Du er her

Strengfrysning er ovre og vi har nu beta 4

Det er lidt tid siden der er skrevet herinde, og det beklages. Vi har sendt nogle opdatering ud på Twitter, men har også planer om at oprette en Facebook side/gruppe til formålet.

Når dette er sagt, så er vi nu i strengfrysning. Det startede i nat, så hvis I ikke nåede at sende feedback, så kommer jeres eventuelle rettelser ikke med før den næste udgave af NVDA, navnligt NVDA 2018.4.

Den fjerde og formodentligt sidste beta er på gaden nu, som du også kan hente som et snapshot som enten beta eller alpha. Vi har nemlig ændret processen for at gøre det nemmere at forstår hvad du opdaterer til. Vi forklarer processen i et senere indlæg.

Nedenunder er nyhederne for NVDA 2018.3, som snart udkommer!


Nyheder i NVDA


2018.3


Af væsentlige forbedringer i denne version af NVDA kan nævnes automatisk detektion af punktdisplays, understøttelse for nye Windows 10-funktioner herunder det nye emoji-panel, mange andre fejlrettelser.

Nye Funktioner


 • NVDA kan nu rapportere grammatikfejl på websider, når dette er passende angivet i Mozilla Firefox. (#8280)
 • Tilføjede understøttelse for BrailleNote QT og Apex BTs rullehjul, når BrailleNote benyttes som punktdisplay. (#6316)
 • Tilføjede scripts til rapportering af den forløbne tid af et spor, samt den aktuelle længde af sporet i Foobar2000. (#6596)
 • Annoncering af Mac-tasten “kommando” (⌘) rapporteres nu korrekt med enhver talesyntese. (#8366)
 • Tilpassede roller der benytter attributten “aria-roledescription” understøttes nu i Mozilla Firefox, Google Chrome og Internet Explorer. (#8448)
 • Ny punkttabeller: Tjekkisk 8-punkt, central kurdisk, esperanto, ungarsk, svensk 8-punkt computer braille. (#8226, #8437)
 • Understøttelse for automatisk detektion af punktdisplays i baggrunden. (#1271)

  • ALVA, Baum/HumanWare/APH/Orbit, Eurobraille, Handy Tech, Hims, SuperBraille og HumanWare BrailleNote samt Brailliant BI/B displays er understøttet i øjeblikket.
  • Du kan slå denne indstilling til under NVDAs dialog til valg af punktdisplay, og vælge punktet “Automatisk” i listen over displays.
  • Se venligst dokumentation for yderligere oplysninger.

 • Understøttelse for moderne inputmetoder i Windows 10. Disse omfatter emoji-panelet og diktering (Fall Creators Update), indtastningsforslag fra hardwaretastaturer (April 2018 Update) og Cloud Clipboard Paste (October 2018 Update). (#7273)
 • Indhold markeret som et blokcitat ved brug af ARIA (role blockquote) er nu understøttet i Mozilla Firefox 63. (#8577)

Ændringer


 • Listen over tilgængelige sprog i den generelle indstillingskategori sorteres nu efter navn på de pågældende sprog i stedet for ISO 639. (#7284)
 • Tilføjede standarddefineret inputbevægelse for ALT+Skift+Tab og Windows+Tab for alle Freedom Scientific punktdisplays. (#7387)
 • Det er nu muligt at tildele andre funktioner til venstre og højre smartPad-knapper samt Thumb og eTouch på ALVA BC680 og Protocol Converter displays. (#8230)
 • For ALVA BC6 displays, tastekombinationen SP2+SP3 vil nu annoncere den aktuelle dato og tid, og SP1+SP2 emulerer Windows-tasten. (#8230)
 • Brugeren bliver nu spurgt en gang når NVDA starter, om der ønskes at der indsendes brugsstatistikker til NV Access, når der søges efter opdateringer. (#8217)
 • Hvis brugeren har erklæret sig enig i indsendelsen af brugsstatistikker til NV Access under søgningen efter opdateringer, vil NVDA nu sende navnet på den aktuelle driver der benyttes som talesyntese og til punktskrift. Dette vil hjælpe med at prioritere fremtidigt arbejde på disse drivere. (#8217)
 • Opdaterede liblouis punktoversætter til version 3.6.0. (#8365)
 • Opdaterede stien således at den peger til den korrekte tabel for russisk 8-punkt. (#8446)
 • Opdaterede eSpeak-ng til 1.49.3dev commit 910f4c2. (#8561)

