Nyheder

Dele af NVDACon 2018 er nu tilgængelige

Nogle sessioner fra NVDACon 2018 er nu at finde på hjemmesiden. Tilgængelige sessioner inkludere indtil videre Joseph Lees teknisk support, NV Access Keynote, det første forum og en promovering ang. fællesskabet.

Flere sessioner vil løbende blive offentliggjort eftersom de er klar, og siden over denne konference samt tidligere arrangementer kan findes på siden over tidligere NVDACon konferencer.

Rigtig god fornøjelse!

Share

NVDA 2018.2 RC2 er nu frigivet

Der har lige været to RC-versioner af NVDA lige efter hinanden, henholdsvist 2018.2 RC1 og 2018.2 RC2.

Eftersom dette er release candidate, så betyder det at disse vil ligne den endelige version af NVDA 2018.2, med mindre kritiske fejl opstår.

Nedenunder kan du se, hvad der er nyt i NVDA 2018.2 RC2. Redigering: Disse nyheder er også aktuelle for den endelige 2018.2 version, der udkom 13. juni 2018.

2018.2


Af væsentlige forbedringer i denne version kan nævnes understøttelse for tabeller i Kindle for PC, støtte for Humanwear BrailleNote Touch og BI14 punktdisplays, forbedringer til OneCore og SAPI5-talesynteser, forbedringer til Microsoft Outlook og meget mere.

Nye Funktioner


 • NVDA rapporterer nu hvor mange kolonner og rækker en tabel omfatter med tale og punkt. (#2642)
 • Kommandoer til tabelnavigation kan nu benyttes i Google Docs (med braille-tilstand slået til). (#7946)
 • Det er muligt at navigere rundt i tabeller i Kindle for PC. (#7977)
 • Understøtter BrailleNote touch og Brailliant BI 14 punktdisplays via både USB og bluetooth. (#6524)
 • NVDA kan nu annoncere notifikationer fra apps som Lommeregner og Windows Store. (#8045)
 • Nye punkttabeller: Litauisk ottepunkt, ukrainsk, mongolsk Niveau 2. (#7839)
 • Tilføjede et script, der kan rapportere tekstformatering under den aktuelle punktcelle. (#7106)
 • Det er nu muligt at udskyde installationen af NVDA til et mere bekvemt tidspunkt. (#4263)
 • Nye sprog: Mongolsk, schweizisk tysk.
 • Du kan nu benytte kommandotasterne CTRL, Skift, Alt, Windows og NVDA fra dit punkttastatur og kombinere disse kommandotaster med punktindtastning (f.eks. trykke CTRL+S.) (#7306)

  • Du kan tildele disse kommandotaster ved brug af kommandoerne, der er at finde under emulerede tastaturtryk i dialogen for inputbevægelser.

 • Gendannede understøttelse for Handy Tech Braillino og Modular (med gammel firmware) displays. (#8016)
  (#8016)
 • Dato og tid for understøttede Handy Tech-enheder (herunder Active Braille og Active Star) vil nu blive automatisk synkroniseret ved hjælp af NVDA, hvis tiden er mere end 5 sekunder bagud. (#8016)
 • En inputbevægelse kan nu tildeles for at midlertidigt deaktivere alle udløsere for alle indstillingsprofiler. (#4935)

Ændringer


 • Statuskolonnen i dialogen for styring af tilføjelsespakker vil nu indikere om pakken er aktiveret eller deaktiveret, hvor den før viste om pakken var i gang eller stoppet. (#7929)
 • Opdaterede liblouis Braille Translator til 3.5.0. (#7839)
 • Den litauiske punktoversættelsestabel er blevet omdøbt til litauisk sekspunkt for at undgå forvirring, da vi nu har en tabel til litauisk ottepunkt. (#7839)
 • Det fransk (Canada) niveau 1 og niveau 2 punkttabeller er blevet erstattet med Fransk (Unified) og Fransk (Niveau 2). (#7839)
 • De sekundære markørsammenføringsknapper på Alva BC6, EuroBraille og Papenmeier punktdisplays rapporterer nu tekstformateringen under den aktuelle punktcelle. (#7106)
 • Forkortede punkttabeller vil nu automatisk falde tilbage til uforkortet tilstand, hvis du befinder dig på et uredigerbart kontrolelement (f.eks. kontroller hvor der ikke befinder sig en markør eller i gennemsynstilstand). (#7306)
 • NVDA er nu mindre ordrig, når en aftale eller en tid i Outlook-kalenderen dækker hele dagen. (#7949)
 • Alle NVDAs indstillinger kan nu findes i en enkelt indstillingsdialog under NVDA>Præferencer>Indstillinger. (#7302)
 • Standardsyntesen for NVDA, når du kører Windows 10, vil nu være Windows OneCore i stedet for eSpeak. (#8176)

