Nyheder

Strengfrysning er ovre og vi har nu beta 4

Det er lidt tid siden der er skrevet herinde, og det beklages. Vi har sendt nogle opdatering ud på Twitter, men har også planer om at oprette en Facebook side/gruppe til formålet.

Når dette er sagt, så er vi nu i strengfrysning. Det startede i nat, så hvis I ikke nåede at sende feedback, så kommer jeres eventuelle rettelser ikke med før den næste udgave af NVDA, navnligt NVDA 2018.4.

Den fjerde og formodentligt sidste beta er på gaden nu, som du også kan hente som et snapshot som enten beta eller alpha. Vi har nemlig ændret processen for at gøre det nemmere at forstår hvad du opdaterer til. Vi forklarer processen i et senere indlæg.

Nedenunder er nyhederne for NVDA 2018.3, som snart udkommer!


Nyheder i NVDA


2018.3


Af væsentlige forbedringer i denne version af NVDA kan nævnes automatisk detektion af punktdisplays, understøttelse for nye Windows 10-funktioner herunder det nye emoji-panel, mange andre fejlrettelser.

Nye Funktioner


 • NVDA kan nu rapportere grammatikfejl på websider, når dette er passende angivet i Mozilla Firefox. (#8280)
 • Tilføjede understøttelse for BrailleNote QT og Apex BTs rullehjul, når BrailleNote benyttes som punktdisplay. (#6316)
 • Tilføjede scripts til rapportering af den forløbne tid af et spor, samt den aktuelle længde af sporet i Foobar2000. (#6596)
 • Annoncering af Mac-tasten “kommando” (⌘) rapporteres nu korrekt med enhver talesyntese. (#8366)
 • Tilpassede roller der benytter attributten “aria-roledescription” understøttes nu i Mozilla Firefox, Google Chrome og Internet Explorer. (#8448)
 • Ny punkttabeller: Tjekkisk 8-punkt, central kurdisk, esperanto, ungarsk, svensk 8-punkt computer braille. (#8226, #8437)
 • Understøttelse for automatisk detektion af punktdisplays i baggrunden. (#1271)

  • ALVA, Baum/HumanWare/APH/Orbit, Eurobraille, Handy Tech, Hims, SuperBraille og HumanWare BrailleNote samt Brailliant BI/B displays er understøttet i øjeblikket.
  • Du kan slå denne indstilling til under NVDAs dialog til valg af punktdisplay, og vælge punktet “Automatisk” i listen over displays.
  • Se venligst dokumentation for yderligere oplysninger.

 • Understøttelse for moderne inputmetoder i Windows 10. Disse omfatter emoji-panelet og diktering (Fall Creators Update), indtastningsforslag fra hardwaretastaturer (April 2018 Update) og Cloud Clipboard Paste (October 2018 Update). (#7273)
 • Indhold markeret som et blokcitat ved brug af ARIA (role blockquote) er nu understøttet i Mozilla Firefox 63. (#8577)

Ændringer


 • Listen over tilgængelige sprog i den generelle indstillingskategori sorteres nu efter navn på de pågældende sprog i stedet for ISO 639. (#7284)
 • Tilføjede standarddefineret inputbevægelse for ALT+Skift+Tab og Windows+Tab for alle Freedom Scientific punktdisplays. (#7387)
 • Det er nu muligt at tildele andre funktioner til venstre og højre smartPad-knapper samt Thumb og eTouch på ALVA BC680 og Protocol Converter displays. (#8230)
 • For ALVA BC6 displays, tastekombinationen SP2+SP3 vil nu annoncere den aktuelle dato og tid, og SP1+SP2 emulerer Windows-tasten. (#8230)
 • Brugeren bliver nu spurgt en gang når NVDA starter, om der ønskes at der indsendes brugsstatistikker til NV Access, når der søges efter opdateringer. (#8217)
 • Hvis brugeren har erklæret sig enig i indsendelsen af brugsstatistikker til NV Access under søgningen efter opdateringer, vil NVDA nu sende navnet på den aktuelle driver der benyttes som talesyntese og til punktskrift. Dette vil hjælpe med at prioritere fremtidigt arbejde på disse drivere. (#8217)
 • Opdaterede liblouis punktoversætter til version 3.6.0. (#8365)
 • Opdaterede stien således at den peger til den korrekte tabel for russisk 8-punkt. (#8446)
 • Opdaterede eSpeak-ng til 1.49.3dev commit 910f4c2. (#8561)

