren til punktdisplays vil ikke længere fejl fra dialogen til valg af punktdisplay. (#12618)
 • Windows version 10.0.22000 eller nyere genkendes nu som Windows 11 og ikke Windows 10. (#12626)
 • Understøttelse for skærmtæppefunktionen er rettet og testet med Windows versioner op til 10.0.22000. (#12684)
 • Hvis ingen søgeresultater vises, når du filtrerer kommandoer, vil dialogen fortsætte med at virke som forventet. (#12673)
 • Rettede en fejl, hvor første menupunkt i en undermenu ikke blev oplæst i nogle tilfælde. (#12624)


Ændringer for udviklereFor nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


Tidligere versionerFor nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


2021.1


Denne version af NVDA har eksperimental understøttelse af UIA i Excel og Chromium-baserede browsere.
Der er rettelser for flere sprog og en rettelse, så man kan aktivere links via punkt.
Der er opdateringer til Unicode CLDR, matematiske symboler og LibLouis.
Der er også mange fejlrettelser til Office, Visual Studio samt flere sprog.Bemærk: • Denne opdatering er ikke kompatibel med eksisterende tilføjelser, før disse modtager opdateringer.
 • Denne opdatering understøtter ikke længere Adobe Flash.


Nye funktioner • Tidlig understøttelse for UIA i Chromium-baserede browsere som Edge. (#12025)
 • Valgfri eksperimental understøttelse for UI Automation i Microsoft Excel. Anbefales kun for Microsoft Excel build 16.0.13522.10000 eller nyere. (#12210)
 • Det er nu nemmere at navigere i output fra NVDAs Python-konsol. (#9784)

  • alt+pil op eller ned springer til næste resultat for output (tilføj shift-tasten for at vælge).
  • Ctrl+L sletter alt output.

 • NVDA oplyser nu kategorien tildelt begivenheder i Microsoft Outlook, hvis dette er tilfældet. (#11598)
 • Understøttelse for Seika-notatapparat og punktdisplay fra Nippon Telesoft. (#11514)

Ændringer • Du kan nu aktivere kontrolelementer via punktdisplay i gennemsynstilstand, når du bruger markørknapperne og du trykker på deres typenavn (f.eks. lnk for link). Dette er særligt brugbart, hvis elementet ikke har et navn. (#7447)
 • NVDA lader ikke længere brugere udføre tekstgenkendelse, hvis skærmtæppet er slået til. (#11911)
 • Opdateret Unicode Common Locale Data Repository (CLDR) til 39.0. (#11943, #12314)
 • Tilføjet flere matematiske symboler til symbolordbogen. (#11467)
 • Brugervejledningen, filen med ændringer og kommandooversigten har et nyt og opdateret udseende. (#12027)
 • “Ikke understøttet” vil nu blive oplyst, når du forsøger at aktivere skærmlayout i programmer, hvor det ikke kan aktiveres, såsom Microsoft Word. (#7297)
 • Indstillingen “Forsøg at annullere tale for udløbne fokushændelser” i NVDAs avancerede indstillinger er nu aktiveret som standard. (#10885)

  • Denne indstilling kan stadig deaktiveres ved at indstille den til “Nej”.
  • Web-applikationer som Gmail vil ikke længere udtale forældede informationer, hvis du flytter fokus hurtigt.

 • Opdaterede LibLouis-punktoversættelse til 3.17.0. (#12137)

  • Nye punkttabeller: Hviderussisk litterær punkt, hviderussisk computer braille, Urdu niveau, Irdu niveau 2.

 • Fjernet understøttelse for Adobe flash, da brug af Flash nu aktivt frarådes af Adobe. (#11131)
 • NVDA vil nu afslutte, selv hvis andre NVDA-vinduer er åbne. Disse bliver nu også lukket. (#1740)
 • Talevisning kan nu lukkes med Alt+F4 og har nu en knap til at lukke vinduet, hvis du eksempelvis bruger en mus eller andre pegeredskaber. (#12330)
 • Punktviseren har nu en knap til at lukke vinduet, for at gøre det tilgængeligt for bruger der eksempelvis bruger en mus eller andre pegeredskaber. (#12328)
 • Genvejstasten til knappen “Aktivér” i elementlisten er blevet fjernet for nogle sprog i NVDA, da den var i konflikt med genvejsttasten for radioknapper. Du kan stadig aktivere et element blot ved at trykke enter på det. (#6167)

Fejlrettelser • Meddelelseslisten i Outlook 2021 kan nu læses igen. (#12241)
 • når du indsætter eller sletter tegn midt på en linje i terminalprogrammer på Windows 10 version 1607 og nyere,bliver tegnene til højre for markøren ikke længere oplæst. (#3200)

  • Denne eksperimentelle løsning skal aktiveres i NVDAs avancerede indstillinger ved at ændre dif-algoritmen til Diff Match Patch.

 • NVDA skulle ikke længere rapportere afstand for indrykning, når du trykker shift+tab fra meddelelsesfeltet i Outlook til emnefeltet. (#10254)
 • NVDAs Python-konsol understøtter nu indrykning med tab på en inputlinje, der ikke er tom, samt understøttelse for tab-fuldførelse midt på en linje. (#11532)
 • Formateringsoplysninger og andre meddelelser, der vises i gennemsynstilstand, vil ikke længere vise et uventet antal af blanke linjer, når skærmlayout er slået fra. (#12004)
 • Det er nu muligt at læse kommentarer i Microsoft Word med UIA aktiveret. (#9285)
 • Ydelsesevnen ved brug af Visual Studio er forbedret. (#12171)
 • Rettet nogle grafiske fejl, såsom manglende visuelle elementer, når du bruger NVDA med et layout, hvor teksten er fra højre mod venstre. (#8859)
 • NVDA tager nu udgangspunkt i GUI-layoutretningen baseret på NVDAs eget sprog og ikke systemsproget. (#638)

  • Kendt problem for sprog, hvor teksten er fra højre mod venstre: Højre kant af grupperinger bliver ofte beskåret og overlappet med labels/kontrolelementer. (#12181)

 • Python-lokaliseringen er indstillet til at passe med sproget valgt i indstillinger. Dette vil være tilfældet, når standardsproget benyttes. (#12214)
 • Det er endnu en gang muligt at bruge NVDA på sprog, der indeholder understreger i det lokale navn som de_CH på Windows 10 1803 og 1809. (#12250)
 • TextInfo.getTextInChunks fryser ikke længere, når denne kaldes på rich edit kontrolelementer, såsom den brugt i NVDAs logviser. (#11613)
 • Annoncering af hævet og sænket skrift i WordPad virker nu som forventet. (#12262)
 • NVDA undlader ikke længere at annoncere det nyligt fokuserede indhold på en webside, hvis det gamle fokus forsvinder og erstattes af det nye fokus ved samme position. (#12147)
 • Formateringsoplysninger som gennemstregning, hævet og sænket skrift for hele Excel-celler rapporteres nu, hvis den tilsvarende mulighed er aktiveret. (#12264)
 • Rettet en fejl ved kopiering af konfigurationen under en installation igangsat af en flytbar kopi, hvis mappen for standardkonfigurationen er tom. (#12071, #12205)
 • Rettet forkerte meddelelse af nogle bogstaver med accenter eller diakritiske, når indstillingen “sig stort før store bogstaver” er markeret. (#11948)
 • Rettet problem med ændring af toneleje i Microsoft SAPI4 talesyntese. (#12311)
 • NVDA Installer vil nu korrekt benytte –minimal kommandolinjeparmetret og afspiller ikke opstartslyden, hvilket er samme adfærd som en installeret eller flytbar kopi af NVDA. (#12289)
 • Tabelkommandoen til at springe til tabeller vil nu inkludere layouttabeller i Microsoft Word og Outlook, hvis disse er slået til under NVDAs indstillinger for gennemsynstilstand. (#11899)
 • NVDA vil ikke længere annoncere “↑↑↑” for emoji på bestemte sprog. (#11963)
 • Espeak understøtter nu kantonesisk og mandarin igen. (#10418)
 • Tekstfelter som adressefeltet vil nu blive oplyst i den nye Chromium-baseret Microsoft Edge, når disse er tomme. (#12474)
 • Rettet fejl med Seika Braille driver. (#10787)

Ændringer for udviklereFor nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


Tidligere versionerFor nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


2020.4


Af væsentlige ændringer i denne udgave af NVDA kan nævnes flere kinesiske inputmetoder, en opdatering til LibLouis og elementlisten (NVDA+F7) virker nu i fokustilstand.
Du kan nu hurtige få vist hjælpen for den NVDA-specifikke dialog du befinder dig i ved at trykke F1.
Forbedringer til regler for udtale af symboler, andre udtaleordbøger, meddelelser på punkt og skimlæsning.
Fejlrettelser og forbedringer for Mail, Outlook, Teams, Visual Studio, Azure Data Studio, Foobar2000.
På internettet er der forbedringer til Google Docs og yderligere understøttelse for ARIA.
Mange andre vigtige fejlrettelser og forbedringer.

Nye funktioner


 • Ved et tryk på F1 i en NVDA-specifik dialog, vil det pågældende afsnit i brugervejledningen åbne i din browser. (#7757)
 • Understøttelse af autoforslag (IntelliSense) i Microsoft SQL Server Management Studio plus Visual Studio 2017 og nyere. (#7504)
 • Udtale af symboler: Understøtter nu grupper af symboler i en kompleks definition af symboler, og understøtter samtidig henvisninger til grupper i en erstatningsregel, hvilket gør værktøjet mere simpelt og mere brugbart. (#11107)
 • Du vil nu modtage en fejlmeddelelse, hvis du forsøger at oprette en udtaleregel i en udtaleordbog, hvor det regulære udtryk er ugyldigt. (#11407)

  • Specifikt gælder dette grupper.