Fejlrettelser


 • Tilgængelige etiketter i Google Chrome skulle gerne rapporteres oftere i gennemsynstilstand, særligt når selve etiketten ikke vises som indhold. (#4773)
 • Notifikationer er nu understøttede i Zoom. Dette inkluderer f.eks. når lyd slås til og fra og når der bliver modtaget beskeder. (#7754)
 • Punktoutput holder ikke længere op med at følge markøren i gennemsynstilstand, når der skiftes kontekstpræsentation i punkt. (#7741)
 • ALVA BC680 punktdisplays vil ikke længere undlade at initialisere en gang imellem. (#8106)
 • Som standard vil ALVA BC6 punktdisplays ikke længere udføre emulerede systemtastaturkommandoer, når der udføres tastekombinationer der inkluderer SP2+SP3 for at udløse intern funktionalitet. (#8230)
 • Ved et tryk på SP3 på et ALVA BC6 punktdisplay, vil ALT-tasten nu blive emuleret som forventet. (#8360)
 • NVDA annoncerer ikke længere overflødige tastaturskift. (#7383, #8419)
 • Musefølgning er nu meget mere præcis i Notepad og i andre applikationer der benytter redigerbare kontrolelementer til indtastning af almindelig tekst, når du befinder dig i et dokument med mere end 65535 tegn. (#8397)
 • NVDA vil genkende flere dialoger i Windows 10 og andre moderne applikationer. (#8405)
 • I Windows October 10 2018 Update og Server 2019 og senere, vil NVDA ikke længere have problemer med at følge systemfokus når en applikation fryser eller overbelaster systemet med hændelser. (#7345, #8535)
 • Brugere får nu at vide, hvis de forsøger at læse eller kopiere indholdet af en tom statuslinje. (#7789)
 • Rettede en fejl hvor ikke-valgte check boxe ikke blev rapporteret med tale, hvis kontrollen tidligere var delvist markeret. (#6946)
 • Navnet for det burmesiske sprog er nu vist korrekt under Windows 7 i NVDAs generelle indstillingspanel. (#8544)
 • NVDA vil nu meddele notifikationer som tilgængeligheden af læservisning i Microsoft Edge, samt hvor meget af den aktuelle side er indlæst. (#8423)
 • NVDA vil nu rapportere etiketten på en list, hvis forfatteren har angivet dette. (#7652)
 • 64-bit versionen af Media Player Classic er nu understøttet. (#6066)
 • Inputbevægelser, som du manuelt tildeler et bestemt punktdisplay, vil nu vises som at være tildelt det valgte display. Tidligere blev disse vist som om, at de tilhørte det aktuelle tilkoblede display. (#8108)
 • Flere forbedringer til understøttelse af Microsoft Word, når du anvender et punktdisplay og UI Automation er slået til.

  • Lignende andre multilinje tekstfelter, vil dit display nu panorere for at vise det første tegn i dokumentet på punkt ved første celle på dit display, når positionen befinter sig ved starten af et dokument. (#8406)
  • Reducerede ordmængden af fokuspræsentation mht. punkt og tale, når et Word-dokument får fokus. (#8407)
  • Markørflytning på punkt virker nu korrekt i en list i et Word-dokument. (#7971)
  • Nyindsatte punkter og numre rapporteres nu korrekt med tale og punkt. (#7970)

 • Det er nu muligt at installere tilføjelsespakker under Windows 10 1803 og senere, når funktionenn “Brug Unicode UTF-8 for verdensomspændende sprogunderstøttelse” er slået til. (#8599)

Ændringer for udviklere


For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner


For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Share

Vi kalder på NVDA-fællesskabet for hjælp

Vi har rigtig meget brug for alt jeres hjælp. Indlægget bliver en smule langt, men vi bliver nød til at udtrykke hvor vigtigt jeres feedback og bidrag er for fællesskabet. Disse ord er delvist oversættelseslederen Joseph Lees samt vores.