Fejlrettelser


 • Tilgængelige etiketter i Google Chrome skulle gerne rapporteres oftere i gennemsynstilstand, særligt når selve etiketten ikke vises som indhold. (#4773)
 • Notifikationer er nu understøttede i Zoom. Dette inkluderer f.eks. når lyd slås til og fra og når der bliver modtaget beskeder. (#7754)
 • Punktoutput holder ikke længere op med at følge markøren i gennemsynstilstand, når der skiftes kontekstpræsentation i punkt. (#7741)
 • ALVA BC680 punktdisplays vil ikke længere undlade at initialisere en gang imellem. (#8106)
 • Som standard vil ALVA BC6 punktdisplays ikke længere udføre emulerede systemtastaturkommandoer, når der udføres tastekombinationer der inkluderer SP2+SP3 for at udløse intern funktionalitet. (#8230)
 • Ved et tryk på SP3 på et ALVA BC6 punktdisplay, vil ALT-tasten nu blive emuleret som forventet. (#8360)
 • NVDA annoncerer ikke længere overflødige tastaturskift. (#7383, #8419)
 • Musefølgning er nu meget mere præcis i Notepad og i andre applikationer der benytter redigerbare kontrolelementer til indtastning af almindelig tekst, når du befinder dig i et dokument med mere end 65535 tegn. (#8397)
 • NVDA vil genkende flere dialoger i Windows 10 og andre moderne applikationer. (#8405)
 • I Windows October 10 2018 Update og Server 2019 og senere, vil NVDA ikke længere have problemer med at følge systemfokus når en applikation fryser eller overbelaster systemet med hændelser. (#7345, #8535)
 • Brugere får nu at vide, hvis de forsøger at læse eller kopiere indholdet af en tom statuslinje. (#7789)
 • Rettede en fejl hvor ikke-valgte check boxe ikke blev rapporteret med tale, hvis kontrollen tidligere var delvist markeret. (#6946)
 • Navnet for det burmesiske sprog er nu vist korrekt under Windows 7 i NVDAs generelle indstillingspanel. (#8544)
 • NVDA vil nu meddele notifikationer som tilgængeligheden af læservisning i Microsoft Edge, samt hvor meget af den aktuelle side er indlæst. (#8423)
 • NVDA vil nu rapportere etiketten på en list, hvis forfatteren har angivet dette. (#7652)
 • 64-bit versionen af Media Player Classic er nu understøttet. (#6066)
 • Inputbevægelser, som du manuelt tildeler et bestemt punktdisplay, vil nu vises som at være tildelt det valgte display. Tidligere blev disse vist som om, at de tilhørte det aktuelle tilkoblede display. (#8108)
 • Flere forbedringer til understøttelse af Microsoft Word, når du anvender et punktdisplay og UI Automation er slået til.

  • Lignende andre multilinje tekstfelter, vil dit display nu panorere for at vise det første tegn i dokumentet på punkt ved første celle på dit display, når positionen befinter sig ved starten af et dokument. (#8406)
  • Reducerede ordmængden af fokuspræsentation mht. punkt og tale, når et Word-dokument får fokus. (#8407)
  • Markørflytning på punkt virker nu korrekt i en list i et Word-dokument. (#7971)
  • Nyindsatte punkter og numre rapporteres nu korrekt med tale og punkt. (#7970)

 • Det er nu muligt at installere tilføjelsespakker under Windows 10 1803 og senere, når funktionenn “Brug Unicode UTF-8 for verdensomspændende sprogunderstøttelse” er slået til. (#8599)

Ændringer for udviklere


For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner


For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Share

Dele af NVDACon 2018 er nu tilgængelige

Nogle sessioner fra NVDACon 2018 er nu at finde på hjemmesiden. Tilgængelige sessioner inkludere indtil videre Joseph Lees teknisk support, NV Access Keynote, det første forum og en promovering ang. fællesskabet.