 • Tilføjet understøttelse for den nye inputmetode for Kinesisk (Traditionelt) Hurtig og Pinyin i Windows 10. (#11562)
 • Tab-overskrifter er nu anset for at være formularfelter, når du bruger F til at gå til næste felt. (#10432)
 • Tilføjet en kommando til at ændre indstillingen for rapportering af markeret tekst. Der er ingen standardtast tildelt. (#11807)
 • Tilføjede –copy-portable-config som kommandolinjeparameter, når du installerer NVDA, hvor installationen ikke kræver input fra brugeren, når installationen er i gang. Dette kopiere konfigurationen fra den flytbare kopi til brugerkontoen. (#9676)
 • Musebrugere kan nu flytte til en tilsvarende celle i punktskrift ved at holde musen over det pågældende område på skærmen, når punktskriftsviseren er aktiv. (#11804)
 • NVDA vil nu automatisk tilkoble Humanware Brailliant BI 40X og 20X via USB og Bluetooth. (#11819)

Ændringer


 • Opdateret LibLouis punktoversættelse til version 3.16.1:

  • Retter flere nedbrud
  • Tilføjer Bashkir niveau 1 punkttabel
  • Tilføjer Koptisk ottepunkt computer braille
  • Tilføjer tabeller for Russisk Litterær punkt og Litterær punkt (detaljeret)
  • Tilføjet punkttabel for Afrikansk niveau 2
  • Fjernet Russisk niveau 1

 • Skimlæsning bliver ikke længere afbrudt, hvis indstillingen er aktiveret og du går til forrige eller næste søgeresultat med NVDAs søgekommandoer i gennemsynstilstand. (#11563)
 • Tildelt tasten F3 til mellemrum+punkt148 for HIMS punktdisplays. (#11710)
 • Forbedringer til brugeroplevelsen for indstillingerne “Vis beskeder” og “Vis på ubestemt tid” i punktindstillingerne for NVDA. (#11602)
 • Elementlisten (NVDA+F7) kan nu benyttes i fokustilstand, når web-browsere og andre applikationer understøtter gennemsynstilstand. (#10453)
 • Opdateringer til ARIA Live områder vil ikke blive oplyst, når rapportering af dynamisk indhold er deaktiveret. (#9077)
 • NVDA vil nu oplyse, når indhold er kopieret til udklipsholderen. (#6757)
 • Den grafiske tabelvisning i Diskhåndtering fungerer nu bedre med NVDA. (#10048)
 • Navne på kontrolelementer vil nu forekomme grå (deaktiverede), når den pågældende kontrol ikke kan aktiveres. (#11809)
 • Opdaterede CLDR emoji annotation til version 38. (#11817)
 • Den indbyggede fremhævelsesfunktion er blevet omdøbt til “Visuel fremhævning”. (#11700)

Fejlrettelser


 • Tekstfelter virker nu igen korrekt med NVDA, når programmet Fast Log Entry benyttes. (#8996)
 • NVDA vil nu oplyse den forløbne tid for en afspilning i Foobar2000, hvis ingen faktisk længde er tilgængelig (f.eks. når der afspilles en live stream). (#11337)
 • NVDA fungerer nu som forventet, når aria-roledescription bruges på elementer i redigerbart indhold på hjemmesider. (#11607)
 • Ordet “Liste” vil ikke længere blivet annonceret, hver gang du navigere mellem linjer i en liste eller i redigerbart indhold i Google Docs med Google Chrome. (#7562)
 • Du vil nu få besked, når du piler dig mellem tegn eller ord og du lander på et nyt listeemne på en hjemmeside med redigerbart indhold. (#11569)
 • NVDA læser nu den korrekte linje, når markøren placeres på sidste tegn i et link sidst i et listeemne i Google Docs eller andet redigerbart indhold i Google Chrome. (#11606)
 • Hvis du åbner startmenuen i Windows 7 fra skrivebordet og derefter vender tilbage til skrivebordet, vil fokus nu korrekt vende tilbage til skrivebordet. (#10567)
 • Når indstillingen “Forsøg at annulere udløbne fokushændelser” er aktiveret, vil faner nu igen blive rapporteret korrekt, når der skiftes mellem dem i Firefox. (#11397)
 • NVDA har ikke længere problemer med at annoncere et listemne efter du har indtastet et tegn i en liste, når du bruger Ivona stemmerne for SAPI 5. (#11651)
 • Gennemsynstilstand kan nu igen benyttes i Windows 10 Mail 16005.13110 og senere. (#11439)
 • Når du bruger SAPI5-stemmerne Ivona fra harposoftware.com, vil NVDA nu være i stand til at gemme konfigurationen, skifte talesyntese, og forbliver ikke længere tavs efter genstart. (#11650)
 • Det er nu muligt at indtaste tallet 6 fra HIMS punktdisplays med computer braille. (#11710)
 • Markante forbedringer i Azure Data Studio. (#11533, #11715)
 • Hvis indstillingen “Forsøg at annulere udløbne fokushændelser” er aktiveret, vil titlen på NVDAs søgedialog blive oplyst igen. (#11632)
 • NVDA skulle ikke længere fryse, når coputeren vågner og fokus lander i et dokument i Microsoft Edge. (#11576)
 • Det er ikke længere nødvendigt at trykke tab eller på anden vis flytte fokus efter du har lukket en kontekstmenu i Microsoft Edge, før gennemsynstilstand vil fungere korrekt. (#11202)
 • NVDA vil nu korrekt oplyse elementer i en listevisning i 64-bit-applikationer som Tortoise SVN. (#8175)
 • ARIA treegrids opfattes nu korrekt som normale tabeller i både Firefox og Chrome. (#9715)
 • NVDA kan nu korrekt søge bagud, hvis du benytter NVDA+Shift+F3 og er i bunden af et dokument. (#11770)
 • Et urelateret tastetryk vil ikke længere få et script til at gentage sig, hvis dette udføres mellem to afviklinger af samme script. (#11388)
 • Tags “strong” og “emphasis” vil ikke længere blive oplyst i Internet Explorer, hvis indstillingen “Rapportér fremhævelse” i NVDAs indstillinger for dokumentformatering deaktiveres. (#11808)
 • Fejlen oplevet af få brugere, hvor NVDA ville fryse i få sekunder i Microsoft Excel, når der piles rundt mellem celler skulle ikke længere forekomme. (#11818)
 • NVDA har ikke længere problemer med at læse chats eller teamkanaler pga. en menu, der ikke bliver fokuseret korrekt i Microsoft Teams builds med versioner som 1.3.00.28xxx. (#11821)
 • Tekst der både forekommer som en stave- og gramatikfejl vil nu blive oplyst korrekt i Google Chrome. (#11787)
 • Hvis man bruger Outlook på fransk, vil genvejstasten til at besvare alle (Ctrl+Shift+R) virke igen. (#11196)
 • IntelliSense-værktøjstips i Visual Studio vil kun blive oplyst én gang, når der angives yderligere informationer om et IntelliSense-emne. (#11611)
 • NVDA vil ikke længere oplyse fremskridt for en beregning, når NVDA ikke er indstillet til at sige tegn under indtastning i lommeregneren i Windows 10. (#9428)
 • NVDA går ikke længere ned, hvis indstillingen “Udvid ord ved markøren” i punktindstillingerne er slået til og punkttabellen er indstillet til Engelsk US Niveau 2. Dette kunne forekomme, hvis du læste f.eks. URL. (#11754)
 • Det er nu igen muligt at få formateringsinformationer oplyst ved en celle i Microsoft Excel. (#11914)
 • QWERTY-indtastning på Papenmeier-punktdisplays der understøtter denne funktion virker nu igen, og vil ikke længere få NVDA til at fryse tilfældigt. (#11944)

Ændringer for udviklere


For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner


For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


2020.3


Af væsentlige ændringer i denne udgave af NVDA kan nævnes flere markante forbedringer især til Microsoft Office. Der er nu indstillinger, der lader dig slå understøttelse for berøringsinteraktion til og fra og grafikelementer. Markeret (fremhævet) indhold kan nu oplyses i browsere, og der er nye tyske punkttabeller.

Nye funktioner


 • Du kan nu slå rapportering af grafik til og fra i NVDAs dokumentformateringsindstillinger. Bemærk, at NVDA fortsat vil oplyse grafikelementer med alternativ tekst. (#4837)
 • Du kan nu slå understøttelse for berøringsinteraktion til og fra. Dette gøres under “Berøringsinteraktion” i NVDAs indstillingspanel. Tastaturkommandoen er NVDA+control+alt+t. (#9682)
 • Tilføjet nye tyske punkttabeller. (#11268)
 • NVDA opfanger nu skrivebeskyttede UIA-kontrolelementer. (#10494)
 • Markeret (fremhævet) tekst rapporteres nu både med tale og punktskrift i alle browsere. (#11436)

  • Dette kan slås fra under “Dokumentformatering” med den nye indstilling for markeret tekst.

 • Nye emulerede systemtaster kan tildeles under NVDAs dialog til håndtering af kommandoer. (#6060)

  • For at gøre dette, skal du vælge “Tilføj” efter du har valgt kategorien “Emulerede tastaturtryk”.

 • Handy Tech Active Braille med joystick er nu understøttet. (#11655)
 • Indstillingerne “Automatisk fokustilstand ved flytning af systemmarkør” og “Placer automatisk systemfokus på fokuserbare elementer i gennemsynstilstand” er nu kompatible med hinanden. (#11655)

Ændringer

 • Scriptet til rapportering af tekstformatering (NVDA+f) vil nu rapportere tekstformateringen for systemmarkørens aktuelle position i stedet for ved læsemarkøren. For at få oplyst tekstformatering ved læsemarkørens aktuelle position, skal du trykke NVDA+shift+F. (#9505)
 • NVDA flytter ikke længere systemfokus til fokuserbare elementer som standard i gennemsynstilstand, hvilket vil forbedre ydeevne og stabilitet. (#11190)
 • CLDR opdateret fra version 36.1 til version 37. (#11303)
 • Opdaterede eSpeak-NG til 1.51-dev, commit 1fb68ffffea4
 • Du kan nu benytte kommandoer til navigering i tabeller, hvis du er i en listboks med flere listelementer der kan markeres, såfremt den pågældende liste har flere kolonner. (#8857)
 • Når du skal bekræfte om du vil slette en tilføjelse, vil “Nej” nu være standardknappen. (#10015)
 • NVDAs Elementlist i Microsoft Excel vil nu vise formularer i deres lokaliserede format. (#9144)
 • NVDA benytter nu den korrekte terminologi i Microsoft Excel. (#11311)
 • Når du bruger kommandoen til at flytte læsemarkøren til fokus, vil læsemarkøren nu befinde sig ved den virtuelle markørs aktuelle position. (#9622)
 • Informationer oplyst i gennemsynstilstand, eksempelvis tekstformateringsoplysningerne med NVDA+F, vises nu i et større vindue centreret på skærmen. (#9910)

Fejlrettelser


 • NVDA vil nu altid tale, når der navigeres efter ord og man lander på et symbol efterfulgt af et blanktegn uanset tegnsætningsniveau. (#5133)
 • Objektbeskrivelser rapporteres nu igen i applikationer, der bruger QT 5.11 eller nyere. (#8604)
 • Når et ord slettes med control+delete, vil NVDA ikke længere forblive stille. (#3298, #11029)

  • Ordet til højre for det slettede ord vil blive oplyst.

