Du er her

NVDA 2017.2 RC1 er nu frigivet

Nu er 2017.2 RC1 frigivet. Dette betyder, a der er mulige smårettelser i denne version, og at der vil komme en nyere version af 2017.2 senere i forløbet. Disse versioner kan stadig benyttes, og er for det meste sådan NVDA 2017.2 vil fungere, når den endelige version frigives.
Du kan opdatere din version af NVDA ved at aktivere automatiske opdatering under NVDA-menuen, og ved at vælge generelle indstillinger under menuen indstillinger, eller ved at trykke NVDA+CTRL+G. DU kan også søge efter opdateringer ved at vælge “Søg efter opdateringer…” under Hjælp menuen i NVDAs menu.
For at se, hvad der er nyt, kan du læse det tidligere indlæg her på siden, eller kigge under Hjælp menuen i NVDA når du har opdateret din version af skærmlæseren.
Husk, at hvis du har feedback, fortsæt endelige med at skrive til os. God fornøjelse med den nye version af NVDA!

Share

Skynd DIg og du kan stadig nå at komme med feedback

Her er kort et indlæg til at opfordre læserne om, at det snart er sidste chance for at få indflydelse på den kommende version af NVDA.
SOm jeg skrev i går, så er vi i den sidste fase af NVDA 2017.2. Dette betyder, at det for det meste kun vil være oversættelsesrettelser, der tilføjes til den kommende version fremover før den frigives. Hvis du har forslag til oversættelsen, eller hvis der er ting der er dårligt formulerede i NVDA på dansk, så skriv endeligt til os. Din chance er her nu!

Husk, at du har til d. 22. maj kl. 00:00:00 UTC til at indsende dine forslag! Du er mere end velkommen.

FOr at sende dine forslag til os, kig blot under siden til at kontakte projektet. Der vil du finde både en formular såvel som en email-adresse.

Skynd dig! Hvis du ikke når det, så er der dog altid den næste version!

Share

Nu Stiger Spændingen: NVDA 2017.2 er snart klar

I dag har vi igangsat den sidste fase før NVDA 2017.2 frigives. Denne er kendt som “translatable string freeze,” hvor alle ændringer der fremover indsendes til projektet primært vil bestå af oversættelsesrettelser. Alle andre ændringer skal derfor godkendes af de primære udviklere, før de sendes til projektet, og disse vil for det meste kun bestå af vigtige fejlrettelser. Oversætterne har til d. 22. maj kl. 00:00:00 UTC til at sende deres rettelser. Revisioner sendt derefter vil ikke blive medtaget i NVDA 2017.2.

Jeg har valgt at løfte sløret for de nye ændringer i NVDA 2017.2, og der kan komme andre ændringer henad vejen. Disse er kun ændringerne, som de ser ud nu. Vi er i den endelige fase, men det betyder ikke, at ændringer til NVDA ikke kan opstå før den endelige frigivelse af NVDA 2017.2. Denne list af ændringer og forbedringer vil også være at finde i de aktuelle NVDA snapshots, eller når den endelige version af NVDA frigives.

Nyheder i NVDA 2017.2


Af væsentlige forbedringer i denne version af NVDA kan nævnes fuld understøttelse for lyddæmpning i Windows 10 Creators Update, rettelser for flere problemer mht. udvalg af elementer i gennemsynstilstand (herunder vælg alt), markante forbedringer til understøttelse af Microsoft Edge, og forbedringer på internettet, herunder når elementer markeres som aktuelle ved brug af aria-current.