Fejlrettelser


 • NVDA har ikke længere problemer med at læse kontroller, når du befinder dig i indstillingerne du skal benytte for at logge ind på din Microsoft-konto, hvis du har indtastet en email-adresse. (#7997)
 • NVDA vil ikke længere fejle ved oplæsning af en side, når du bevæger dig til den forrige side i Microsoft Edge. (#7997)
 • NVDA vil ikke længere ukorrekt meddele det endelige tegn, når du logger på ved brug af en PIN-kode i Windows 10. (#7908)
 • Mærker på check boxe og radioknapper i Chrome og Firefox annonceres ikke længere to gange, når der bruges bogstavnavigation eller tab-tasten benyttes. (#7960)
 • Håndter aria-current med en værdi false som false i stedet for true (#7892).
 • Stemmerne tilhørende Windows OneCore vil ikke længere være ude af stand til at indlæse, hvis en konfigureret stemme tilhørende den pågældende talesyntese er blevet fjernet. (#7999)
 • Det er nu hurtigere at skifte imellem stemmer, når Windows OneCore benyttes. (#7999)
 • Rettede ukorrekt punktoutput for flere punkttabeller, herunder store bogstaver i ottepunkt forkortet dansk punkt. (#7526, #7693)
 • NVDA kan nu rapportere flere typer af punkter i Microsoft Word. (#6778)
 • Udførelse af scriptet til rapportering af tekstformatering vil ikke længere have uventede resultater og flytte læsepositionen. (#7869)
 • Punktindtastning vil ikke længere lade dig benytte forkortet punktskrift hvor det ikke er tilladt (f.eks. hele ord vil ikke længere blive sendt til systemet udenfor tekstindhold og i gennemsynstilstand). (#7306)
 • Rettede forbindelsesproblemer med Handy Tech Easy Braille og Braille Wave displays. (#8016)
 • I Windows 8 og nyere, vil NVDA ikke længere annoncere “Ukendt”, når du åbner et menupunkt fra en hurtiglink-menu (Windows+X). (#8137)
 • Modelspecifikke kommandoer til knapper på Hims-punktdisplays virker nu som forventet ifølge brugervejledningen. (#8096)
 • NVDA vil nu forsøge at rette system COM registration-problemer, der kan gøre programmer som Firefox og Internet Explorer utilgængelige og rapportere “Ukendt”. (#2807)
 • Løste en fejl i joblisten der gjorde, at man ikke kunne benytte NVDA til at få bestemte detaljer for en proces oplyst. (#8147)
 • Nyere Microsoft SAPI5-stemmer er ikke længere forsinkede når de er færdig med at tale. Dette gør disse stemmer mere effektive under navigering. (#8174)
 • NVDA rapporterer ikke længere (LTR og RTL-tegn) med punkt eller under oplæsning af enkle tegn, når du bruger uret i nyere versioner af Windows. (#5729)
 • Detektion af rulletaster på Hims Smart Beetle displays er nu igen pålidelig. (#6086)
 • I nogle tekstkontroller, især Delfi-applikationer, er informationer oplyst vedr. navigation og redigering blevet meget mere pålidelige. (#636, #8102)
 • NVDA vil ikke længere rapportere yderligt overflødige informationer, når der skiftes mellem job med ALT+Tab. (#8258)

Ændringer for udviklere


For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner


For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Husk endelig at komme med feedback!

Share

Så er NVDACon 2018 her endelig, med skema

Som jeg har skrevet om på Twitter, så er NVDACon lige om hjørnet, og starter allerede d. 1. juni til d. 3. juni. Denne gang er temaet hvordan vi sammen kan fremtidssikre NVDA.

Skemaet har ikke været tilgængeligt før i dag, men skemaet følger naturligvis nedenunder.