 • Listen over sprog i NVDAs generelle indstillinger er nu sorteret korrekt. (#10348)

 • Markant forbedret ydeevne i dialogen til håndtering af kommandoer, når der filtreres. (#10307)
 • Du kan nu sende andre Unicode-tegn end U+FFFF fra et punktdisplay. (#10796)
 • NVDA vil nu korrekt rapportere indholdet af dialoger, når du skal åbne en fil uden tilknyttet program i Windows 10 Maj 2020 opdateringen. (#11335)
 • En ny eksperimentel avanceret indstilling (Aktivér selektiv registrering af hændelser fra UI Automation samt egenskabsændringer) kan forbedre ydeevnen i Microsoft Visual Studio og andre UI Automation-baserede programmer meget markant. (#11077, #11209)
 • For markérbare listemner vil status for emnet ikke længere blive annonceret, når det forekommer overflødigt. Hvis gældende, vil “ikke markeret” blive annonceret i stedet. (#8554)
 • NVDA vil nu vise Microsoft Sound Mapper, når du vælger lydenhed i dialogen til valg af talesyntese i Windows 10 May Update 2020. (#11349)
 • NVDA vil nu korrekt oplyse numre for en nummereret liste i Internet Explorer, hvis listen ikke starter med 1. (#8438)
 • NVDA vil nu rapportere “ikke markeret” for alle markérbare kontrolelementer (ikke bare check bokse) der ikke er markerede i Google Chrome. (#11377)
 • Det er nu igen muligt at bevæge sig rundt i diverse kontrolelementer, hvis NVDAs sprog er indstillet til aragonsk. (#11384)
 • NVDA skulle ikke længere fryse, når man hurtigt piler sig op eller ned i dokumenter, eller indtaster tegn med punktskrift aktiveret. (#11431, #11425, #11414)
 • NVDA vil ikke længere tilføje et ikke-eksisterende mellemrum til teksten, når navigatorobjektet kopieres til udklipsholderen. (#11438)
 • NVDA aktiverer ikke længere profilen til sig alt, hvis der ikke er noget at læse. (#10899, #9947)
 • NVDA er nu i stand til at læse funktionslisten i Internet Information Services (IIS) Manager. (#11468)
 • NVDA beholder nu lydenheden åben til bedre modtagelse af lyd på nogle lydkort. (#5172, #10721)
 • NVDA vil ikke længere fryse eller afslutte, når man holder Ctrl+Shift+Pil ned nede i Microsoft Word. (#9463)
 • Status for mapperne (sammenfoldet eller udvidet) på drive.google.com er nu altid oplyst af NVDA. (#11520)
 • NVDA vil automatisk tilkoble punktdisplayet NLS eReader Humanware via Bluetooth da Bluetooth-navnet nu er omdøbt til “NLS eReader Humanware”. (#11561)
 • Markante forbedringer til ydeevnen, når du bruger Visual Studio Code. (#11533)

Ændringer for udviklere


For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner


For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


2020.2


Af væsentlige ændringer i denne udgave af NVDA kan nævnes understøttelse af et nyt punktdisplay fra Nattiq, bedre understøttelse af ESET antivirus og Windows Terminal, forbedret ydeevne ved brug af 1Password og forbedringer til til talesyntesen Windows OneCore. Desuden er der mange flere fejlrettelser og forbedringer.

Nye funktioner


 • Understøttelse for nye punktdisplays:

 • Tilføjet et script, der åbner NVDAs konfigurationsmappe (ikke tildelt en kommando som standard). (#2214)
 • Bedre understøttelse for brugergrænsefladen, der benyttes af ESET antivirus. (#10894)
 • Understøttelse for Windows Terminal. (#10305)
 • Tilføjet kommando, der oplyser den aktive konfigurationsprofil (ikke tildelt kommando som standard). (#9325)
 • Tilføjet et script, der slår rapportering om sænket og hævet skrift til og fra (ikke tildelt kommando som standard). (#10985)
 • Webapplikationer (f.eks. Gmail) udtaler ikke længere forældede informationer, når du hurtigt bevæger dig rundt. (#10885)

  • Denne eksperimentelle rettelse skal aktiveres under NVDA-menuen/Opsætning/Indstillinger og under kategorien “Avanceret”. Vælg “Forsøg at annullere udløbne fokushændelser”

 • Mange flere symboler er blevet tilføjet til den symbolordbog, der benyttes som standard. (#11105)

Ændringer


 • Opdaterede LibLouis punktoversættelse fra 3.12 til 3.14.0. (#10832, #11221)
 • Informationer om hævet og sænket skrift kontrolleres nu særsklit fra skrifttypeattributter. (#10919)
 • På grund af ændringer foretaget i VS Code, vil NVDA ikke længere deaktivere gennemsynstilstand som standard i Code. (#10888)
 • NVDA oplyser ikke længere “top” eller “bund”, når du flytter til den første eller sidste linje i et navigatorobjekt. (#9551)
 • NVDA oplyser ikke længere “højre” eller “venstre”, når du flytter til det første eller sidste tegn for den aktuelle linje i et navigatorobjekt. (#9551)

Fejlrettelser


 • NVDA starter nu korrekt, når logfilen ikke kan oprettes. (#6330)
 • I nylige udgaver af Microsoft Word 365 vil NVDA ikke længere oplyse “slet ord bagud”, når Ctrl+Backspace benyttes under redigering af et dokument. (#10851)
 • NVDA vil nu korrekt oplyse status for funktionerne “Bland” og “Gentag” i Winamp. (#10945)
 • NVDA er ikke længere ekstremt langsom, når der flyttes mellem emner i en liste i 1Password. (#10508)
 • Talesyntesen Windows OneCore er ikke længere forsinket mellem udtalelser. (#10721)
 • NVDA fryser ikke længere, når du åbner kontekstmenuen for 1Password i meddelelsesområdet. (#11017)
 • I Office 2013 og ældre:

  • Bånd annonceres nu korrekt, når fokus flyttes til dem for første gang. (#4207)
  • Emner i kontekstmenuer rapporteres nu igen korrekt. (#9252)
  • Diverse sektioner i båndmenuer oplyses nu korrekt, når du bevæger dig mellem dem med Ctrl+piletaster. (#7067)

 • Tekst vil ikke længere vises på en ny linje i Google Chrome og Mozilla Firefox i gennemsynstilstand, når webindhold benytter CSS display: inline-flex. (#11075)
 • Hvis indstillingen “Placer automatisk systemfokus på fokuserbare elementer i gennemsynstilstand” er deaktiveret, vil det nu være muligt at aktivere elementer der ikke er fokuserbare.
 • Hvis indstillingen “Placer automatisk systemfokus på fokuserbare elementer i gennemsynstilstand” er deaktiveret, vil det nu være muligt at aktivere elementer, der kun kan nåes ved at trykke på tab-tasten. (#8528)
 • Hvis indstillingen “Placer automatisk systemfokus på fokuserbare elementer i gennemsynstilstand” er deaktiveret, vil NVDA ikke længere klikke på en ukorrekt placering i forhold til bestemte elementer. (#9886)
 • NVDA afspiller ikke længere fejltoner, når DevExpress tekstkontrolelementer håndteres. (#10918)
 • Værktøjstips oplyses ikke i meddelelsesområdet, hvis teksten er den samme som ikonet. (#6656)
 • Hvis indstillingen “Placer automatisk systemfokus på fokuserbare elementer i gennemsynstilstand” er deaktiveret, vil NVDA+mellemrum for at skifte til fokustilstand fokusere elementet under markøren. (#11206)
 • Det er nu igen muligt at søge efter opdateringer på bestemte systemer (f.eks. en ren Windows-installation). (#11253)
 • Fokus flyttes ikke i Java-applikationer, når et valg ændres i en trævisning, tabel eller liste, der ikke har fokus. (#5989)

Ændringer for udviklere


For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner


For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske”What’s New”-dokument.


2020.1


Af væsentlige ændringer i denne udgave af NVDA kan nævnes understøttelse af nogle punktdisplays fra HumanWare og APH, samt mange andre vigtige fejlrettelser som den tilbagevendende evne til at læse matematisk indhold i Microsoft Word ved brug af MathPlayer/MathType.

Nye funktioner


 • Det aktuelt valgte emne i listbokse vises nu i gennemsynstilstand i Google Chrome, lignende fremgangsmåden i NVDA 2019.1. (#10713)
 • Du kan nu udføre et højre klik på touch-enheder ved at trykke med en finger og holde nede. (#3886)
 • Understøttelse for nye punktdisplays: APH Chameleon 20, APH Mantis Q40, HumanWare BrailleOne, BrailleNote Touch v2, og NLS eReader. (#10830)

Ændringer


 • NVDA vil forhindre systemet i at låse eller slumre, når funktionen “sig alt” er aktiv. (#10643)
 • Understøttelse for iframes in Mozilla Firefox, der ikke håndteres af den oprindelig proces der gengiver indholdet. (#10707)
 • Opdaterede LibLouis punktoversættelse til version 3.12. (#10161)

Fejlrettelser


 • NVDA annoncérer nu korrekt Unicode minus symbol (U+2212). (#10633)
 • Når du installerer tilføjelser ved hjælp af dialogen til styring af tilføjelser, vil navne og filmapper ikke længere annoncéres to gange, når du leder efter filen ved brug af knappen “Installér”. (#10620, #2395)
 • Når du indlæser Mastodon med det avancerede webinterface, vil alle tidslinjer nu gengives korrekt, når du bruger Mozilla Firefox. (#10776)
 • NVDA vil nu korrekt rapportere “ikke markeret” for nogle check boxe, hvor dette ikke før var tilfældet i gennemsynstilstand. (#10781)
 • ARIA-skifteknapper rapporterer ikke længere forvirrende information, såsom “ikke trykket markeret” eller “trykket markeret”. (#9187)
 • SAPI4-stemmer skulle nu udtale al tekst. (#10792)
 • NVDA kan nu igen læse og interagere med matematiske udtryk i Microsoft Word. (#10803)
 • NVDA vil nu igen annoncére, hvis tekst ikke længere er valgt, når du har valgt tekst og derefter bruger piletasterne i gennemsynstilstand. (#10731).
 • NVDA vil ikke længere afslutte, hvis der er en fejl under initialisering af eSpeak. (#10607)
 • Fejl forårsaget af Unicode-tegn i tastaturgenveje, der er en del af installationsprocessen, vil ikke længere forhindre installationen. Løst ved at benytte den engelske tekst i disse tilfælde. (#5166, #6326)
 • Konstante meddelelser om at du har navigeret ind i eller forladt en liste eller tabel vil ikke længere opstå under skimlæsning, når du bruger kommandoen “Sig alt”. (#10706)
 • Rettede musesporing for MSHTML-elementer i Internet Explorer. (#10736)

Ændringer for udviklere


For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner


For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


2019.3


NVDA 2019.3 er en meget markant opgradering, da den indeholder mange ændringer under motorhjelmen, herunder omskrivningen fra Python 2 til Python 3 og en omskrivning af NVDAs måde at behandle tale.
Selvom denne ændring kan forårsage at nogle tilføjelser derfor ikke fungerer, så var denne ændring nødvendig på grund af sikkerhedsmæssige årsager. Denne opgradering af Python muliggør også nogle spændende innovationer i fremtiden i forhold til talesynteser.
Af andre væsentlige ændringer i denne udgave af NVDA kan nævnes 64 bit support for Java VM, et skærmtæppe og mulighed for at fremhæve positionen af fokus på skærmen, understøttelse for flere punktdisplays og en ny viser for punktskrift og mange andre fejlrettelser.