Nye Funktioner


 • Information for cellekanter i Microsoft Excel kan nu rapporteres med NVDA+F. (#3044)
 • Tilføjede støtte for aria.current attributter. (#6358)
 • Støtter automatisk skift af sprog i Microsoft Edge. (#6852)
 • Støtter Windows Lommeregner på Windows 10 Enterprise LTSB (Long-Term Servicing Branch) og Server. (#6914)
 • Ved at udføre kommandoen til at læse den aktuelle linje tre gange hurtigt, vil linjen blive stavet ved brug af tegnbeskrivelser. (#6893)
 • Nyt sprog: Burmesisk
 • Unicode op og ned samt brøksymboler udtales nu som forventet. (#3805)

Ændringer


 • Når simpel læsning benyttes til at navigere i applikationer der gør brug af UI Automation, bliver flere non-content beholdere ignoreret så navigation bliver lettere. (#6948, #6950)

Fejlrettelser


 • Menupunkter på websider (menupunkt, checkboks og radioknapper) kan nu aktiveres i gennemsynstilstand. (#6735)
 • Rapportering af navneark i Excel er nu oversat. (#6848)
 • Når dialogen “Bekræft sletning” i indstillingsprofiler er aktiv, kan tasten Esc benyttes til at afvise dialogen. (#6851)
 • Rettede nogle nedbrud i Mozilla Firefox og andre Gecko-applikationer, hvor funktionen multi-process er slået til. (#6885)
 • Rapportering af baggrundsfarven er nu mere præcis i skærmlæsning, når tekst tegnes med en gennemsigtig baggrund. (#6467)
 • Forbedrede støtte for aria.describedby i Internet Explorer 11, herunder i iframes og når mere end et ID er angivet. (#5784)
 • NVDAs lyddæmpning virker nu i Windows Creators Update som den gjorde i tidligere Windows versioner (Dæmp når der udsendes tale og lyde, Altid dæmp, og Ingen lyddæmpning er tilgængelige). (#6933)
 • NVDA vil ikke længere undgå at navigere eller rapportere bestemte (UIA) kontroller hvor en tastaturgenvej ikke er defineret. (#6779)
 • To tomme mellemrum er ikke længere tilføjet for informationer om tastaturgenveje for bestemte(UIA) kontroller. (#6790)
 • Bestemte tastekombinationer på HIMS displays (f.eks. mellemrum+4) vil ikke længere tilfældigt fejle. (#3157)
 • Rettede en fejl der gjorde, at tilkobling af et punktdisplay kunne fejle i nogle tilfæld, når en serielport åbnes på et system der benyttede et andet sprog end engelsk. (#6845)
 • Reducerede chancen for at beskadige konfigurationsfilen, når Windows lukkes ned. Konfigurationsfiler skrives nu til en midlertidig fil før den erstatter den aktuelle konfigurationsfil. (#3165)
 • Når kommandoen til at læse den aktuelle linje udføres to gange hurtigt, vil det tilpassende sprog benyttes til udtalen af tegn. (#6726)
 • Navigation ved brug af linjer er nu 3x hurtigere i Microsoft Edge i Windows Creators Update. (#6994)
 • NVDA vil ikke længere rapportere “Web Runtime grouping”, når der bliver fokuseret på et dokument i Microsoft Edge i Windows Creators Update. (#6948)
 • Alle eksisterende versioner af SecureCRT er nu understøttet. (#6302)
 • Adobe Acrobat Reader går ikke længere ned i bestemte PDF-dokumenter (specifikt dem, der indeholdte tomme ActualText attributter). (#7021, #7034)
 • Interaktive tabeller (Aria grids) springes ikke længere over i Microsoft Edge, når der navigeres mellem tabeller ved brug af T og skift+T. (#6977)
 • Når der trykkes skift+hjem i gennemsynstilstand og der er valgt forud, vil kommandoen fravælge til begyndelsen af linjen som forventet. (#5746)
 • Når kommandoen vælg alt (CTRL+A) benyttes i gennemsynstilstand, vil kommandoen nu ikke længere undgå at vælge alt tekst, hvis markøren ikke er placeret på tekstens begyndelse. (#6909)
 • Rettede nogle andre sjældne problemer mht. udvalg af indhold i gennemsynstilstand. (#7131)

Dette er den aktuelle liste af nye funktioner, ændringer og fejlrettelser. Den ovenstående liste vil muligvis blive opdateret eller rettet til, hvis der opstår mere præcise formuleringer af diverse ændringer. Den seneste liste af ændringer vil som nævnt før være at finde i NVDA 2017.2 eller her på hjemmesiden.

Share