Du er her

Vi kalder på NVDA-fællesskabet for hjælp

Vi har rigtig meget brug for alt jeres hjælp. Indlægget bliver en smule langt, men vi bliver nød til at udtrykke hvor vigtigt jeres feedback og bidrag er for fællesskabet. Disse ord er delvist oversættelseslederen Joseph Lees samt vores.

Dette er med henblik på oversættelsen, som kan bruge alt den feedback som I muligvis har. Denne opfordring gælder også andre sprog, men vi ønsker primært at kaste blikket på de danske bruger af skærmlæseren. Vi ønsker i dette indlæg at skrive om en situation der vil kræve en stor mængde af koordination mellem medlemmer af fællesskabet.

Vi er ved at udføre en stor gennemgang af diverse oversættelser, herunder tilføjelsespakker, dokumentation og NVDAs brugergrænseflade. Denne gennemgang har til formål at sikre at dokumentationen er opdateret, samt at strukturen af alle filer passer på den oprindelige engelske version. Dette gælder alle sprog, herunder dansk. Denne gennemgang foretages i flere trin, og er i skrivende stund næsten fuldført. Denne proces udføres af Joseph Lee, hvorefter det er er oversætterens ansvar at vedligeholde strukturen.

I denne anledning har vi brug for jeres feedback. Dette er ikke kun med henblik på strukturelle forskelle på den engelske og danske version, men også forslag til evt. bedre formuleringer af diverse sektioner i brugervejledningen eller i brugergrænsefladen benyttet af NVDA. Med strukturelle forskelle mener vi indrykning af tekst, om de korrekte tabeller er til stede i dokumentationen, osv.

Vi har opfordret til dette flere gange, men vi har desværre modtaget meget lidt feedback på vores arbejde. Med det i sinde, så beder vi jer om at huske på at jeres bidrag kan gøre en forskel. I kan hjælpe til med at gøre dele af NVDAs oversættelse mere forståelig. Vi fik mails for lidt tid siden om at nogle dele af NVDA var svære at forstå, og problemer som disse kan du være med til at ændre på. Med henblik på dette kan dine egne bidrag være med til at flere vil benytte NVDA, netop fordi der er et stærkt fællesskab omkring skærmlæseren med aktive medlemmer, der alle ønsker lige adgang til computere for alle i verden uanset sproget.

En af grundene til, at NVDA er så succesfuld, er på grund af arbejde af engagerede oversættere. Uden deres hjælp ville NVDA ikke være oversat til 52 sprog (herunder vores nyeste familiemedlem, makedonsk). Nogle af os blev en del af NVDA, fordi der var nogen (eller en gruppe mennesker), der fortsat tænkte på at gøre NVDA tilgængelig på vores sprog, og nogle af os blev prominente medlemmer af NVDA-fællesskabet gennem vores oversættelsesarbejde. For mennesker som mig skabte vi et bånd med NVDA gennem oversættelser, der forener hinanden for at give lige adgang til teknologi, selv om vi taler forskellige sprog og dialekter.

Men ligesom vi har gjort fremskridt med nedrivning af den sproglige mur, har mange oversættere tænkt, “hvad kan vi gøre bedre”. Med afgang af to langtids oversættelsesledere (en i 2014, den anden i år) blev det klart, at vi skulle tænke på, hvor vi er nu, hvilke problemer vi står over for, og hvad vi kan gøre for at fortsætte vores march mod lige adgang til teknologi uanset sproget. Specielt efter at nogle oversættere oplevede problemer med oversættelsesprocessen i et par uger og efter at have gennemgået commit-logs for forskellige sprog, indså vi, at vi begyndte at forsømme de folk, vi har til hensigt at tjene: brugere og hele NVDA-fællesskabet, og vi bliver nødt til at søge hjælp fra fællesskabet for at hjælpe os med at komme tilbage på sporet.

Problemer som vi oversættere har kæmpet med er problemer som følgende:

  • Forpligtelse: Vi har modtaget beskeder fra nogle mennesker som fortæller os, at de er villige til at oversætte NVDA til deres sprog. Nogle af dem viste engagement, mens vi aldrig hørte fra nogle igen eller ikke har set, hvad de har lavet. I tilfælde af et af sprogene troede denne person, at en person med begrænset computerfærdigheder kan oversætte en skærmlæser, men processen overvældede denne person.
  • Manglende opdateringer: Flere sprog (f.eks. Catalansk, nepalesisk, afrikansk og andre) er ikke blevet opdateret i flere år (i tilfælde af nepalesisk oversatte oversætterne for et par år siden, men er desværre gået bort). Oversættelsessamfundet forsøgte at kontakte ophavsmænd af disse sprog til ingen nytte, hvorefter der blev oprettet en wiki-side, der viser opdateringsstatus for hvert sprog.