Nye funktioner


 • Nøjagtigheden af kommandoen der flytter musen til navigatorobjektet er forbedret i tekstfelter i Java-applikationer. (#10157)
 • Tilføjet understøttelse for følgende punktdisplays fra Handy Tech (#8955):

  • Basic Braille Plus 40
  • Basic Braille Plus 32
  • Connect Braille

 • Alle brugerdefinerede inputbevægelser kan nu fjernes ved hjælp af knappen “Gendan til fabriksindstillinger” i dialogen “Inputbevægelser”. (#10293)
 • Rapportering af skrifttype i Microsoft Word meddeler nu,hvis teksten er markeret som skjult. (#8713)
 • Tilføjet en kommando, der flytter læsemarkørens position til markeringen, der tidligere var indstillet som starten af markeringen eller til kopiering: NVDA+shift+F9. (#1969)
 • Landmærker vil nu blive oplyst, når du benytter fokustilstand eller objektnavigation i Internet Explorer, Microsoft Edge og nylige versioner af Firefox og Chrome. (#10101)
 • Du kan nu navigere til landmærket for artikler ved brug af bogstavnavigation i Internet Explorer, Google Chrome og Mozilla Firefox. Denne kommando har dog ikke et bogstav tildelt som standard, så du skal gøre dette ved at åbne indstillingerne for Inputbevægelser, når du er i gennemsynstilstand. (#9227)

  • Figurer oplyses også, og kan flyttes til ved at bruge bogstavet O i gennemsynstilstand.

 • Artikelelementer oplyses nu i Internet Explorer, Google Chrome og Mozilla Firefox, når du bruger objektnavigation. Du kan også få disse oplyst i gennemsynstilstand, hvis du slår landmærket til i indstillingerne for dokumentformatering. (#10424)
 • Skærmtæppe gør skærmen sort, når funktionen er aktiveret. Dette gælder Windows 8 og nyere udgaver af Windows. (#7857)

  • Tilføjet en inputbevægelse til denne funktion, således skærmtæppet kan aktiveres og deaktiveres fra hvor som helst. Et tryk bevarer indstillingen indtil du genstarter programmet, og to tryk bevarer indstillingen permanent. Denne kommando skal tildeles i NVDA-menuen>Opsætning>Inputbevægelser, og har derfor ingen standardkommando.
  • Skærmtæppet kan aktiveres og konfigureres i kategorien “Syn” under indstillingerne.

 • Tilføjede funktion for fremhævelse af fokus på skærmen til NVDA. (#971, #9064)

  • Fremhævelse af systemfokus, navigatorobjektet og markøren i gennemsynstilstand kan konfigureres i indstillingskategorien “Syn” i NVDAs indstillinger.
  • Bemærk: Tilføjelsespakken “Fremhævelse af fokus” er ikke kompatibel, hvis den indbyggede funktion til fremhævelse af fokus er aktiveret. Du kan stadig bruge tilføjelsen, hvis den indbyggede funktion slås fra i NVDA.

 • Tilføjede “Punktviser”, som er et værktøj, der viser punkt visuelt på skærmen i et vindue. (#7788)

Ændringer


 • Brugervejledningen beskriver nu, hvordan man bruger Windows-konsollen. (#9957)
 • Ved at køre nvda.exe erstattes den aktuelle kørende kopi af programmet. Kommandoen -r|–replace som kommandolinjeparameter accepteres stadig, men ignoreres. (#8320)
 • NVDA vil nu angive produktnavn og versionsnummer af apps, som dem hentet fra Microsoft Store, ved at indhente informationerne angivet af selve appen i Windows 8 og nyere. (#4259, #10108)
 • Når du skifter indstillingen for sporing af ændringer med tastaturkommandoen i Microsoft Word, vil NVDA nu oplyse dette. (#942)
 • NVDAs versionsnummer logges nu som den første hændelse i loggen. Dette forekommer også, hvis logning er deaktiveret fra indstillingspanelet. (#9803)
 • Ændring af logningsniveau er ikke længere tilladt, hvis niveauet er gennemtvunget via kommandolinjen. (#10209)
 • NVDA vil nu oplyse status for visningen af tegn, der ikke udskrives, ved et tryk på Ctrl+Shift+8. (#10241)
 • Opdateret Liblouis-punktoversættelse til commit 58d67e63. (#10094)
 • Når rapportering af CLDR-tegn (herunder emoji) er aktiveret, vil disse oplyses uanset tegnsætningsniveau. (#8826)
 • Tredjepartspakker til Python, såsom comtypes, skriver nu deres fejl og advarsler til NVDAs logfil. (#10393)
 • Opdateret Unicode Common Locale Data Repository emoji-data til version 36.0. (#10426)
 • Beskrivelsen af en gruppe bliver nu læst op, når denne får fokus. (#10095)
 • Java Access Bridge er nu en del af NVDA for at programmet kan få nemmere adgang til Java-applikationer, herunder 64 bit Java VMs. (#7724)
 • Hvis Java Access Bridge ikke er aktiveret, vil NVDA automatisk gøre dette, når NVDA starter. (#7952)
 • Opdaterede eSpeak-NG til 1.51-dev, commit ca65812ac6019926f2fbd7f12c92d7edd3701e0c. (#10581)

Fejlrettelser


 • Emoji og andre 32 bit unicode-tegn optager nu mindre plads på punktdisplays, når disse vises som heksadecimale værdier. (#6695)
 • NVDA vil oplyse værktøjstips fra universale apps, hvis denne indstilling er slået til i indstillingerne for objektpræsentation. (#8118)
 • Indtastet tekst vil nu blive oplyst i Mintty i Windows 10 version 1607 og nyere. (#1348)
 • Tekstoutput der vises nær markøren i Windows-konsoller i Windows 10 version 1607 bliver ikke længere stavet. (#513)
 • Kontrolelementer i Audacitys kompressor-dialog oplyses nu under navigation. (#10103)
 • NVDA opfatter ikke længere mellemrum som ord, hvis tekstlæsning er indstillet til objekttilstand i Scintilla baserede tekstredigeringsværktøjer som Notepad++. (#8295)
 • NVDA vil forhindre systemet i at slumre, når du bruger et punktdisplay til at panorere tekst. (#9175)
 • Punkt følger nu bedre efter i Windows 10, når du redigere celleindhold i Microsoft Excel og andre UIA-kontroller, hvor punkt tidligere var forsinket. (#9749)
 • NVDA vil nu igen oplyse forslag i adresselinjen i Microsoft Edge. (#7554)
 • NVDA er ikke længere tavs, når du fokuserer på en HTML-fanekontroloverskrift i Microsoft Internet Explorer. (#8898)
 • NVDA vil ikke længere afspille lyden for auto-forslag i Microsoft Edge baseret på EdgeHTML, når vinduet maksimeres. (#9110, #10002)
 • ARIA 1.1 combo boxe understøttes nu i Mozilla Firefox og Google Chrome. (#9616)
 • NVDA vil nu ikke længere oplyse indhold af visuelt skjulte kolonner for listeemner i SysListView32-controlelementer. (#8268)
 • Indstillingsdialogen viser ikke længere “info” som det aktuelle logningsniveau, når du er i sikker tilstand. (#10209)
 • NVDA vil nu oplyse detaljerne for de viste søgeresultater i startmenuen for Windows 10 Anniversary Update og nyere. (#10232)
 • NVDA vil ikke længere oplyse det forkerte indhold, når et dokument ændres ved brug af bogstavnavigation eller når markøren flyttes. (#8831, #10343)
 • Nogle navne for punkter er blevet rettet i Microsoft Word. (#10399)
 • NVDA vil nu korrekt oplyse første valgte emne i emoji-panelet eller i udklipsholderen, når emoji-panelet eller historikken for udklipsholderen åbnes i Windows 10 May 2019 Update og nyere. (#9204)
 • Det er nu igen muligt at læse nogle oversættelser i Poedit for sprog, hvor skriften går fra højre imod venstre. (#9931)
 • NVDA vil ikke længere oplyse behandlingslinjer for lydstyrker, der er at finde i appen Indstillinger under System/Lyd i Windows 10 April 2018 Update og nyere. (#10284)
 • Ugyldige regulære udtryk i stemmeordbøger forhindre ikke længere tale i NVDA. (#10334)
 • Når du læser punkter i en liste i Microsoft Word med UIA aktiveret, vil næste punkt i listen ikke længere oplæses. (#9613)
 • Nogle sjældne fejl og problemer med punktoversættelser er nu løst med LibLouis. (#9982)
 • Java-applikationer, der blev startet før NVDA, vil nu ikke længere være nød til at genstarte for at NVDA kunne bruge disse. (#10296)
 • Når et element bliver markeret som “aktuelt” ved brug af (aria-current), vil dette ikke oplyses flere gange i Mozilla Firefox. (#8960)
 • NVDA vil nu behandle bestemte komposit unicode tegn som e-igu (é), når du bevæger dig gennem tekst. (#10550)
 • Spring Tool Suite Version 4 er nu understøttet. (#10001)
 • NVDA vil ikke udtale navne to gange, når aria-labelledby er angivet. (#10552)
 • Indtastede tegn på punkttastaturer i Windows 10 version 1607 og nyere, vil nu udtales i flere situationer. (#10569)
 • Når du ændre NVDAs output-enhed, vil toner NVDA afspiller korrekt udsendes gennem den valgte enhed. (#2167)
 • Reaktionshastigheden, når fokus flyttes i gennemsynstilstand, vil nu være forbedret. Dette har også indflydelse på reaktionshastigheden, når du bruger markøren i gennemsynstilstand i den pågældende browser. (#10584)

Ændringer for udviklere


For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner


For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.


