Du er her

NVDA 2017.3 RC1 er nu frigivet

Indlæg opdateret d. 17-08-2017 kl. 21:29. Indlægget indeholder nu de nyeste ændringer fra NVDA.

Den nyeste version af NVDA er nu frigivet. Denne version er en “release candidate” som også var tilfældet med version 2017.2. Dette betyder, at denne version vil være identisk til version 2017.3, med mindre at der opstår kritiske problemer med versionen.

Du kan opdatere din version af NVDA ved at slå automatiske opdateringer til under NVDAs menu og ved at vælge “Generelt” under indstillingerne. Ønsker du manuelt at søge efter opdateringer, kan du ligeledes gøre dette fra NVDA-menuen, og under menupunktet “Hjælp” vælge “Søg Efter Opdateringer…”

Vi beklager, at der er mulige fejl i oversættelsen. Vi nåede ikke engang selv at fuldende arbejdet før “translatable string freeze” blev indført i dag. Dette betød desværre, at der er potentielle rettelser der ikke nævnes i de danske dokumenter. I dette indlæg henvises derfor til det engelske “What’s New” dokument, der ligeledes kan findes i din version af NVDA. Den mest utekniske måde at vise dette dokument på er ved at vælge engelsk som standardsprog under NVDAs generelle indstillinger, og derefter vælge “Help” og “What’s new”.

Vi beklager selvfølgelig dette, og vi bestræber os på at gøre et godt stykke arbejde. Den endelige version af NVDA 2017.3 vil ikke indeholde de nyeste oversættelsesrettelser,, men nyhederne vil blive frigivet her på siden.


Nyheder i NVDA


2017.3


Af væsentlige forbedringer i denne version kan nævnes indtastning ved brug af forkortet punktskrift, støtte for de nye Windows OneCore stemmer i Windows 10, indbygget understøttelse for Windows 10 OCR (tekstgenkendelse), samt mange andre forbedringer til punkt og web.

Nye Funktioner


 • En indstilling er blevet tilføjet til dialogen punktindstillinger. Den er “Vis meddelelser på ubestemt tid”. (#6669)
 • Beskeder i Microsoft Outlooks meddelelsesliste vil nu blive rapporteret med flag, hvis dette er passende. (#6374)
 • Den præcise type af en form i Microsoft Powerpoint vil nu blive rapporteret når et dias redigeres, såsom trekant, cirkel, video eller pil, i stedet for “shape”. (#7111)
 • Matematisk indhold (angivet i MathML) er nu understøttet i Google Chrome. (#7184)
 • NVDA kan nu benytte de nye Windows OneCore stemmer (også kendt som Windows Mobile Stemmer). Disse er inkluderet i Windows 10. Du kan få adgang til dem ved at tilgå NVDAs dialog “Talesyntese”. (#6159)
 • NVDAs brugerkonfigurationsfiler kan nu opbevares i brugerens lokale application data mappe. Dette kan aktiveres ved at ændre indstillingen ved brug af registreringsdatabasen. Se afsnittet “systemspecifikke parametre” i brugervejledningen for yderligere oplysninger. (#6812)
 • NVDA kan nu rapportere pladsholderværdier for felter i webbrowsere (specifikt, aria-placeholder er nu understøttet). (#7004)
 • Det er nu muligt at flytte imellem stavefejl i Microsoft Word når gennemsynstilstand er slået til ved brug af hurtignavigation (W og skift+W). (#6942)
 • Kontrollen datovælger, der er at finde i aftaledialogen i Microsoft Outlook, er nu understøttet. (#7217)
 • Det aktuelt valgte forslag rapporteres nu i Windows 10 Mail Til/CC felter, samt I Windows 10 søgefeltet. (#6241)
 • En lyd er nu afspillet, når forslag vises i bestemte felter i Windows 10 (f.eks. startskærmen, søg i indstillinger, Windows 10 mail til/CC felter). (#6241)
 • Automatisk rapportering af meddelelser i Skype for Business, såsom når en person starter en samtale med dig. (#7281)
 • Automatisk rapportering af meddelelser i Microsoft Edge, såsom når en overførsel er påbegyndt. (#7281)
 • Du kan nu indtaste i både forkortet og uforkortet punktskrift på et punktdisplay med et punkttastatur. Se afsnittet “Indtastning med punkt” for flere informationer. (#2439)
 • Du kan nu indtaste Unicode punkttegn fra punkttastaturet på et punktdisplay ved at vælge Unicode-punkt som indtastningstabel i dialogen “Punktindstillinger”. (#6449)
 • Understøtter nu punktdisplayet SuperBraille der bruges i Taiwan. (#7352)
 • Ny punktoversættelsestabeller: Dansk 8-punkt computerpunkt, litauisk, persisk 8-punkt computerpunkt, persisk uforkortet, slovensk 8-punkt computerpunkt. (#6188, #6550, #6773, #7367)
 • Forbedrede punkttabellen for engelsk (U.S) 8-punkt computerpunkt, således at tabellen understøtter punkttegn, eurotegnet såvel som accenterede bogstaver. (#6836)
 • NVDA kan nu benytte tekstgenkendelsesfunktionaliteten indbygget i Windows 10 til genkendelse af tekst i billeder eller utilgængelige applikationer. (#7361)

  • Sproget til tekstgenkendelse kan indstilles i dialogen Windows 10 OCR i NVDAs indstillinger.
  • For at udføre tekstgenkendelse på det aktuelle navigatorobjekt, tryk NVDA+R.