Flere sessioner vil løbende blive offentliggjort eftersom de er klar, og siden over denne konference samt tidligere arrangementer kan findes på siden over tidligere NVDACon konferencer.

Rigtig god fornøjelse!

Share

NVDA 2018.2 RC2 er nu frigivet

Der har lige været to RC-versioner af NVDA lige efter hinanden, henholdsvist 2018.2 RC1 og 2018.2 RC2.

Eftersom dette er release candidate, så betyder det at disse vil ligne den endelige version af NVDA 2018.2, med mindre kritiske fejl opstår.

Nedenunder kan du se, hvad der er nyt i NVDA 2018.2 RC2. Redigering: Disse nyheder er også aktuelle for den endelige 2018.2 version, der udkom 13. juni 2018.

2018.2


Af væsentlige forbedringer i denne version kan nævnes understøttelse for tabeller i Kindle for PC, støtte for Humanwear BrailleNote Touch og BI14 punktdisplays, forbedringer til OneCore og SAPI5-talesynteser, forbedringer til Microsoft Outlook og meget mere.

Nye Funktioner


 • NVDA rapporterer nu hvor mange kolonner og rækker en tabel omfatter med tale og punkt. (#2642)
 • Kommandoer til tabelnavigation kan nu benyttes i Google Docs (med braille-tilstand slået til). (#7946)
 • Det er muligt at navigere rundt i tabeller i Kindle for PC. (#7977)
 • Understøtter BrailleNote touch og Brailliant BI 14 punktdisplays via både USB og bluetooth. (#6524)
 • NVDA kan nu annoncere notifikationer fra apps som Lommeregner og Windows Store. (#8045)
 • Nye punkttabeller: Litauisk ottepunkt, ukrainsk, mongolsk Niveau 2. (#7839)
 • Tilføjede et script, der kan rapportere tekstformatering under den aktuelle punktcelle. (#7106)
 • Det er nu muligt at udskyde installationen af NVDA til et mere bekvemt tidspunkt. (#4263)
 • Nye sprog: Mongolsk, schweizisk tysk.
 • Du kan nu benytte kommandotasterne CTRL, Skift, Alt, Windows og NVDA fra dit punkttastatur og kombinere disse kommandotaster med punktindtastning (f.eks. trykke CTRL+S.) (#7306)

  • Du kan tildele disse kommandotaster ved brug af kommandoerne, der er at finde under emulerede tastaturtryk i dialogen for inputbevægelser.

 • Gendannede understøttelse for Handy Tech Braillino og Modular (med gammel firmware) displays. (#8016)
  (#8016)
 • Dato og tid for understøttede Handy Tech-enheder (herunder Active Braille og Active Star) vil nu blive automatisk synkroniseret ved hjælp af NVDA, hvis tiden er mere end 5 sekunder bagud. (#8016)
 • En inputbevægelse kan nu tildeles for at midlertidigt deaktivere alle udløsere for alle indstillingsprofiler. (#4935)