2019.2.1

Dette er en mindre version der indeholder fejlrettelser i forhold til tilfælde, hvor NVDA gik ned, når man kører version 2019.2. Følgende er rettet:

 • Rettet flere nedbrud med Gmail i både Firefox og Chrome, hvis man benyttede særlige pop-op-menuer, når man f.eks. oprettede filtre eller ændrede bestemte Gmail-indstillinger. (#10175, #9402, #8924)
 • NVDA vil ikke længere få Windows Stifinder til at gå ned, hvis musen benyttes i startmenuen i Windows 7. (#9435)
 • Windows Stifinder i Windows 7 vil ikke længere gå ned, når du indtaster metadata i redigeringsfelter. (#5337)
 • NVDA vil ikke længere fryse, når der interageres med billeder der benytter en base64 URI i Mozilla Firefox eller Google Chrome. (#10227)

2019.2

Af forbedringer i denne version af NVDA kan nævnes automatisk detektion af punktdisplays fra Freedom Scientific, en eksperimentel indstilling i NVDAs avancerede indstillinger der forhindre gennemsynstilstand i automatisk at flytte systemfokus (hvilket kan forøge ydeevnen), indstilling der øger hastigheden yderligere for talesyntesen Windows OneCore der gør det muligt at opnå en meget høj talehastighed, samt mange fejlrettelser.

Nye funktioner

 • NVDAs understøttelse for chatklienten Miranda NG virker nu også med nyere versioner. (#9053)
 • Du kan nu slå automatisk gennemsynstilstand fra ved brug af boksen “Aktivér gennemsynstilstand ved sideindlæsning” under NVDAs indstillinger for gennemsynstilstand. (#8716)
  • Bemærk, at hvis denne indstilling er slået fra, kan du stadig aktivere gennemsynstilstand ved at bruge NVDA+mellemrum.
 • Du kan nu filtrere symboler i dialogen for udtale af sætningstegn og symboler, lignende filtrering af elementlisten og dialogen med inputbevægelser. (#5761)
 • En kommando er blevet tilføjet, således du kan ændre oplæsning for tekst under musen, men denne er ikke tildelt som standard. (#9056)
 • Talesyntesen Windows OneCore har nu fået en indstilling til højere talehastighed, hvilket muliggør en markant højere talehastighed. (#7498)
 • Indstillingen for højere talehastighed kan nu benyttes med understøttede talesynteser. I øjeblikket gælder dette eSpeak NG og Windows OneCore. (#8934)
 • Tastaturkommandoer kan nu tildeles indstillingsprofiler. (#4209)
  • Du kan tildele kommandoer til dine indstillingsprofiler via dialogboksen “Inputbevægelser” under “Indstillinger” i NVDA-menuen.
 • Tilføjet understøttelse for autoforslag i koderedigering i Eclipse. (#5667)
  • Derudover kan Javadoc-information oplæses ved at trykke NVDA+D.
 • Tilføjet en eksperimentel indstilling til NVDAs avancerede indstillinger. Denne indstilling lader dig forhindre, at systemfokus følger markøren i gennemsynstilstand (Placer automatisk systemfokus på fokuserbare elementer). (#2039) Det er muligvis ikke passende at slå denne indstilling fra på alle hjemmesider, men denne indstilling kan dog løse følgende problemer:
  • Rubber Band-effekten: NVDA fortryder automatisk og sporadisk det sidste tastetryk i gennemsynstilstand ved at hoppe til sidste placering.
  • Redigeringsfelter stjæler systemfokus, når du piler nedad på nogle hjemmesider.
  • Tastetryk i gennemsynstilstand responderer langsomt.
 • For punktdisplays der understøtter dette, kan driverindstillinger nu ændres fra NVDAs dialog med punktindstillinger. (#7452)
 • Freedom Scientific punktdisplays er nu omfattet af automatisk detektion, når disse punktdisplays forbindes med computeren.
 • Tilføjet en kommando der viser erstatningen for symbolet under læsemarkøren. (#9286)
 • Implementeret en avanceret indstilling, der lader dig bruge Microsoft UI Automation API ved læsning af Windows konsolvinduer. (#9614)
 • Python-konsollen lader dig nu indsætte flere linjer fra udklipsholderen. (#9776)

Ændringer

 • Talesyntesens lydstyrke øges og falder nu med 5% i stedet for 10%, når du bruger ringen af talesynteseindstillinger. (#6754)
 • Gjorde teksten mere forståelig i dialogen til styring af tilføjelsesprogrammer, når NVDA startes med kommandoparametret –disable-addons. (#9473)
 • Opdaterede Unicode Common Locale Data Repository emoji til version 35.0. (#9445)
 • Tastaturkommandoen for at gå til filtreringsfeltet i elementlisten i gennemsynstilstand er Alt+E. (#8728)
 • Når et punktdisplay der understøtter automatisk detektion forbindes via Blutooth, vil NVDA kontinuerligt søge efter den tilsvarende driver til opkobling af samme display via USB og forbinde til dette via USB, hvis denne opkoblingsmulighed bliver tilgængelig. (#8853)
 • Opdaterede eSpeak-NG til commit 67324cc.
 • Opdaterede LibLouis punktoversættelse til version 3.10.0. (#9439, #9678)
 • NVDA vil nu annoncerer “valgt” efter NVDA har oplyst den valgte tekst. (#9028)
 • I Microsoft Visual Studio Code vil gennemsynstilstand være slået fra som standard. (#9828)

Fejlrettelser

 • NVDA går ikke længere ned, når en mappe til en tilføjelsespakke er tom. (#7686)
 • LTR og RTL-tegn rapporteres ikke længere i punkt eller tale, når du læser vinduet med egenskaber. (#8361)
 • Når du hopper til formularfelter ved brug af bogstavnavigation i gennemsynstilstand, så vil hele formularfeltet annonceres i stedet for blot den første linje. (#9388)
 • NVDA vil ikke længere være stille, når du afslutter Mail-appen i Windows 10. (#9341)
 • NVDA vil ikke længere fejle under opstart, hvis områdeindstillingerne er indstillet til områder der ikke kendes af NVDA, såsom Engelsk, hollandsk. (#8726)
 • Når gennemsynstilstand er aktiveret i Microsoft Excel og du skifter til en browser i fokustilstand eller omvendt, vil NVDA nu rapportere dette som forventet. (#8846)
 • NVDA rapporterer nu korrekt linjen ved musen i Notepad++ og andre Scintilla-baserede editors. (#5450)
 • NVDA vil ikke længere vise “lst end” før markøren i midten af et listeelement når punkt benyttes i Google Docs og andre web-baserede redigeringsværktøjer. (#9477)
 • I Windows 10 May 2019 Update vil NVDA ikke længere sige mange notifikationer om ændring af lydstyrken, når hardwareknapperne benyttes og Windows Stifinder har fokus. (#9466)
 • Indlæsning af dialogen til udtale af sætningstegn og symboler er nu meget hurtigere, når ordbogen indeholder 1000 emner eller flere. (#8790)
 • I Scintilla-kontrolelementer såsom dem i Notepad+, vil NVDA nu læse den korrekte linje når tekstombrydning er slået til. (#9424)
 • Celleplaceringen annonceres nu i Microsoft Excel, når denne ændres ved brug af Shift+enter eller Shift+numpadEnter. (#9499)
 • I Visual Studio 2017 og nyere, vil det valgte emne i objects-træet eller members-træ med kategorier i objects explorer-vinduet annonceres korrekt. (#9311)
 • Tilføjelsespakker hvis eneste forskel er store eller små bogstaver i navnet vil ikke længere omfattes som at være et separat tilføjelsesprogram. (#9334)
 • Hastigheden for stemmerne tilhørende talesyntesen Windows OneCore påvirkes ikke længere af taleindstillingerne i Windows 10. (#7498)
 • Loggen kan nu åbnes med NVDA+F1, hvis intet udviklerinformation eksisterer for det aktuelle navigatorobjekt. (#8613)
 • Det er nu igen muligt at benytte tabelnavigationskommandoer i Google Docs, Firefox og Google Chrome. (#9494)
 • Bumper-tasterne virker nu igen korrekt på punktdisplays fra Freedom Scientific. (#8849)
 • Når det første tegn læses i et dokument i Notepad++ 7.7 X64, vil NVDA ikke længere fryse i 10 sekunder. (#9609)
 • HTCom kan nu bruges med et Handy Tech punktdisplay sammen med NVDA. (#9691)
 • NVDA vil ikke længere oplyse ændringer til dynamiske indholdsområder, når du bruger Mozilla Firefox og en fane med dynamisk indhold befinder sig i baggrunden. (#1318)
 • NVDAs dialogboks til søgning af tekst i gennemsynstilstand vil nu korrekt vises, når NVDAs dialogboks “Om” er åben i baggrunden. (#8566)

Ændringer for udviklere

For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner

For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

2019.1

Af væsentlige forbedringer i denne version kan nævnes forbedringer til ydeevnen, når du bruger Microsoft Word og Excel, stabilitets- og sikkerhedsforbedringer for tilføjelsesprogrammer såsom bedre information om kompatibilitet med diverse tilføjelser, og mange andre fejlrettelser.

Bemærk venligst: Fra denne version af NVDA, vil tilpassede appModules, globalPlugins samt drivere til punktdisplays og talesynteser ikke længere blive indlæst automatisk fra brugerkonfigurationsmappen i NVDA.
Disse skal i stedet for installeres som en del af en tilføjelsespakke. For dem, som udvikler kode til brug med NVDA, skal du benytte den nye avancerede indstilling “Developer Scratchpad” og den tilsvarende mappe for at indlæse og teste kode sammen med NVDA.
Disse ændringer anses for at være nødvendige for bedre at kunne sikre kompatibiliteten af tilpasset kode, således NVDA ikke uhensigtsmæssigt går ned ved inkompatibilitet med nyere versioner af NVDA.
Læs venligst listen over ændringer længere nede for at se yderligere detaljer om dette, samt hvordan NVDA-tilføjelser nu versioneres.