   • Se sektionen om tekstgenkendelse i brugervejledningen for yderligere oplysninger.


 • Du kan nu vælge hvordan sammenhængende informationer vises på et punktdisplay når et objekt har fokus ved brug af indstillingen “Præsentation af fokus sammenhæng” i NVDAs punktindstillinger. (#217)

  • F.eks. muligheden “fyld display med sammenhængsændringer” og “kun når der rulles” kan gøre arbejde med lister meget nemmere, da punkterne ikke vil ændre deres position hele tiden.

   • Se afsnittet “Præsentation af fokus sammenhæng” for yderligere informationer og eksempler.


 • NVDA understøtter nu komplekse dynamiske net såsom regneark, hvor kun noget af indholdet er indlæst og vist (specifikt aria-rowcount, aria-colcount, aria-rowindex og aria-colindex attributter introduceret i ARIA 1.1). (#7410)

Ændringer


 • En ubunden bevægelse (script_restart) er nu blevet tilføjet således NVDA hurtigt kan genstartes. (#6396)
 • Tastaturlayoutet kan nu indstilles fra NVDAs velkomstdialog. (#6863)
 • Mange flere kontroltyper og tilstande har nu tilknyttede forkortelser i punktskrift. Disse kan findes under afsnittet “Punktforkortelser for felttyper, felttilstande og landmærker” i brugervejledningen. (#7188, #3975)
 • Opdaterede eSpeak NG til 1.49.1. (#7280)
 • Listerne over indtastning- og oversættelsestabeller sorteres nu alfabetisk. (#6113)
 • Opdaterede Liblouis Braille Translator til 3.2.0. (#6935)
 • Den punkttabel der benytte som standard er nu Unified English Braille Code grade 1. (#6952)
 • Som standard vil NVDA nu kun vise sammenhængende information på et punktdisplay når de ændres, og når et objekt har fokus. (#217)

  • Tidligere blev der vist så meget information som muligt, uanset om du havde set informationen før.
  • Du kan vende tilbage til den tidligere adfærd ved at ændre indstillingen “Præsentation af fokus sammenhæng” i NVDAs punktindstillinger.
  • Når punkt benyttes kan markøren konfigures til at tage en anden form, når den tøjres til fokus eller læsning. (#7112)

 • NVDA-logoet er blevet opdateret. Det opdaterede NVDA-logo er en stiliseret blanding af bogstaverne NVDA i hvid, på en solid lilla baggrund. Dette sikrer, at det vil være synligt på enhver farvet baggrund, og bruger lilla fra NV Access logo. (# 7446)