Ændringer


 • Statuskolonnen i dialogen for styring af tilføjelsespakker vil nu indikere om pakken er aktiveret eller deaktiveret, hvor den før viste om pakken var i gang eller stoppet. (#7929)
 • Opdaterede liblouis Braille Translator til 3.5.0. (#7839)
 • Den litauiske punktoversættelsestabel er blevet omdøbt til litauisk sekspunkt for at undgå forvirring, da vi nu har en tabel til litauisk ottepunkt. (#7839)
 • Det fransk (Canada) niveau 1 og niveau 2 punkttabeller er blevet erstattet med Fransk (Unified) og Fransk (Niveau 2). (#7839)
 • De sekundære markørsammenføringsknapper på Alva BC6, EuroBraille og Papenmeier punktdisplays rapporterer nu tekstformateringen under den aktuelle punktcelle. (#7106)
 • Forkortede punkttabeller vil nu automatisk falde tilbage til uforkortet tilstand, hvis du befinder dig på et uredigerbart kontrolelement (f.eks. kontroller hvor der ikke befinder sig en markør eller i gennemsynstilstand). (#7306)
 • NVDA er nu mindre ordrig, når en aftale eller en tid i Outlook-kalenderen dækker hele dagen. (#7949)
 • Alle NVDAs indstillinger kan nu findes i en enkelt indstillingsdialog under NVDA>Præferencer>Indstillinger. (#7302)
 • Standardsyntesen for NVDA, når du kører Windows 10, vil nu være Windows OneCore i stedet for eSpeak. (#8176)

Fejlrettelser


 • NVDA har ikke længere problemer med at læse kontroller, når du befinder dig i indstillingerne du skal benytte for at logge ind på din Microsoft-konto, hvis du har indtastet en email-adresse. (#7997)
 • NVDA vil ikke længere fejle ved oplæsning af en side, når du bevæger dig til den forrige side i Microsoft Edge. (#7997)
 • NVDA vil ikke længere ukorrekt meddele det endelige tegn, når du logger på ved brug af en PIN-kode i Windows 10. (#7908)
 • Mærker på check boxe og radioknapper i Chrome og Firefox annonceres ikke længere to gange, når der bruges bogstavnavigation eller tab-tasten benyttes. (#7960)
 • Håndter aria-current med en værdi false som false i stedet for true (#7892).
 • Stemmerne tilhørende Windows OneCore vil ikke længere være ude af stand til at indlæse, hvis en konfigureret stemme tilhørende den pågældende talesyntese er blevet fjernet. (#7999)
 • Det er nu hurtigere at skifte imellem stemmer, når Windows OneCore benyttes. (#7999)
 • Rettede ukorrekt punktoutput for flere punkttabeller, herunder store bogstaver i ottepunkt forkortet dansk punkt. (#7526, #7693)
 • NVDA kan nu rapportere flere typer af punkter i Microsoft Word. (#6778)
 • Udførelse af scriptet til rapportering af tekstformatering vil ikke længere have uventede resultater og flytte læsepositionen. (#7869)
 • Punktindtastning vil ikke længere lade dig benytte forkortet punktskrift hvor det ikke er tilladt (f.eks. hele ord vil ikke længere blive sendt til systemet udenfor tekstindhold og i gennemsynstilstand). (#7306)
 • Rettede forbindelsesproblemer med Handy Tech Easy Braille og Braille Wave displays. (#8016)
 • I Windows 8 og nyere, vil NVDA ikke længere annoncere “Ukendt”, når du åbner et menupunkt fra en hurtiglink-menu (Windows+X). (#8137)
 • Modelspecifikke kommandoer til knapper på Hims-punktdisplays virker nu som forventet ifølge brugervejledningen. (#8096)
 • NVDA vil nu forsøge at rette system COM registration-problemer, der kan gøre programmer som Firefox og Internet Explorer utilgængelige og rapportere “Ukendt”. (#2807)
 • Løste en fejl i joblisten der gjorde, at man ikke kunne benytte NVDA til at få bestemte detaljer for en proces oplyst. (#8147)
 • Nyere Microsoft SAPI5-stemmer er ikke længere forsinkede når de er færdig med at tale. Dette gør disse stemmer mere effektive under navigering. (#8174)
 • NVDA rapporterer ikke længere (LTR og RTL-tegn) med punkt eller under oplæsning af enkle tegn, når du bruger uret i nyere versioner af Windows. (#5729)
 • Detektion af rulletaster på Hims Smart Beetle displays er nu igen pålidelig. (#6086)
 • I nogle tekstkontroller, især Delfi-applikationer, er informationer oplyst vedr. navigation og redigering blevet meget mere pålidelige. (#636, #8102)
 • NVDA vil ikke længere rapportere yderligt overflødige informationer, når der skiftes mellem job med ALT+Tab. (#8258)

Ændringer for udviklere


For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Tidligere versioner


For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske “What’s New”-dokument.