Nye funktioner

 • Nye punkttabeller: Afrikaans, Arabisk 8 punkt computer braille, arabisk niveau 2, spansk niveau 2. (#4435, #9186)
 • Tilføjet en indstilling til NVDAs museindstillinge der lader brugeren bestemme, hvordan NVDA skal håndtere museinput fra andre applikationer. (#8452)
  • Dette vil lade NVDA følge musen, når systemet bliver styret via TeamViewer eller andet software til fjernstyrelse.
 • Tilføjet et en indstilling til brug på kommandolinjen (–disable-start-on-logon). Denne indstilling vil tillade tavse installationer af NVDA der normalt ikke kører på logon-skærmen som standard. (#8574)
 • Det er nu muligt at deaktivere logning fuldstændigt under NVDAs generelle indstillinger. (#8516)
 • Formularer i regneark i LibreOffice og Apache OpenOffice vil nu rapporteres. (#860)
 • Gennemsynstilstand rapporter nu den valgte tilstand for elementer i listbokse og trævisninger i Mozilla Firefox og Google Chrome.
  • Dette virker i Firefox 66 og senere.
  • dette virker ikke for bestemte listbokse (HTML select kontroller) i Chrome.
 • Første understøttelse for apps som Mozilla Firefox på computere med ARM64 (f.eks. Qualcom Snapdragon) processorer. (#9216)
 • En ny kategori med avancerede instillinger er nu at finde i NVDAs indstillingspanel, herunder en indstilling der lader dig afprøve NVDAs understøttelse for UI Automation API. (#9200)
 • Tilføjet understøttelse for den grafiske visning i Windows Diskhåndtering. (#1486)
 • Tilføjet understøttelse for Handy Tech Connect Braille og Basic Braille 84. (#9249)

Ændringer

 • Opdateret LibLouis punktoversætter til version 3.8.0. (#9013)
 • Forfattere af NVDA-tilføjelser kan nu kræve, at der er et minimumkrav for versionsnummeret til NVDA. Ikke-understøttede tilføjelser vil ikke indlæse eller installere. (#6275)
 • Forfattere af tilføjelser skal nu angive den sidste version, hvor tilføjelsen blev testet. Brugere vil blive advaret imod at installere eller aktivere ikke-testede tilføjelser. (#6275)
 • Denne version af NVDA vil tillade installation og indlæsning af tilføjelser, der ikke indeholder information om minimumskrav til NVDA-version samt sidst testede version. Opgradering til fremtidige versioner af NVDA (f.eks. NVDA 2019.2) vil evt. deaktivere disse tilføjelser.
 • Kommandoen der flytter musen til det aktuelle navigatorobjekt er nu tilgængelig i Microsoft Word og UIA-kontroller, særligt Microsoft Edge. (#7916, #8371)
 • Rapportering af tekst under musen er forbedret ved brug af Microsoft Edge og andre UIA-applkationer. (#8370)
 • Når NVDA startes og kommandoen “–portable-path” benyttes ved opstart, vil den angivne sti udfyldes automatisk, når der oprettes en flytbar kopi fra NVDA-menuen. (#8623)
 • Opdaterede stien til den svenske punkttabel for at benytte standarden for 2015. (#9170)
 • Når der navigeres via afsnit (Ctrl+piletaster) eller hvis der navigeres mellem tabelceller (Ctrl+Alt+piletaster) vil NVDA ikke længere oplyse stavefejl, selv hvis indstillingen er aktiveret. Dette er fordi nogle celler kan være ret store, og beregnelse af stavefejl kan tage lang tid. (#9217)
 • NVDA indlæser ikke længere tilpassede appModules, globalPlugins, drivere for talesyntese og punktdisplays fra NVDAs mappe med brugerkonfigurationen. Denne kode skal leveres som en tilføjelsespakke til NVDA med korrekte versionsnumre, der således sikre at inkompatibel kode ikke køres med aktuelle versioner af NVDA. (#9238)
  • for udviklere, der har brug for at afprøve kode under udvikling, aktivér indstilllingen der lader dig indlæse tilpasset kode fra mappen Developer Scratchpad. Denne indstilling findes i NVDAs indstillingskategori “Avanceret”. Herefter skal du placere din kode i mappen “Scratchpad”, som er at finde i mappen tilhørende den pågældende brugerkonfiguration.

Fejlrettelser

 • Store pauser vil ikke længere fremkomme under udtale i Windows April 2018-opdatering og nyere ved brug af talesyntesen Windows OneCore. (#8985)
 • Når der bevæges mellem tegn i edit-felter som dem der benyttes i Notesblok eller gennemsynstilstand, vil 32 bit emoji-tegn bestående af to UTF-16-kodepunkter (f.eks. 🤦) vil nu korrekt oplæses. (#8782)
 • Forbedret dialog der fremkommer, når du skal bekræfte om du vil genstarte NVDA efter du har ændret sprog. Teksten og etiketterne på knapperne forekommer nu mere præcise og mindre forvirrende. (#6416)
 • Hvis en tredjeparts talesyntese ikke er i stand til at indlæse, vil NVDA nu skifte til Windows OneCore i stedet for eSpeak-NG, hvis du bruger Windows 10. (#9025)
 • Fjernet indstilling til at fremkalde velkomstdialogen på sikre skærme. (#8520)
 • Når du benytter tab eller hurtignavigation i gennemsyntilstand, vil legends på fanepaneler rapporteres mere konsekvent. (#709)
 • NVDA vil nu annoncere ændringer i værdier, når der vælges fra bestemte kontroller til valg af tid (f.eks. appen Alarmer og Ur). (#5231)
 • NVDA vil nu annoncere status, når hurtige handlinger som lysstyrke og fokushjælp slås til og fra i Handlingscenter i Windows 10. (#8954)
 • NVDA vil nu genkende knappen for lysstyrke i Handlingscenter som en knap i stedet for skiftknap i Windows 10 October 2018 Update og ældre. (#8845)
 • NVDA vil nu igen følge markøren og annoncere slettede tegn i editfelterne i Microsoft Excel i felterne “Find” og “Gå til”. (#9042)
 • Rettede et sjældent nedbrud i Mozilla Firefox omfattende gennemsynstilstand. (#9152)
 • NVDA har ikke længere problemer med at rapportere nogle kontrolelementer i båndmenuen for i Office 2016.
 • NVDA vil nu korrekt rapportere foreslåede kontakter, når der oprettes en ny meddelelse i Outlook 2016. (#8502)
 • De sidste markørknapper på Eurobraille 80-celler punktdisplay flytter ikke længere markøren til starten eller nogle få tegn fra starten på linjen. (#9160)
 • Rettet tabelnavigation under visning af meddelelsestråde i Mozilla Thunderbird. (#8396)
 • I Mozilla Firefox og Google Chrome, et skift til fokustilstand virker nu som forventet for bestemte listbokse og trævisninger (hvor listboksen eller trævisningen ikke er fokuserbar men dens elementer er). (#3573, #9157)
 • Gennemsynstilstand slås nu korrekt til under læsning af meddelelser i Microsoft Outlook 2016/365, når der bruges NVDAs nye UI Automation-funktionalitet. (#9188)
 • NVDA skulle nu ikke længere fryse så ofte, og det skulle ikke længere være nødvendigt at logge ud for at løse det. (#6291)
 • NVDA vil nu annoncere status af udklipsholderen, når du åbner udklipsholderoversigten og udklipsholderen er tom i Windows 10 October 2018 Update. (#9103)
 • NVDA vil nu annoncere topresultatet i emoji-panelet, når der søges efter emoji i Windows 10 October 2018 Update og nyere. (#9105)
 • NVDA fryser ikke længere i hovedvinduet i VirtualBox 5.2 eller ældre. (#9202)
 • reaktionshastigheden når der navigeres via linje, afsnit eller tabelceller skulle være markant forbedret i Microsoft Word. For bedste ydeevne, indstil Microsoft Word til kladevisning med Alt, U, Æ. (#9217)
 • Tomme beskeder i Mozilla Firefox og Google Chrome rapporteres ikke længere. (#5657)
 • Markante forbedringer til ydeevnen, når der navigeres i celler Microsoft Excel, særligt når regnearket indeholder kommentarer og/eller dropdown-lister til validering. (#7348)
 • Det skulle ikke længere være nødvendigt at deaktivere indstillingen “Tillad redigering direkte i cellen” for at redigere celler med NVDA i Excel 2016/365. (#8146)
 • Rettet et sjældent nedbrud i Mozilla Firefox, hvis der navigeres hurtigt mellem landmærker og tilføjelsen “Udvidet ARIA” er i brug. (#8980)

Ændringer for udviklere

For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner

For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

2018.4

Nu er NVDA 2018.4 RC1 frigivet, og du kan nedenfor se hvad der er nyt, før du henter!

Af væsentlige forbedringer i denne version af NVDA kan nævnes bedre ydeevne i nylige versioner af Mozilla Firefox, annoncering af emoji med alle talesynteser, rapportering af statusflagene besvaret/videresendt for meddelelser i Microsoft Outlook, rapportering af afstand fra markørens aktuelle position til kanten af en side i Microsoft Word, samt mange fejlrettelser.

Nye funktioner

 • Nye punkttabeller: Kinesisk (Mandarin-kinesisk) niveau 1 og 2. (#5553)
 • Status for besvarede/videresendte meddelelser rapporteres nu i meddelelseslisten i Microsoft Outlook. (#6911)
 • NVDA kan nu læse emoji såvel som andre tegn, der er en del af Unicode Common Locale Data Repository. (#6523)
 • Markørens position fra øverste og venstre kant på den aktuelle side kan nu blive oplyst ved at trykke NVDA+NumpadDelete i Microsoft Word. (#1939)
 • NVDA vil ikke længere rapportere “Valgt” i Google Sheets, når der bevæges rundt imellem celler, hvis punkttilstand er aktiv. (#8879)
 • Tilføjet understøttelse for Foxit Reader og Foxit Phantom PDF (#8944)
 • Tilføjet understøttelse for databaseværktøjet DBeaver. (#8905)

Ændringer

 • Indstillingen “Oplys hjælpeballoner” i dialogen Objektpræsentation er blevet omdøbt til “Oplys meddelelser” for at inkludere toast-meddelelser i Windows 8 og nyere. (#5789)
 • Check boxe til at slå NVDA-funktionstasten til og fra i NVDAs tastaturindstillinger er nu i en liste, i stedet for at vise som særskilte check boxe.
 • NVDA vil ikke længere vise overflødige informationer om uret, når dette læses fra systembakken i nogle versioner af Windows. (#4364)
 • Opdaterede LibLouis punktoversætter til version 3.7.0. (#8697)
 • Opdaterede eSpeak-NG til commit 919f3240cbb