For dem, som ikke ved hvad NVDACon er, så er det den årlige konference om NVDA. Her kan alle diskutere NVDA, samt komme med ris og ros om skærmlæseren. Udviklere vil også være til stede for at snakke om deres tilføjelsespakker, men brugere kommer også til at diskutere NVDA med hinanden. Hele begivenheden finder sted ved brug af TeamTalk, som du endda kan bruge på din mobil.

Du kan deltage direkte ved at benytte det direkte link til serveren, eller benytte følgende informationer:

 • Serveradresse: nvdacon.org
 • Port: TCP 10333 og UDP 10333 (disse er standardindstillingerne

Her følger skemaet.

Diskussionsforum

Beskrivelse

Dette forum er den perfekte mulighed for at diskutere NVDA sammen med andre medlemmer af fællesskabet. I forumet kan du diskutere med brugere samt udviklere om eksempelvis problemer med NVDA, NVDAs funktioner, og give ris og ros. Det er den perfekte mulighed for at stille spørgsmål. Dette giver dig også en mulighed for at udvide dit globale netværk af NVDA-brugere, og evt. skabe nye venskaber.

Detaljer

 • Sessionen foregår d. 01-06-2018 kl. 21:00
 • Sessionen gentages d. 02-06-2018 kl. 11:00 således andre folk i andre tidszoner for chance for at deltage
 • Type: Åbent forum

Teknisk support – Invester i NVDA

Beskrivelse

Joseph Lee, en international vedligeholder af fællesskabet, vil snakke om teknisk support og hvordan dette kan forbedres. Han vil også yderligere belyse emnet ved at fremhæve kodebidrag fra tredjeparter til NVDA, samt hvordan der kan gives teknisk support til hele fællesskabet.

Detaljer

 • Sessionen foregår d. 02-06-2018 kl. 00:00
 • Foredragsholder: Joseph Lee
 • Type: Foredrag

Bemærk: Nedenstående to punkter af programmet er hovedsageligt hurtige præsentationer. Dette betyder, at de forekommer lige efter hinanden.

NVDA-venlig, rigtig præcis optisk tegngenkendelse ved brug af ScanSnap(R) dokumentscanner

Beskrivelse

Mobil dokumentscanner ‘ScanSnap ® ix100’ gør det muligt at benytte OCR (optisk tegngenkendelse) af dokumenter udskrevet på et ark papir. Driversoftware, kaldet ‘ScanSnap Manager’ til ScanSnap (Windows version), er NVDA-venlig og nem at bruge. Hver knap i softwaren er tilgængelig og korrekt mærket. Sammen med OCR-softwaren ABBYY FineReader for ScanSnap muliggør denne løsning meget nøjagtig tegngenkendelse af dokumenter scannet af ScanSnap.

Detaljer

 • Sessionen foregår d. 02-06-2018 kl. 13:00
 • Præsenteret af Minako Nonogaki

Bygning og håndtering af et virtuelt fællesskab, for at sikre lige adgang for alle

Beskrivelse

I April 2017 lancerede vi vores Virtual Technology Club. Ideen bag dette er at for mange, som har brug for teknisk support, så kan mange mennesker få de mest brugbare råd ved hjælp af en diskussion. Vi har oprettet et virtuelt rum hvor dette kan foregå, samt skabt et sted, hvor folk kan benytte hinandens ekspertise, uanset hvor i verden de befinder sig.

Mange af de folk som benytter tjenesten er brugere af NVDA, og vi støtter aktivt denne skærmlæser.

Detaljer

 • Denne session foregår d. 02-06-2018 kl. 13:30
 • Præsenteret af Stuart Lawler (National Council for the Blind of Ireland (NCBI))

Shared Computer, Audacity og fremtidige tilgængelighedsprojekter

Beskrivelse

Robert præsentere sine tilføjelsespakker, herunder Shared Computer og en tilføjelsespakke for Audacity version 2.2.2. Han giver lidt indsigt i Audacity version 2.3.0 og bekymringer om tilgængeligheden. Han viser nogle eksempler, men snakker også om nogle af hans nye projekter (f.eks. et nyt redigeringsværktøj til .po-filer)

Detaljer

 • Foredraget foregår 02-06-2018 kl. 16:00
 • Præsenteret af Robert Hänggi
 • Type: Foredrag

Bemærk: Nedenstående tre punkter af programmet er hovedsageligt hurtige præsentationer. Dette betyder, at de forekommer lige efter hinanden.

Nye NVDA-tilføjelsespakker: SentenceNav og IndentNav

Beskrivelse

I denne hurtige præsentation kan du lære om to nye tilføjelsespakker til NVDA, nemlig Indent nav og SentenceNav.