Husk endelig at komme med feedback!

Share

Så er NVDACon 2018 her endelig, med skema

Som jeg har skrevet om på Twitter, så er NVDACon lige om hjørnet, og starter allerede d. 1. juni til d. 3. juni. Denne gang er temaet hvordan vi sammen kan fremtidssikre NVDA.

Skemaet har ikke været tilgængeligt før i dag, men skemaet følger naturligvis nedenunder.

For dem, som ikke ved hvad NVDACon er, så er det den årlige konference om NVDA. Her kan alle diskutere NVDA, samt komme med ris og ros om skærmlæseren. Udviklere vil også være til stede for at snakke om deres tilføjelsespakker, men brugere kommer også til at diskutere NVDA med hinanden. Hele begivenheden finder sted ved brug af TeamTalk, som du endda kan bruge på din mobil.

Du kan deltage direkte ved at benytte det direkte link til serveren, eller benytte følgende informationer:

 • Serveradresse: nvdacon.org
 • Port: TCP 10333 og UDP 10333 (disse er standardindstillingerne

Her følger skemaet.

Diskussionsforum

Beskrivelse

Dette forum er den perfekte mulighed for at diskutere NVDA sammen med andre medlemmer af fællesskabet. I forumet kan du diskutere med brugere samt udviklere om eksempelvis problemer med NVDA, NVDAs funktioner, og give ris og ros. Det er den perfekte mulighed for at stille spørgsmål. Dette giver dig også en mulighed for at udvide dit globale netværk af NVDA-brugere, og evt. skabe nye venskaber.

Detaljer

 • Sessionen foregår d. 01-06-2018 kl. 21:00
 • Sessionen gentages d. 02-06-2018 kl. 11:00 således andre folk i andre tidszoner for chance for at deltage
 • Type: Åbent forum

Teknisk support – Invester i NVDA

Beskrivelse

Joseph Lee, en international vedligeholder af fællesskabet, vil snakke om teknisk support og hvordan dette kan forbedres. Han vil også yderligere belyse emnet ved at fremhæve kodebidrag fra tredjeparter til NVDA, samt hvordan der kan gives teknisk support til hele fællesskabet.

Detaljer

 • Sessionen foregår d. 02-06-2018 kl. 00:00
 • Foredragsholder: Joseph Lee
 • Type: Foredrag

Bemærk: Nedenstående to punkter af programmet er hovedsageligt hurtige præsentationer. Dette betyder, at de forekommer lige efter hinanden.

NVDA-venlig, rigtig præcis optisk tegngenkendelse ved brug af ScanSnap(R) dokumentscanner

Beskrivelse

Mobil dokumentscanner ‘ScanSnap ® ix100’ gør det muligt at benytte OCR (optisk tegngenkendelse) af dokumenter udskrevet på et ark papir. Driversoftware, kaldet ‘ScanSnap Manager’ til ScanSnap (Windows version), er NVDA-venlig og nem at bruge. Hver knap i softwaren er tilgængelig og korrekt mærket. Sammen med OCR-softwaren ABBYY FineReader for ScanSnap muliggør denne løsning meget nøjagtig tegngenkendelse af dokumenter scannet af ScanSnap.

Detaljer

 • Sessionen foregår d. 02-06-2018 kl. 13:00
 • Præsenteret af Minako Nonogaki

Bygning og håndtering af et virtuelt fællesskab, for at sikre lige adgang for alle

Beskrivelse

I April 2017 lancerede vi vores Virtual Technology Club. Ideen bag dette er at for mange, som har brug for teknisk support, så kan mange mennesker få de mest brugbare råd ved hjælp af en diskussion. Vi har oprettet et virtuelt rum hvor dette kan foregå, samt skabt et sted, hvor folk kan benytte hinandens ekspertise, uanset hvor i verden de befinder sig.