Fejlrettelser

 • Kategori- og status for flag er nu oplyst i Outlook 2016/365. (#8603)
 • Når NVDA er indstillet til sprog som kirgisisk, mongolsk eller makedonsk, vil NVDA ikke længere meddele at sproget ikke er understøttet af operativsystemet ved opstart. (#8603)
 • Flytning af musen til navigatorobjektet vil nu meget mere nøjagtigt flytte musen til positionen i gennemsynstilstand, når du benytter Mozilla Firefox, Google Chrome og Acrobat Reader DC. (#6460)
 • Interaktion med combo boxe på internettet med Firefox, Chrome og Internet Explorer er blevet forbedret. (#8664)
 • Hvis NVDA køres på en japansk version af Windows XP og Vista, vil beskeden om krævet operativsystem blive vist som forventet. (#8771)
 • Forbedring af ydeevne, når der navigeres rundt på store sider med mange dynamiske ændringer i Mozilla Firefox. (#8678)
 • Punktskrift viser ikke længere skrifttypeegenskaber, hvis skrifttypeattributterne er slået fra i dokumentformateringsindstillinger. (#7615)
 • NVDA vil ikke længere have problemer med at følge fokus i File Explorer og andre applikationer, der benytter UI Automation, når et andet program er optaget (f.eks. når der behandles flere lydfiler i et lydredigeringsprogram). (#7345)
 • ESC-tasten i ARIA-menuer på internettet vil ikke længere deaktivere fokustilstand ubetinget, men vil i stedet blive videresendt til menuen. (#3215)
 • Hele beskedindholdet vil ikke længere blive oplyst, når du benytter bogstavnavigation til at navigere til et element i det nye Gmail interface. (#8887)
 • Efter opdatering af NVDA, skulle browsere som Google Chrome og Firefox ikke længere gå ned, og gennemsynstilstand skulle fortsat gengive alt opdateret indhold i de aktuelt indlæste dokumenter. (#7641)
 • NVDA vil ikke længere oplyse “klikbart” flere gange lige efter hinanden, når du navigerer klikbart indhold. (#7430)
 • Kommandoer udført via Baum Vario 40 punktdisplays vil ikke længere fejle. (#8894)
 • I Google Slides med Mozilla Firefox, vil NVDA ikke længere rapportere “valgt tekst” ved hvert kontrolelement, der får fokus. (#8964)

Ændringer for udviklere

For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner

For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

2018.3

Af væsentlige forbedringer i denne version af NVDA kan nævnes automatisk detektion af punktdisplays, understøttelse for nye Windows 10-funktioner herunder det nye emoji-panel, mange andre fejlrettelser.

Nye Funktioner

 • NVDA kan nu rapportere grammatikfejl på websider, når dette er passende angivet i Mozilla Firefox. (#8280)
 • Tilføjede understøttelse for BrailleNote QT og Apex BTs rullehjul, når BrailleNote benyttes som punktdisplay. (#6316)
 • Tilføjede scripts til rapportering af den forløbne tid af et spor, samt den aktuelle længde af sporet i Foobar2000. (#6596)
 • Annoncering af Mac-tasten “kommando” (⌘) rapporteres nu korrekt med enhver talesyntese. (#8366)
 • Tilpassede roller der benytter attributten “aria-roledescription” understøttes nu i Mozilla Firefox, Google Chrome og Internet Explorer. (#8448)
 • Ny punkttabeller: Tjekkisk 8-punkt, central kurdisk, esperanto, ungarsk, svensk 8-punkt computer braille. (#8226, #8437)
 • Understøttelse for automatisk detektion af punktdisplays i baggrunden. (#1271)
  • ALVA, Baum/HumanWare/APH/Orbit, Eurobraille, Handy Tech, Hims, SuperBraille og HumanWare BrailleNote samt Brailliant BI/B displays er understøttet i øjeblikket.
  • Du kan slå denne indstilling til under NVDAs dialog til valg af punktdisplay, og vælge punktet “Automatisk” i listen over displays.
  • Se venligst dokumentation for yderligere oplysninger.
 • Understøttelse for moderne inputmetoder i Windows 10. Disse omfatter emoji-panelet og diktering (Fall Creators Update), indtastningsforslag fra hardwaretastaturer (April 2018 Update) og Cloud Clipboard Paste (October 2018 Update). (#7273)
 • Indhold markeret som et blokcitat ved brug af ARIA (role blockquote) er nu understøttet i Mozilla Firefox 63. (#8577)

Ændringer

 • Listen over tilgængelige sprog i den generelle indstillingskategori sorteres nu efter navn på de pågældende sprog i stedet for ISO 639. (#7284)
 • Tilføjede standarddefineret inputbevægelse for ALT+Skift+Tab og Windows+Tab for alle Freedom Scientific punktdisplays. (#7387)
 • Det er nu muligt at tildele andre funktioner til venstre og højre smartPad-knapper samt Thumb og eTouch på ALVA BC680 og Protocol Converter displays. (#8230)
 • For ALVA BC6 displays, tastekombinationen SP2+SP3 vil nu annoncere den aktuelle dato og tid, og SP1+SP2 emulerer Windows-tasten. (#8230)
 • Brugeren bliver nu spurgt en gang når NVDA starter, om der ønskes at der indsendes brugsstatistikker til NV Access, når der søges efter opdateringer. (#8217)
 • Hvis brugeren har erklæret sig enig i indsendelsen af brugsstatistikker til NV Access under søgningen efter opdateringer, vil NVDA nu sende navnet på den aktuelle driver der benyttes som talesyntese og til punktskrift. Dette vil hjælpe med at prioritere fremtidigt arbejde på disse drivere. (#8217)
 • Opdaterede liblouis punktoversætter til version 3.6.0. (#8365)
 • Opdaterede stien således at den peger til den korrekte tabel for russisk 8-punkt. (#8446)
 • Opdaterede eSpeak-ng til 1.49.3dev commit 910f4c2. (#8561)

Fejlrettelser

 • Tilgængelige etiketter i Google Chrome skulle gerne rapporteres oftere i gennemsynstilstand, særligt når selve etiketten ikke vises som indhold. (#4773)
 • Notifikationer er nu understøttede i Zoom. Dette inkluderer f.eks. når lyd slås til og fra og når der bliver modtaget beskeder. (#7754)
 • Punktoutput holder ikke længere op med at følge markøren i gennemsynstilstand, når der skiftes kontekstpræsentation i punkt. (#7741)
 • ALVA BC680 punktdisplays vil ikke længere undlade at initialisere en gang imellem. (#8106)
 • Som standard vil ALVA BC6 punktdisplays ikke længere udføre emulerede systemtastaturkommandoer, når der udføres tastekombinationer der inkluderer SP2+SP3 for at udløse intern funktionalitet. (#8230)
 • Ved et tryk på SP3 på et ALVA BC6 punktdisplay, vil ALT-tasten nu blive emuleret som forventet. (#8360)
 • NVDA annoncerer ikke længere overflødige tastaturskift. (#7383, #8419)
 • Musefølgning er nu meget mere præcis i Notepad og i andre applikationer der benytter redigerbare kontrolelementer til indtastning af almindelig tekst, når du befinder dig i et dokument med mere end 65535 tegn. (#8397)
 • NVDA vil genkende flere dialoger i Windows 10 og andre moderne applikationer. (#8405)
 • I Windows October 10 2018 Update og Server 2019 og senere, vil NVDA ikke længere have problemer med at følge systemfokus når en applikation fryser eller overbelaster systemet med hændelser. (#7345, #8535)
 • Brugere får nu at vide, hvis de forsøger at læse eller kopiere indholdet af en tom statuslinje. (#7789)
 • Rettede en fejl hvor ikke-valgte check boxe ikke blev rapporteret med tale, hvis kontrollen tidligere var delvist markeret. (#6946)
 • Navnet for det burmesiske sprog er nu vist korrekt under Windows 7 i NVDAs generelle indstillingspanel. (#8544)
 • NVDA vil nu meddele notifikationer som tilgængeligheden af læservisning i Microsoft Edge, samt hvor meget af den aktuelle side er indlæst. (#8423)
 • NVDA vil nu rapportere etiketten på en list, hvis forfatteren har angivet dette. (#7652)
 • 64-bit versionen af Media Player Classic er nu understøttet. (#6066)
 • Inputbevægelser, som du manuelt tildeler et bestemt punktdisplay, vil nu vises som at være tildelt det valgte display. Tidligere blev disse vist som om, at de tilhørte det aktuelle tilkoblede display. (#8108)
 • Flere forbedringer til understøttelse af Microsoft Word, når du anvender et punktdisplay og UI Automation er slået til.
  • Lignende andre multilinje tekstfelter, vil dit display nu panorere for at vise det første tegn i dokumentet på punkt ved første celle på dit display, når positionen befinter sig ved starten af et dokument. (#8406)
  • Reducerede ordmængden af fokuspræsentation mht. punkt og tale, når et Word-dokument får fokus. (#8407)
  • Markørflytning på punkt virker nu korrekt i en list i et Word-dokument. (#7971)
  • Nyindsatte punkter og numre rapporteres nu korrekt med tale og punkt. (#7970)
 • Det er nu muligt at installere tilføjelsespakker under Windows 10 1803 og senere, når funktionenn “Brug Unicode UTF-8 for verdensomspændende sprogunderstøttelse” er slået til. (#8599)

Ændringer for udviklere

For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner

For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

2018.2

Af væsentlige forbedringer i denne version kan nævnes understøttelse for tabeller i Kindle for PC, støtte for Humanwear BrailleNote Touch og BI14 punktdisplays, forbedringer til OneCore og SAPI5-talesynteser, forbedringer til Microsoft Outlook og meget mere.