Detaljer

 • Sessionen foregår d. 02-06-2018 kl. 20:00
 • Præsenteret af Tony Malykh

Introduktion til Clipspeak

Beskrivelse

Denne session introducere tilføjelsespakken Clipspeak, samt dens funktioner.

Detaljer

 • Sessionen foregår d. 02-06-2018 kl. 20:30
 • Præsenteret af Damien Sykes-Lindley

JAWS-scripteren tackler NVDA-tilføjelsespakker – hvad jeg allerede har gjort og har tænkt mig at gøre

Beskrivelse

Doug Lee, som er mest kendt for at have skrevet utallige scripts til JAWS gennem de sidste 18 år, har nu tænkt sig at lave tilføjelser til NVDA. Han beskriver sine aktuelle bidrag til fællesskabet, samt hvad han har tænkt sig fremover.

Detaljer

 • Sessionen foregår 02-06-2018 kl. 21:00
 • Præsenteret af Doug Lee

Keynote med NV Access

Beskrivelse

Hvert år under konferencen holder NV Access en keynote.

Dette år vil vise sig at være de største ændringer til udviklingen af NVDA-projektet der nogensinde er set, og NVDACon byder endnu engang NV Access velkommen så de kan tale om, hvad dette betyder for projektet fremover, samt hvordan de fremtidssikre NVDA.

Denne gang vil præsentationen af keynote ske live, hvorefter keynoten genafspilles 8 timer senere. Dette giver europæiske og asiatiske lyttere en chance for at følge med. Til sidst vil der være mulighed for endnu engang at stille spørgsmål for dem der ikke havde mulighed for at deltage første gang.

Detaljer

 • Denne session foregår d. 03-06-2018 kl. 03:00
 • Denne session gentages d. 03-06-2018 kl. 12:00
 • Præsenteret af NV Access
 • Type: Keynote

Afsluttende forum

Beskrivelse

Dette er det afsluttende forum i NVDACon 2018, hvor vi diskutere vores oplevelser af arrangementet, og for at tale om vores ideer som vi har fået gennem arrangementet. Dette er også en mulighed for at komme med foreslag eller forbedringer til, hvordan NVDACon kan foregå næste år.

Detaljer

 • Denne session foregår 03-06-2018 kl. 06:00
 • Dette forum gentager sig d. 03-06-2018 kl. 15:00

>Vi håber selv, at nogle er jer fra det danske fællesskab har chance for at deltage.

Share

Nye opdateringsmuligheder kommer snart til NVDA

En ændring til måden hvorpå NVDA håndterer opdateringer er netop at finde i NVDA Snapshots på beta-niveau. Denne adfærd vil være at finde i NVDA 2018.2, som vil blive frigivet tidligst i maj 2018. Herunder vil vi beskrive den nuværende adfærd under opdateringsprocessen, samt den nye adfærd, når du opdaterer.

Den aktuelle adfærd fungerer således:

 1. NVDA søger efter opdateringer.
 2. NVDA vil herefter lade dig hente og installere opdateringen (hvis du har installeret en kopi af NVDA), eller hente opdateringen (hvis du på det pågældende tidspunkt kører en flytbar kopi af NVDA).
 3. Har du installeret NVDA og valgt at installere opdateringen, kan du trykke på ESC-tasten eller trykke på knappen OK, og opdateringsprocessen påbegyndes.

Benytter du ovennævnte snapshots eller opdaterer til NVDA 2018.2, når dette er muligt, vil du se følgende nye adfærd:

 1. NVDA vil søge efter opdateringer.
 2. NVDA vil tilbyde dig at hente opdateringen (gælder både for installerede og flytbare kopier af NVDA) eller påminde dig senere.
 3. Har du en installeret version af NVDA, og vælger du at hente opdateringen, kan du vælge at udskyde opdateringen. Ved et tryk på ESC-tasten vil NVDA også formode, at du ønsker at udskyde denne opdatering.
 4. Vælger du at udskyde opdateringen til et senere tidspunkt, vil der være et nyt punkt tilgængeligt når du afslutter NVDA. Denne valgmulighed vil lade dig installerer opdateringen, når NVDA genstartes.

vi håber, at denne nye funktion evt. Kan virke mindre påtrængende, især hvis man er i færd med noget på enheden.

Share