Dette er med henblik på oversættelsen, som kan bruge alt den feedback som I muligvis har. Denne opfordring gælder også andre sprog, men vi ønsker primært at kaste blikket på de danske bruger af skærmlæseren. Vi ønsker i dette indlæg at skrive om en situation der vil kræve en stor mængde af koordination mellem medlemmer af fællesskabet.

Vi er ved at udføre en stor gennemgang af diverse oversættelser, herunder tilføjelsespakker, dokumentation og NVDAs brugergrænseflade. Denne gennemgang har til formål at sikre at dokumentationen er opdateret, samt at strukturen af alle filer passer på den oprindelige engelske version. Dette gælder alle sprog, herunder dansk. Denne gennemgang foretages i flere trin, og er i skrivende stund næsten fuldført. Denne proces udføres af Joseph Lee, hvorefter det er er oversætterens ansvar at vedligeholde strukturen.

I denne anledning har vi brug for jeres feedback. Dette er ikke kun med henblik på strukturelle forskelle på den engelske og danske version, men også forslag til evt. bedre formuleringer af diverse sektioner i brugervejledningen eller i brugergrænsefladen benyttet af NVDA. Med strukturelle forskelle mener vi indrykning af tekst, om de korrekte tabeller er til stede i dokumentationen, osv.

Vi har opfordret til dette flere gange, men vi har desværre modtaget meget lidt feedback på vores arbejde. Med det i sinde, så beder vi jer om at huske på at jeres bidrag kan gøre en forskel. I kan hjælpe til med at gøre dele af NVDAs oversættelse mere forståelig. Vi fik mails for lidt tid siden om at nogle dele af NVDA var svære at forstå, og problemer som disse kan du være med til at ændre på. Med henblik på dette kan dine egne bidrag være med til at flere vil benytte NVDA, netop fordi der er et stærkt fællesskab omkring skærmlæseren med aktive medlemmer, der alle ønsker lige adgang til computere for alle i verden uanset sproget.

En af grundene til, at NVDA er så succesfuld, er på grund af arbejde af engagerede oversættere. Uden deres hjælp ville NVDA ikke være oversat til 52 sprog (herunder vores nyeste familiemedlem, makedonsk). Nogle af os blev en del af NVDA, fordi der var nogen (eller en gruppe mennesker), der fortsat tænkte på at gøre NVDA tilgængelig på vores sprog, og nogle af os blev prominente medlemmer af NVDA-fællesskabet gennem vores oversættelsesarbejde. For mennesker som mig skabte vi et bånd med NVDA gennem oversættelser, der forener hinanden for at give lige adgang til teknologi, selv om vi taler forskellige sprog og dialekter.

Men ligesom vi har gjort fremskridt med nedrivning af den sproglige mur, har mange oversættere tænkt, “hvad kan vi gøre bedre”. Med afgang af to langtids oversættelsesledere (en i 2014, den anden i år) blev det klart, at vi skulle tænke på, hvor vi er nu, hvilke problemer vi står over for, og hvad vi kan gøre for at fortsætte vores march mod lige adgang til teknologi uanset sproget. Specielt efter at nogle oversættere oplevede problemer med oversættelsesprocessen i et par uger og efter at have gennemgået commit-logs for forskellige sprog, indså vi, at vi begyndte at forsømme de folk, vi har til hensigt at tjene: brugere og hele NVDA-fællesskabet, og vi bliver nødt til at søge hjælp fra fællesskabet for at hjælpe os med at komme tilbage på sporet.