Nye Funktioner

 • NVDA rapporterer nu hvor mange kolonner og rækker en tabel omfatter med tale og punkt. (#2642)
 • Kommandoer til tabelnavigation kan nu benyttes i Google Docs (med braille-tilstand slået til). (#7946)
 • Det er muligt at navigere rundt i tabeller i Kindle for PC. (#7977)
 • Understøtter BrailleNote touch og Brailliant BI 14 punktdisplays via både USB og bluetooth. (#6524)
 • NVDA kan nu annoncere notifikationer fra apps som Lommeregner og Windows Store. (#8045)
 • Nye punkttabeller: Litauisk ottepunkt, ukrainsk, mongolsk Niveau 2. (#7839)
 • Tilføjede et script, der kan rapportere tekstformatering under den aktuelle punktcelle. (#7106)
 • Det er nu muligt at udskyde installationen af NVDA til et mere bekvemt tidspunkt. (#4263)
 • Nye sprog: Mongolsk, schweizisk tysk.
 • Du kan nu benytte kommandotasterne CTRL, Skift, Alt, Windows og NVDA fra dit punkttastatur og kombinere disse kommandotaster med punktindtastning (f.eks. trykke CTRL+S.) (#7306)
  • Du kan tildele disse kommandotaster ved brug af kommandoerne, der er at finde under emulerede tastaturtryk i dialogen for inputbevægelser.
 • Gendannede understøttelse for Handy Tech Braillino og Modular (med gammel firmware) displays. (#8016)
  (#8016)
 • Dato og tid for understøttede Handy Tech-enheder (herunder Active Braille og Active Star) vil nu blive automatisk synkroniseret ved hjælp af NVDA, hvis tiden er mere end 5 sekunder bagud. (#8016)
 • En inputbevægelse kan nu tildeles for at midlertidigt deaktivere alle udløsere for alle indstillingsprofiler. (#4935)

Ændringer

 • Statuskolonnen i dialogen for styring af tilføjelsespakker vil nu indikere om pakken er aktiveret eller deaktiveret, hvor den før viste om pakken var i gang eller stoppet. (#7929)
 • Opdaterede liblouis Braille Translator til 3.5.0. (#7839)
 • Den litauiske punktoversættelsestabel er blevet omdøbt til litauisk sekspunkt for at undgå forvirring, da vi nu har en tabel til litauisk ottepunkt. (#7839)
 • Det fransk (Canada) niveau 1 og niveau 2 punkttabeller er blevet erstattet med Fransk (Unified) og Fransk (Niveau 2). (#7839)
 • De sekundære markørsammenføringsknapper på Alva BC6, EuroBraille og Papenmeier punktdisplays rapporterer nu tekstformateringen under den aktuelle punktcelle. (#7106)
 • Forkortede punkttabeller vil nu automatisk falde tilbage til uforkortet tilstand, hvis du befinder dig på et uredigerbart kontrolelement (f.eks. kontroller hvor der ikke befinder sig en markør eller i gennemsynstilstand). (#7306)
 • NVDA er nu mindre ordrig, når en aftale eller en tid i Outlook-kalenderen dækker hele dagen. (#7949)
 • Alle NVDAs indstillinger kan nu findes i en enkelt indstillingsdialog under NVDA>Præferencer>Indstillinger. (#7302)
 • Standardsyntesen for NVDA, når du kører Windows 10, vil nu være Windows OneCore i stedet for eSpeak. (#8176)

Fejlrettelser

 • NVDA har ikke længere problemer med at læse kontroller, når du befinder dig i indstillingerne du skal benytte for at logge ind på din Microsoft-konto, hvis du har indtastet en email-adresse. (#7997)
 • NVDA vil ikke længere fejle ved oplæsning af en side, når du bevæger dig til den forrige side i Microsoft Edge. (#7997)
 • NVDA vil ikke længere ukorrekt meddele det endelige tegn, når du logger på ved brug af en PIN-kode i Windows 10. (#7908)
 • Mærker på check boxe og radioknapper i Chrome og Firefox annonceres ikke længere to gange, når der bruges bogstavnavigation eller tab-tasten benyttes. (#7960)
 • Håndter aria-current med en værdi false som false i stedet for true (#7892).
 • Stemmerne tilhørende Windows OneCore vil ikke længere være ude af stand til at indlæse, hvis en konfigureret stemme tilhørende den pågældende talesyntese er blevet fjernet. (#7999)
 • Det er nu hurtigere at skifte imellem stemmer, når Windows OneCore benyttes. (#7999)
 • Rettede ukorrekt punktoutput for flere punkttabeller, herunder store bogstaver i ottepunkt forkortet dansk punkt. (#7526, #7693)
 • NVDA kan nu rapportere flere typer af punkter i Microsoft Word. (#6778)
 • Udførelse af scriptet til rapportering af tekstformatering vil ikke længere have uventede resultater og flytte læsepositionen. (#7869)
 • Punktindtastning vil ikke længere lade dig benytte forkortet punktskrift hvor det ikke er tilladt (f.eks. hele ord vil ikke længere blive sendt til systemet udenfor tekstindhold og i gennemsynstilstand). (#7306)
 • Rettede forbindelsesproblemer med Handy Tech Easy Braille og Braille Wave displays. (#8016)
 • I Windows 8 og nyere, vil NVDA ikke længere annoncere “Ukendt”, når du åbner et menupunkt fra en hurtiglink-menu (Windows+X). (#8137)
 • Modelspecifikke kommandoer til knapper på Hims-punktdisplays virker nu som forventet ifølge brugervejledningen. (#8096)
 • NVDA vil nu forsøge at rette system COM registration-problemer, der kan gøre programmer som Firefox og Internet Explorer utilgængelige og rapportere “Ukendt”. (#2807)
 • Løste en fejl i joblisten der gjorde, at man ikke kunne benytte NVDA til at få bestemte detaljer for en proces oplyst. (#8147)
 • Nyere Microsoft SAPI5-stemmer er ikke længere forsinkede når de er færdig med at tale. Dette gør disse stemmer mere effektive under navigering. (#8174)
 • NVDA rapporterer ikke længere (LTR og RTL-tegn) med punkt eller under oplæsning af enkle tegn, når du bruger uret i nyere versioner af Windows. (#5729)
 • Detektion af rulletaster på Hims Smart Beetle displays er nu igen pålidelig. (#6086)
 • I nogle tekstkontroller, især Delfi-applikationer, er informationer oplyst vedr. navigation og redigering blevet meget mere pålidelige. (#636, #8102)
 • NVDA vil ikke længere rapportere yderligt overflødige informationer, når der skiftes mellem job med ALT+Tab. (#8258)

Ændringer for udviklere

For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner

For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

2018.1

Af væsentlige ændringer i denne version af NVDA kan nævnes understøttelse af diagrammer i Microsoft Word og Powerpoint, understøttelse for de nye Eurobraille-punktdisplays samt Optelec protokolomformer, forbedret understøttelse for Hims og Optelec-punktdisplays, forbedret ydeevne i Firefox 58 eller nyere og meget mere.

Nye Funktioner

 • Det er nu muligt at interagere med diagrammer i Microsoft Word og Microsoft Powerpoint, ligesom man kan i Microsoft Excel. (#7046)
  • Microsoft Word: Bevæg markøren til et diagram. Tryk dernæst enter for at interagere med diagrammet.
  • I Microsoft Powerpoint når et dias redigeres: Tab til et diagramobjekt. Dernæst tryk enter eller mellemrum for at aktivere med diagrammet.
  • For at stoppe med at interagere med et diagram, tryk ESC.
 • Nyt sprog: Kirgesisk
 • Understøttelse for Optelecs protokolomformer, der er en enhed der lader dig benytte punktdisplays som Braille Voyager og Satelite ved brug af ALVA BC6 kommunikationsprotokolen. (#6731)
 • Det er nu muligt at bruge punktindtastning med et ALVA 640 Comfort punktdisplay. (#7733)
  • NVDAs punktindtastningsfunktionalitet kan benyttes med disse samt andre BC6-punktdisplays med firmwareversion 3.0.0 og nyere.
 • Initiel understøttelse af Google Sheets med punkttilstand slået til. (#7935)
 • Understøttelse for Eurobraille Esys, Esytime og Iris punktdisplays. (#7488)

Ændringer

 • HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle og Hims SyncBraille punktdisplay-drivere er blevet erstattet af en driver. Denne driver bliver automatisk benyttet for brugere af SyncBraille punktdisplays. (#7459)
  • Nogle taster, navnligt dem der benyttes til at rulle displayet, er blevet tildelt de taster anvendt af Hims egne produkter. Se brugervejledningen for yderligere information.
 • Hvis du benytter touch-tastaturet på skærmen til at indtaste tekst, skal du nu trykke to gange på en tast for at skrive. Dette er en standardindstilling. (#7309)
  • For at bruge den eksisterende tilstand for berøringsindstastning, hvor du blot kan løfte fingeren for at indtaste et tegn, skal du gå til dialogen “Touch-interaktion” under “Indstillinger” i NVDA-menuen.
 • Det er ikke længere nødvendigt at indstille NVDA til at få punkt til at følge fokus eller læsemarkøren, da dette nu sker automatisk. (#2385)
  • Bemærk: Automatisk vil kun forekomme, hvis kommandoer til læsemarkøren eller objektnavigation benyttes. Punkt følger ikke automatisk, hvis du blot ruller dit punktdisplay.

Fejlrettelser

 • Meddelelser, der kan gennemses ved brug af gennemsynstilstand (som at vise den aktuelle tekstformatering ved brug af to tryk på NVDA+F) vil ikke længere fejle, når NVDA indstalleres til en sti med non-ASCII-tegn. (#7474)
 • Fokus er nu igen gendannet korrekt, hvis du vender tilbage til Spotify fra en anden applikation. (#7689)
 • NVDA vil ikke længere have problemer med at opdatere, når styret mappeadgang er slået til i Windows Defender Security Center i Windows 10 Fall Creators Update. (#7696)
 • Aktivering af rulletaster på Hims Smart Beetle punktdisplays er ikke længere upålidelig. (#6086)
 • Forbedret ydeevne, når der læses store mængder indhold i Mozilla Firefox 58 og nyere. (#7719)
 • Læsning af emails der indeholder tabeller vil ikke længere resultere i fejl i Microsoft Outlook. (#6827)
 • Punktdisplaytaster der emulere systemtastaturets funktionstaster kan nu kombineres med andre emulerede systemtastaturtaster, hvis bevægelsen er modelspecifik. (#7783)
 • Mozilla Firefox: Gennemsynstilstand virker nu som forventet i pop-ops der fremkommer af udvidelser som LastPass og bitwarden. (#7809)
 • NVDA vil ikke længere fryse nogle gange hvis fokus ændres, når Mozilla Firefox eller Google Chrome ikke længere svarer. (#7818)
 • NVDA vil ikke længere ignorere de sidste tyve tegn i en tweet på 280 tegn i Twitter-klienter som Chicken Nugget. (#7828)
 • NVDA benytter nu det korrekte sprog når symboler annonceres under valg af tekst. (#7687)
 • I de seneste versioner af Office 365 er det nu igen muligt at bevæge sig rundt i Excel-diagrammer ved brug af piletasterne. (#7046)
 • Kontroltilstande vil nu altid rapporteres med tale og punkt i samme rækkefølg, uanset om de er positive eller negative. Fixes #7076
 • I apps som Windows 10 Mail vil NVDA nu korrekt rapportere når tegn slettes ved hjælp af backspace. (#7456)
 • All taster på punktdisplayet Hims Braille Sense Polaris virker nu som forventet. (#7865)
 • NVDA vil ikke længere klage over en manglende internal MS-API DLL og være ud af stand til at starte op i Windows 7, når en bestemt version af Visual Studio 2017 redistributables er blevet installerede af en anden applikation. (#7975)

Ændringer for udviklere

For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner

For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Share