Mange af de folk som benytter tjenesten er brugere af NVDA, og vi støtter aktivt denne skærmlæser.

Detaljer

 • Denne session foregår d. 02-06-2018 kl. 13:30
 • Præsenteret af Stuart Lawler (National Council for the Blind of Ireland (NCBI))

Shared Computer, Audacity og fremtidige tilgængelighedsprojekter

Beskrivelse

Robert præsentere sine tilføjelsespakker, herunder Shared Computer og en tilføjelsespakke for Audacity version 2.2.2. Han giver lidt indsigt i Audacity version 2.3.0 og bekymringer om tilgængeligheden. Han viser nogle eksempler, men snakker også om nogle af hans nye projekter (f.eks. et nyt redigeringsværktøj til .po-filer)

Detaljer

 • Foredraget foregår 02-06-2018 kl. 16:00
 • Præsenteret af Robert Hänggi
 • Type: Foredrag

Bemærk: Nedenstående tre punkter af programmet er hovedsageligt hurtige præsentationer. Dette betyder, at de forekommer lige efter hinanden.

Nye NVDA-tilføjelsespakker: SentenceNav og IndentNav

Beskrivelse

I denne hurtige præsentation kan du lære om to nye tilføjelsespakker til NVDA, nemlig Indent nav og SentenceNav.

Detaljer

 • Sessionen foregår d. 02-06-2018 kl. 20:00
 • Præsenteret af Tony Malykh

Introduktion til Clipspeak

Beskrivelse

Denne session introducere tilføjelsespakken Clipspeak, samt dens funktioner.

Detaljer

 • Sessionen foregår d. 02-06-2018 kl. 20:30
 • Præsenteret af Damien Sykes-Lindley

JAWS-scripteren tackler NVDA-tilføjelsespakker – hvad jeg allerede har gjort og har tænkt mig at gøre

Beskrivelse

Doug Lee, som er mest kendt for at have skrevet utallige scripts til JAWS gennem de sidste 18 år, har nu tænkt sig at lave tilføjelser til NVDA. Han beskriver sine aktuelle bidrag til fællesskabet, samt hvad han har tænkt sig fremover.

Detaljer

 • Sessionen foregår 02-06-2018 kl. 21:00
 • Præsenteret af Doug Lee

Keynote med NV Access

Beskrivelse

Hvert år under konferencen holder NV Access en keynote.

Dette år vil vise sig at være de største ændringer til udviklingen af NVDA-projektet der nogensinde er set, og NVDACon byder endnu engang NV Access velkommen så de kan tale om, hvad dette betyder for projektet fremover, samt hvordan de fremtidssikre NVDA.

Denne gang vil præsentationen af keynote ske live, hvorefter keynoten genafspilles 8 timer senere. Dette giver europæiske og asiatiske lyttere en chance for at følge med. Til sidst vil der være mulighed for endnu engang at stille spørgsmål for dem der ikke havde mulighed for at deltage første gang.

Detaljer

 • Denne session foregår d. 03-06-2018 kl. 03:00
 • Denne session gentages d. 03-06-2018 kl. 12:00
 • Præsenteret af NV Access
 • Type: Keynote

Afsluttende forum

Beskrivelse

Dette er det afsluttende forum i NVDACon 2018, hvor vi diskutere vores oplevelser af arrangementet, og for at tale om vores ideer som vi har fået gennem arrangementet. Dette er også en mulighed for at komme med foreslag eller forbedringer til, hvordan NVDACon kan foregå næste år.

Detaljer

 • Denne session foregår 03-06-2018 kl. 06:00
 • Dette forum gentager sig d. 03-06-2018 kl. 15:00

>Vi håber selv, at nogle er jer fra det danske fællesskab har chance for at deltage.

Share