Problemer som vi oversættere har kæmpet med er problemer som følgende:

 • Forpligtelse: Vi har modtaget beskeder fra nogle mennesker som fortæller os, at de er villige til at oversætte NVDA til deres sprog. Nogle af dem viste engagement, mens vi aldrig hørte fra nogle igen eller ikke har set, hvad de har lavet. I tilfælde af et af sprogene troede denne person, at en person med begrænset computerfærdigheder kan oversætte en skærmlæser, men processen overvældede denne person.
 • Manglende opdateringer: Flere sprog (f.eks. Catalansk, nepalesisk, afrikansk og andre) er ikke blevet opdateret i flere år (i tilfælde af nepalesisk oversatte oversætterne for et par år siden, men er desværre gået bort). Oversættelsessamfundet forsøgte at kontakte ophavsmænd af disse sprog til ingen nytte, hvorefter der blev oprettet en wiki-side, der viser opdateringsstatus for hvert sprog.

På vegne af oversættelsesgruppen vil vi derfor gerne anmode om hjælp fra hele NVDA-fællesskabet til at løse oversættelsesproblemer, så vi kan komme tilbage på sporet. Nogle af disse emner påvirker ikke det danske arbejde med NVDA, men vi ønsker stadig at kaste jeres blik på disse punkter. Nærmere bestemt vil vi gerne bede om hjælp til følgende:

 • Opdatering af oversete sprog: De oversete sprog er afrikansk, amharisk, catalansk, islandsk, nepalesisk, punjabi og andre. Hjælp venligst med at opdatere disse sprog hvis du har de relevante færdigheder.
 • Nye sprog: Hvis du har de nødvendige færdigheder til at oversætte NVDAs brugergrænseflade og dokumentation til et andet sprog, kan du hjælpe os med at sprede lige adgang til teknologi til flere dele af verden gennem nye lokaliseringer.
 • Spred ordet om oversættelser: Ligesom nye og opdaterede sprog er vigtige, er det også vigtigt at tale om oversættelser. Spred venligst ordet om NVDA-oversættelser rundt om i verden.

Vi vil gerne have dig til et øjeblik at tænke på følgende: Vi bør ikke oversætte NVDA og relaterede materialer for sjov. Hvis vi oversætter NVDA bare fordi det er sjovt at gøre det, og vi synes det er en nem proces, så er vores arbejde ikke meget værd. Men hvis vi mener, at vores oversættelse nyder godt af os, men også hele NVDA-fællesskabet (nuværende og fremtidige medlemmer), og hvis vi er villige til at gøre en stor indsats for at forbedre kvaliteten af oversættelsesarbejdet, så vil vores arbejde være bedre end det fineste guld derude. Jeg håber personligt, at når NVDA 2018.3 kommer på gaden vil oversættelsesarbejdet trives til et punkt, hvor folk frivilligt vil tilføje nye oversættelser og / eller opdatere oversættelser i stedet for at vi går på udkig efter vedligeholdere af oversete oversættelser. Vi er nødt til at komme tilbage på sporet og kan ikke lade vores oversættelsesarbejde forblive forgæves længere, og denne gang har vi brug for at arbejde sammen med hele NVDA-fællesskabet for at forbedre vores situation.

For hele NVDA-fællesskabet: NVDA-oversættelser er, hvad der gør NVDA til et international projekt der kan benyttes overalt i verden, og dette arbejde er lige så vigtigt som at fremme NVDA over hele verden. Mange mennesker rundt om i verden kan ikke tale engelsk, fransk, kinesisk, spansk og andre verdenssprog, og for mange søger de en form for motorvej, der får dem til at opleve verden udenfor; den motorvej, for blinde mennesker, er computere, og for mange af dem er det en skærmlæser, der taler deres eget sprog. Hjælp venligst os oversættere med at komme tilbage på sporet, for uden din hjælp kan vi ikke gøre noget.

Når NVDA 2018.3 udgives, håber jeg at se en anden synsvinkel angående tilgængeligheden af NVDA rundt om i verden fra oversættere, hvilket er anderledes end ovenstående udsagn. Med andre ord afhænger NVDA-oversættelsens skæbne ikke kun af oversættere, men også af jer alle.

Tak, og vi håber virkelig at i vil komme med jeres feedback til os, så vi kan gøre et bedre arbejde.

Share