Fejlrettelser


 • Redigerbare div-elementer i Chrome har ikke længere deres label rapporteret som deres værdi når gennemsynstilstand benyttes. (#7153)
 • Et tryk på end-tasten i et tomt dokument når gennemsynstilstand er aktiv i Microsoft Word vil ikke længere udløse en Runtime-fejl. (#7009)
 • Gennemsynstilstand er nu korrekt understøttet når et dokument er givet den specifikke ARIA-rolle “document” i Microsoft Edge. (#6998)
 • Du kan nu vælge eller fravælge til slutningen af linjen ved brug af Skift+end i Microsoft Word, selv når markøren befinder sig på det sidste tegn på linjen. (#7157)
 • Hvis en dialog indeholder en behandlingslinje, vil denne nu blive opdateret i punkt. Dette betyder f.eks. at den resterende tid i NVDAs “Henter opdatering” dialog nu kan læses på punkt. (#6862)
 • NVDA vil nu annoncére ændringer af valg for bestemte combobokse i Windows 10, såsom automatisk afspilning i indstillinger. (#6337).
 • Unødvendigt information bliver ikke længere annoncéret i dialoger til oprettelse af møder/aftaler i Microsoft Outlook. (#7216)
 • Bip for ubestemte behandlingslinjer, såsom når der søges efter opdatering, vil kun forekomme når output af behandlingslinjer sættes til bip. (#6759)
 • Celler vil nu igen blive rapporteret når der piles rundt i et regneark i Microsoft Excel 2003 og 2007. (#8243)
 • i Windows 10 Creators Update og nyere vil gennemsynstilstand er nu igen blive slået til automatisk, når der læses email i Windows 10 Mail. (#7289)
 • På de fleste punktdisplays med punkttastaturer vil punkt 7 nu slette sidst indtastede punktcelle eller tegn, og punkt 8 trykker på enter-tasten. (#6054)
 • Når markøren bevæges i redigerbart tekst (f.eks. med markørtasterne eller backspace), vil NVDAs udtalte feedback nu være mere præcist i mange tilfæld, særligt i Chrome og terminalapplikationer. (#6424)
 • Indholdet i signaturredigering i Microsoft Outlook 2016 kan nu læses. (#7253)
 • NVDA vil ikke længere være grunden til at nogle Java Swing applikationer bryder ned, når der navigeres i tabeller. (#6992)
 • NVDA vil ikke længere annoncere toastbeskeder i Windows 10 Creators Update flere gange end nødvendigt. (#7128)
 • Efter en søgning vil et tryk på Enter-tasten for at lukke startmenuen ikke længere annoncere søgetekst i Windows 10. (#7370)
 • Udførelse af bogstavnavigation mellem overskrifter er nu markant hurtigere i Microsoft Edge. (#7343)
 • Navigation i gennemsynstilstand i Microsoft Edge springer ikke længere over store dele af hjemmesider (f.eks. temaet WordPress 2015 på hjemmesider skabt af WordPress). (#7143)
 • Landmærker er nu rigtigt lokaliserede i andre sprog end engelsk, når Microsoft Edge benyttes som browser. (#7328)
 • Punkt følger nu korrekt markeringen af tekst, når der markeres mere tekst end der er bredde på displayet. F.eks. vælger du flere linjer med skift+pil ned, vil den sidst valgte linje vises. (#5770)
 • I Firefox rapporterer NVDA ikke længere “sektion” flere gange, når der åbnes detaljer for en tweet på twitter.com. (# 5741)
 • Navigering af layouttabeller ved brug af tastaturkomandoer i gennemsynstilstand er ikke længere muligt, med mindre at rapportering af layouttabeller er slået til. (#7382)
 • NVDA vil nu springe over skjulte tabelceller i Chrome og Firefox, når tabelkommandoer benyttes i gennemsynstilstand. (#6652, #5655)

Ændringer for udviklere


For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner


For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

God fornøjelse. De omtalte sektioner vil være at læse nedenunder. Disse vil heller ikke være inkluderede i den aktuelle version af NVDA, før den næste version udkommer. Vi beklager endnu engang. Her følger brugervejledningen til tekstgenkendelse i den nye version af NVDA.

Indholdsgenkendelse


Når forfattere ikke giver tilstrækkelig information til en skærmlæserbruger til at bestemme indholdet af noget, kan forskellige værktøjer bruges til at forsøge at genkende indholdet fra et billede.
NVDA understøtter den optiske tegngenkendelse (OCR) -funktionalitet indbygget i Windows 10 ftil at genkende tekst fra billeder.
Yderligere indholdsgenkendelse kan leveres i NVDA add-ons.Når du bruger en kommando til genkendelse af indhold, genkender NVDA indhold fra det aktuelle navigatorobjekt.
Som standard følger navigatorobjektet systemfokus eller markøren i gennemsynstilstand, så du kan som regel bare flytte fokusmarkøren eller markøren der benyttes i gennemsynstilstand, hvor du ønsker den.
Hvis du for eksempel flytter markøren der benyttes i gennemsynstilstand til en grafik, vil tekstgenkendelse udføres på grafikken som standard.
Du kan også benytte objektnavigering til for eksempel at genkende indholdet af et helt programvindue.Når tekstgenkendelsen er udført, vil resultatet blive præsenteret i et dokument, der ligner gennemsynstilstand, så du kan læse oplysningerne med markørtaster osv.
Et tryk på Enter eller mellemrum vil aktivere (normalt klikke) teksten ved markøren, hvis det er muligt.
Et tryk på escape afviser genkendelsesresultatet.


Windows 10 OCR

Windows 10 indeholder OCR til mange sprog.
NVDA kan bruge denne funktionalitet til at genkende tekst fra billeder eller utilgængelige applikationer.Du kan indstille det sprog, der skal bruges til tekstgenkendelse i dialogboksen Windows 10 OCR.
Yderligere sprog kan installeres ved at åbne startmenuen, vælge Indstillinger, vælge Tid og sprog, Område og sprog og derefter vælge Tilføj et sprog.For at genkende teksten af det aktuelle navigatorobjekt ved hjælp af Windows 10 OCR, skal du trykke på NVDA + r.

Share

Forfatter: Nicolai Svendsen

Jeg er blind og har en førerhund ved navn Balou. Jeg arbejder frivilligt med det danske arbejde til NVDA, og forsøger selvfølgelig at gøre det så godt som muligt. Jeg ønsker at formidle budskabet om NVDA, og jeg er meget aktiv i fællesskabet. Jeg har brugt NVDA i ni år nu. Jeg er i skrivende stund 27 år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.