På vegne af oversættelsesgruppen vil vi derfor gerne anmode om hjælp fra hele NVDA-fællesskabet til at løse oversættelsesproblemer, så vi kan komme tilbage på sporet. Nogle af disse emner påvirker ikke det danske arbejde med NVDA, men vi ønsker stadig at kaste jeres blik på disse punkter. Nærmere bestemt vil vi gerne bede om hjælp til følgende:

  • Opdatering af oversete sprog: De oversete sprog er afrikansk, amharisk, catalansk, islandsk, nepalesisk, punjabi og andre. Hjælp venligst med at opdatere disse sprog hvis du har de relevante færdigheder.
  • Nye sprog: Hvis du har de nødvendige færdigheder til at oversætte NVDAs brugergrænseflade og dokumentation til et andet sprog, kan du hjælpe os med at sprede lige adgang til teknologi til flere dele af verden gennem nye lokaliseringer.
  • Spred ordet om oversættelser: Ligesom nye og opdaterede sprog er vigtige, er det også vigtigt at tale om oversættelser. Spred venligst ordet om NVDA-oversættelser rundt om i verden.

Vi vil gerne have dig til et øjeblik at tænke på følgende: Vi bør ikke oversætte NVDA og relaterede materialer for sjov. Hvis vi oversætter NVDA bare fordi det er sjovt at gøre det, og vi synes det er en nem proces, så er vores arbejde ikke meget værd. Men hvis vi mener, at vores oversættelse nyder godt af os, men også hele NVDA-fællesskabet (nuværende og fremtidige medlemmer), og hvis vi er villige til at gøre en stor indsats for at forbedre kvaliteten af oversættelsesarbejdet, så vil vores arbejde være bedre end det fineste guld derude. Jeg håber personligt, at når NVDA 2018.3 kommer på gaden vil oversættelsesarbejdet trives til et punkt, hvor folk frivilligt vil tilføje nye oversættelser og / eller opdatere oversættelser i stedet for at vi går på udkig efter vedligeholdere af oversete oversættelser. Vi er nødt til at komme tilbage på sporet og kan ikke lade vores oversættelsesarbejde forblive forgæves længere, og denne gang har vi brug for at arbejde sammen med hele NVDA-fællesskabet for at forbedre vores situation.

For hele NVDA-fællesskabet: NVDA-oversættelser er, hvad der gør NVDA til et international projekt der kan benyttes overalt i verden, og dette arbejde er lige så vigtigt som at fremme NVDA over hele verden. Mange mennesker rundt om i verden kan ikke tale engelsk, fransk, kinesisk, spansk og andre verdenssprog, og for mange søger de en form for motorvej, der får dem til at opleve verden udenfor; den motorvej, for blinde mennesker, er computere, og for mange af dem er det en skærmlæser, der taler deres eget sprog. Hjælp venligst os oversættere med at komme tilbage på sporet, for uden din hjælp kan vi ikke gøre noget.

Når NVDA 2018.3 udgives, håber jeg at se en anden synsvinkel angående tilgængeligheden af NVDA rundt om i verden fra oversættere, hvilket er anderledes end ovenstående udsagn. Med andre ord afhænger NVDA-oversættelsens skæbne ikke kun af oversættere, men også af jer alle.

Tak, og vi håber virkelig at i vil komme med jeres feedback til os, så vi kan gøre et bedre arbejde.

Share

En ny menu på siden og en opfordring til at bruge GitHub

Lige blot til orientering befinder der sig nu en menu til sociale links vedrørende NVDA, samt organisationen NV Access. Denne menu er at finde i bunden under siden hvor landmærket information om indhold befinder sig, nær søgefeltet.

Denne menu har til formål at skabe samling på alle de sociale links der er tilgængelige ang. NVDA, både danske websteder og engelske. Denne menu vil blive løbende opdateret, eftersom flere links bliver offentliggjort.

I denne menu findes også et link til GitHub, der er udviklingsstedet for hele NVDA-projektet. Her kan problemer rapporteres der ikke direkte vedrøre oversættelsen af NVDA, herunder følgende eksempler:

  • Fejl, der udviser en mærkværdig adfærd i programmets afvikling
  • Funktionsanmodninger: Disse anmodninger kan gøre det muligt at en funktion, du ønsker NVDA havde, kan medtages i en fremtidig opdatering
  • Forslag til eksisterende funktioner i NVDA
  • Rettelser til eksisterende funktioner ved hjælp af en “pull request”, der gør det muligt for de primære udviklere at kigge på din kode og godkende eller afvise den, samt kommentere dit arbejde
  • Diskussioner om NVDAs adfærd

GitHub er netop det sted, hvor alt udvikling samles på et sted. Det gælder også diverse diskussioner, eller bare hvis man har et spørgsmål eller et problem at dele med fællesskabet.
.. Platformen gør det nemt at samarbejde med andre. Hvis du åbner et “issue” (problem) vil du herefter modtage e-mails om kommentarer til din rapport. Dette er også tilfældet, hvis du selv har bidraget til en anden samtale.

Platformen er nem at bruge, og selvfølgelig er den tilgængelig. Det anbefales, at oversættelsesforslag ikke sendes til Github, men i stedet ved brug af informationerne på kontaktsiden i den primære menu herpå siden. Nogle af bidragsyderne følger med på GitHub, men det er ikke alle der kan lave ændringer til alle oversættelser.

Et indlæg vil blive udgivet om hvordan oversættelsesprocessen fungere for dem, som skulle være interesserede. Vi håber at klargøre hvordan processen hænger sammen, samt hvor det er bedst at rapportere feedback om selve oversættelsen af NVDA.

Share